Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı Misyon ve Vizyon


Misyon

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programının temel misyonu uluslararası alanda yer alan gelişmeleri teorik temelde araştıran, güncel olayları uygulamaya aktarma becerisini kazanmış uzmanlar yetiştirmektir. Bunun yanı sıra programın önemli bir amacı da ilgili alanlara yönelik uzman akademisyenler yetiştirebilmektir.

Kamu diplomasisi ve Politik Psikoloji gibi disiplinin alt çalışma alanlarına yönlendirilen öğrencilerin, verilen akademik formasyonla yetkin bireyler olarak gerek kamu gerek özel sektörde çeşitli görevlerde uzman olarak çalışabilecek düzeye getirilmesi hedeflenmektedir.

Programın en farklı yönü disiplinlerarası uzmanlaşma imkanı da tanıyor olmasıdır. Özellikle üniversitenin psikoloji konusunda tematik üniversite olması sebebiyle programımız politik psikoloji, barış çalışmaları gibi konularda da farklı bakış açısı kazandırmaktadır.

Vizyon

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerin farklı alt dallarında uzmanlığa sahip nitelikli akademik kadrosuyla Uluslararası İlişkiler alanında sağlam bir yer edinmeyi hedeflemektedir. Program çerçevesinde üretilen akademik çalışmalarla Uluslararası İlişkiler literatürüne bilimsel katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!