360 sanal tur

Nöropazarlama Yüksek Lisans Programı Hakkında


Nöropazarlama Programı, Pazarlama İletişimi Profesyonelleri YetiştiriyorNöropazarlama Yüksek Lisans Programı Nedir?

İlk olarak 1990 yılında Harvard Üniversitesinden Prof. Gerry Zaltman’ın Fonksiyonel Manyetik Görüntüleme (fMRI) cihazını pazarlama araştırmalarında kullandığını duyurmasıyla gündeme gelen Nöropazarlama, dünyada büyük şirketler tarafından pazar araştırmaları kapsamında kullanılmaktadır.

Nörobilim ve Pazarlama bilimlerinin etkileşiminden doğan Nöropazarlama’nın bir disiplin olarak pazarlama iletişimi sektörünce tercih edilmesinin önde gelen nedeni; geleneksel araştırma yöntemlerinin yanıltıcı olabilen sonuçlarını ortadan kaldırarak, tüketici davranışlarını şekillendiren nedenleri somut veriler ile sunabiliyor olmasıdır.

Nöropazarlama, Fonksiyonel Manyetik Görüntüleme (fMRI), Elektrobeyin Grafiği (EEG) ve Eyetracking gibi son teknoloji beyin görüntüleme araçları ile uzmanlık gerektiren istatistiksel analizler sonucunda elde edilen verilerin, pazarlama ve nörobilim uzmanlarıyla birlikte yorumlandığı bir araştırma alanı olarak literatürde yerini almıştır.

Nöropazarlama, yalnızca tüketicinin ihtiyaçlarının ve seçimlerinin belirlenmesinde yardımcı bir alan olarak değil aynı zamanda insan sosyal davranışının biyolojik temellerini gerçek yaşamda test edebilmemize izin veren çok kıymetli bir araştırma platformudur.

Üsküdar Üniversitesi, Türkiye’de Bir İlke İmza Attı!

Türkiye’nin davranış bilimleri ve sağlık  odaklı ilk tematik üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesi tarafından 2007 yılında kurulan NPİSTANBUL Beyin  Hastanesi, Türkiye’nin ilk ve tek Nöropsikiyatri hastanesidir.

Üsküdar Üniversitesi sahip olduğu üst düzey teknik donanımları, psikoloji, nörobilim ve biyomedikal uzmanları ve İletişim Fakültesindeki İletişim ve Pazarlama bölümünün uzman akademisyenleri ile Türkiye’de bir “ilk”e daha imza atarak Nöropazarlama Yüksek Lisans Programını 2014 Şubat ayı itibarıyla eğitime açmış bulunmaktadır.

Nöropazarlama Bölümünde Alınan Dersler Nelerdir?

Programda Temel Nörobilim, Nöropazarlamada Araştırma Yöntemleri, Nöropazarlamaya Giriş, Nöropazarlama Laboratuvarı gibi temel dersler ile Beyinde Yapısal ve İşlevsel Süreçler,

Nöropazarlamanın Davranışsal Temelleri, Pazarlama, Kişilik Kuramları ve Nöropazarlama, İletişim, Algı ve İmaj Yönetimi, Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Marka, Dijital Pazarlama ile Yaratıcı Pazarlama İletişimi Stratejileri gibi konuları kapsayan seçmeli dersler verilmektedir.

Nöropazarlama Yüksek Lisans Programına Kimler Başvuruda Bulunabilir?

Nöropazarlama programına, dört yıllık lisans eğitimi almış herkes başvuruda bulunabilmektedir. Program için ayrıca bir bilimsel hazırlık eğitimine gerek duyulmamaktadır. Programa başvuru için herhangi bir alan kısıtlılığı söz konusu değildir. Tezli program için ALES koşulu bulunmaktadır.

Nöropazarlama Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Nöropazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı, profesyonel pazarda yoğun bir taleple aranan Nöropazarlama uzmanlarını yetiştirerek, pazarlama iletişimi sektörüne nitelikli insan kaynağı sağlama amacını taşımaktadır. Program, pazarlama ve işletme yönetiminden farklı bir yaklaşımla, bu alandaki profesyonel ihtiyaca karşılık verecek, Nöropazarlama iletişimiyle ilgili tüm karar süreçlerinin paydaşı olan, bu alandaki tüm stratejik karar süreçlerinde söz sahibi olan profesyonelleri yetiştirecektir. Üsküdar Üniversitesi Nöropazarlama Programı Türkiye’de bir ilk ve tek olup, iş olanakları açısından oldukça avantajlıdırlar.

Nöropazarlama Yüksek Lisans Programının Süresi Nedir?

Program tezliler için dört, tezsizler için üç dönemdir. Tezli program öğrencilerinin asgari sekiz, tezsiz program öğrencilerinin ise asgari on ders alma zorunlulukları vardır. Programa ön kayıt yaptıran adaylar, üç kişilik jüri tarafından mülakat sınavına alınarak kesin kayıt hakkı kazananlar programa devam edebilmektedirler.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!