Nöropazarlama Yüksek Lisans Programı Yayınlar ve Tezler


YAYINLAR

Baran A., Baygül Özpınar, Ş. B. (2021). Banner reklam araştırmaları üzerine bir inceleme: Geleneksel yöntemler, nöropazarlama ve göz izleme. D. A. Aslaner, F. Sabırcan, A. İ. Ceyhan (Eds), Dijital Pazarlama İletişimi, ISBN: 978-625-7669-01-6

Becan, C., Coşkun, F. İ. (2021). Gıda takviyesi kullanımına yönelik farkındalık oluşturmada etkileyici iletişimin bir aktörü olarak dijital etki liderlerinin rolü: Keşifsel bir araştırma. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 11 (2), 84-121. DOI: 10.53495/e-kiad.991437

Devrimsel, M. Y. (2020). Renklerin indirim algısına etkisi üzerine bir nöropazarlama araştırması. Etkileşim, (6), 50-81.

Ntapiapis, N. T.,  Özkardeşler, Ç. (2020). A neuromarketing perspective for assessing the role and impact of typefaces on consumer purchase decision. In Analyzing the Strategic Role of Neuromarketing and Consumer Neuroscience (pp. 208-228). IGI Global.

Taşçı, M.A., Baygül Özpınar, Ş. B. (2022). Pazarlama iletişimi stratejilerinde ambalaj: Bir nöropazarlama araştırması. Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 246-263., Doi: 10.47525/ulasbid.1054893 (Yayın No: 7640305).

Kence, E. S., Ülker, S. V., & Canan, S. (2022). NeuroPsychophysiological investigation of ASMR advertising experience. The Journal of Neurobehavioral Sciences, 9(3), 114.


YILLARA GÖRE DÜZENLENMİŞ NÖROPAZARLAMA LABORATUVARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TEZ ÇALIŞMALARI


2019 – 2020 Güz Bahar Dönemi

 • Devrimsel, Y. (2020). Renklerin indirim algısına etkisi üzerine bir nöropazarlama araştırması. Danışman: Prof. Dr. Nazife Güngör
 • Uluç, T. (2020). Televizyon reklamlarındaki maskotların nöropazarlama yöntemleri ile incelenmesi: Galvanik deri iletkenliği ve yüz kodlama analizi. Danışman: Doç. Dr. Özgül Dağlı
 • Cabatoğlu, G. (2020). Nöropazarlama ve bilinçaltı reklamcılık yaklaşımlarının karşılaştırılması. Danışman: Prof. Dr. Nazife Güngör
 • Mercan, M. (2020). Belirsizlik dönemlerinde satın alma davranışları nasıl etkilenir? Danışman: Prof. Dr. Sinan Canan
 • Cevahir, M. (2020). Kimlik göstergesi olan logoların; içerik analizi, vizyon, misyon açısından incelenmesi; İstanbul belediyeleri örneği. Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Ünübol
 • Özünlü, N. (2020). Sloganların fiyat algısı üzerine etkisi: Cilt bakım ürünleri üzerine bir araştırma. Danışman: Doç. Dr. Şaha Burcu Baygül Özpınar
 • Baran, A. (2020). Banner reklam araştırmalarında geleneksel araştırma yöntemleri ve nöropazarlama tekniklerinin kullanımı üzerine bir inceleme. Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Şaha Baygül Özpınar
 • Kınış, M. (2020). Tüketicinin dinlediği müzik tarzlarına göre satın alma davranışları. Danışman: Prof. Dr. Sinan Canan


2020 – 2021 Güz Bahar Dönemi

 • Meriç, A. (2021). Mağaza tasarımı ve nöropazarlama: Mağazacılıkta konsept geliştirme sürecinde nöropazarlamanın kullanımı. Danışman: Doç. Dr. Pınar Aslan
 • Şekeroğlu, Y. (2021). Arka plan müziğinin etkisi: Ses frekansı tüketici davranışını nasıl etkiler. Danışman: Prof. Dr. Sinan Canan
 • Polat, B. (2021). Valorant ve League of Legends oyunlarının nöropazarlama açısından analizi. Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Nihal Toros Ntapıapıs
 • Ismayıllı, S. (2021). COVID-19 salgını ve iç turizme etkilerinin nöropazarlama bağlamında değerlendirilmesi. Danışman: Doç. Dr. Pınar Aslan
 • Ateşli, E. (2021). E-ticaret sitelerindeki arka plan resimlerinin tüketicilerin satın alma tercihleri üzerindeki etkisi. Danışman: Prof. Dr. Nazife Güngör
 • Özer, C. (2021). Mağaza vitrin tasarımları ve değişen tüketici davranışlarının nöropazarlama kapsamında incelenmesi. Danışman: Doç. Dr. Pınar Aslan
 • Eryiğit, Y. (2021). Marka iletişimi kapsamında ürün yerleştirme uygulamalarının nöropazarlama açısından incelenmesi. Danışman: Prof. Dr. İsmail Tayfun Uzbay


2021 -2022 Güz Bahar Dönemi

 • Birler, B. (2022). İnternet tabanlı alışverişte kadın ve erkek davranış farklılıkları: Göz izleme parametrelerinin bariz cinsiyet ve beyin cinsiyeti açısından karşılaştırılması. Danışman: Prof. Dr. Sinan Canan
 • Kahraman, E. (2022). Gün ışığının satın alma davranışını anlama için kilit bir araç olan dikkatin farklı boyutları üzerine etkisi hakkında bir çalışma. Danışman: Doç. Dr. Oğuz Tan
 • Kaya, H. (2022). Dijital reklamlarda insan ögesi kullanımının tüketim türlerine göre görsel etkilerinin ölçümlenmesi: Nöropazarlama açısından keşfedici bir araştırma. Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Cihan Becan
 • Bilgin, O. (2022). Nöropazarlamada Enneagram Kişilik Modelinin Karar Verme Sürecine Etkisi Üzerine Bir Göz Takip Çalışması: Tip4,7 ve 8 için Netflix Örneği. Danışman: Prof. Dr. Sinan Canan
 • Uzun, H. (2022). Marka Logolarını Değerlendirmede Eye Tracker Analizi. Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Selami Varol Ülker
 • Kalkanlı, Z (2022). 11- 12 Yaş Grubunda MOXO d-CPT ve Göz İzleme Teknolojileri Kullanılarak Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun (DEHB) Tespiti. Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Ünübol
 • Özmen, T. (2022). Elektronik ticaret sitelerinin nöropazarlama açısından eye-tracking yöntemleri ile incelenmesi.
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!