Psikoloji Doktora Programı Misyon ve Vizyon


Misyon

Psikolojinin farklı alt alanlarından hem kuramsal hem de uygulamalı bilgi birikimi sağlamak; psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak ve uygulamadaki yansımalarını göz önünde bulunduracak profesyoneller yetiştirmektir. Psikoloji Doktora Programı temel misyonlarını öğrencilerine psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilginin doğruluğunu değerlendirebilmenin ötesinde bu bilgilerle ilişkili olduğu bilinen disiplinler ile psikoloji bilimi arasındaki etkileşimi kavratmak olarak belirlemiştir. Bu amaçla bireylerin yaşadığı dönüşümlerin nedenler ve sonuçları hakkında disiplinler arası ve uygulamaya dönük bilgi edinmelerine yardımcı olur.

Vizyon

Psikoloji alanının bilimsel bilgi birikimine katkı sağlayabilecek nitelikte uluslararası ortak çalışmalar yürütecek; psikoloji alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde projelere dönüştürecek profesyoneller yetiştirmektir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!