360 sanal tur

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji YL Prg. - Üsküdar Üniv.


Sosyoloji Yüksek Lisans Programı Nedir?

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Yüksek Lisans Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olan ve sosyoloji alanında uzmanlaşmaya yönelik eğitim veren tezli bir lisansüstü eğitim programıdır.

Program sosyolojinin geniş kapsamı içerisinde kuramsal ve saha araştırmaları bakımından akademik yetkinlik kazandırmaya ve öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda uzmanlaşmalarını sağlamaya yönelik bir eğitim vermektedir. Programın temel hedefi öğrencilerin sosyoloji ile diğer sosyal bilim dalları arasındaki bağlantıları derinlikli bir şekilde öğrenmeleri ve bunlar arasındaki etkileşimleri uygulamaya yönelik beceriler eşliğinde geliştirmektir.


Hızla değişen ve dönüşen toplumsal koşulları ve gerçeklikleri anlamlandırma, tartışma ve buna dair bilgi üretme noktasında sosyoloji disiplininin önemi her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle, sosyoloji alanında uzmanlaşmış kişiler yetiştirmek toplumsal açıdan da önemli bir kazanımdır. Sosyoloji yüksek lisansı sayesinde öğrenciler, gerek akademi içerisinde uzmanlaşmayla birlikte ilerleyebilir ve gerekse çeşitli çalışma alanlarında sosyoloji birikimlerini hayata geçirebilirler.


Sosyoloji Yüksek Lisans Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Sosyoloji Tezli YL Programının sunduğu dersler, sosyolojik bilgi birikimini derinleştirmek ve belli alanlarda belirginleştirmek üzere hazırlanmıştır. Çağdaş sosyoloji kuramları, eleştirel teori, siyaset sosyolojisi, kültür sosyolojisi, bilgi sosyolojisi, sanat sosyolojisi, toplumsal cinsiyet gibi sosyolojinin geniş kapsamlı ve temel alanlarına dair derslerle birlikte, çalışılmak istenen konu ve ilgi alanı doğrultusunda sosyolojinin alt ve yan dallarına ve belirli konulara yönelik dersler de verilmektedir. Bugün dünyada her anlamda büyük önem taşımakta olan disiplinlerarasılık, sosyoloji yüksek lisans programının eğitim içeriğinin de ayrılmaz bir parçasıdır. Bu bakımdan, öğrenci sosyoloji yüksek lisans programından mezun olduğunda, hem temel bir bilgi birikimine sahip olacaktır ve hem de kendi hedefi doğrultusunda yetkinlik kazanmış olacaktır.

Sosyoloji Yüksek Lisans Programına Kimler Başvurabilir?

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Yüksek Lisans Programına, sosyoloji ve diğer sosyal bilim alanlarından lisans seviyesinde eğitim almış ve mezun olmuş herkes başvurabilir.

Sosyoloji Yüksek Lisans Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Sosyoloji YL Programı, öncelikle lisansüstü düzeyde eğitim sunması bakımından, akademik kariyer hedefleyen öğrenciler için gereklilik niteliğindedir. Akademisyen olmak isteyen öğrenciler, sosyoloji yüksek lisans programı süresince kendi ilgi alanlarını keşfederek veya ilgi alanları doğrultusunda daha derinlikli bir birikim edinerek akademik kariyer yolunda önemli bir adım atmış olurlar. Sosyoloji yüksek lisans mezunu kişiler ayrıca devlet kurumlarında, özel kurum ve kuruluşlarda ve sivil toplum kuruluşlarında da çalışabilirler. Araştırmacılık, iletişim, metin yazarlığı, reklamcılık, yayıncılık, insan kaynakları ve halkla ilişkiler, sosyoloji yüksek lisans mezunu kişilerin çalışma imkânı bulacağı alanlardandır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!