360 sanal tur

Yeni Medya ve İletişim Doktora Programı Misyon ve Vizyon


Misyon

Günümüz dünyası hayatın her alanında dijitalleşmektedir. Medya ve iletişim sektörü de dijital teknolojiler doğrultusunda bir evriliş içerisindedir. Bu, iletişim eğitiminin de dijital temelli olmasını gerektirmektedir. Yeni Medya ve İletişim doktora Programı da iletişim bilimlerinin akademik alanına hem bilimsel alanda kalifiye, hem de yeni iletişim teknolojilerine hakim akademisyenler yetiştirmeyi kendisine temel misyon edinmiş bulunmaktadır. Programda eğitim görecek öğrencilerin yeni medya odaklı iletişim bilimleri alanında kapsamlı ve derinlikli araştırmalar yapmaları, projeler geliştirmeleri, tez çalışmaları ortaya koymaları, böylece iletişim bilimlerinin akademik olarak gelişmesine katkı sunmalarının sağlanması programın görevleri arasındadır. Ayrıca Yeni Medya ve İletişim Doktora Programı yetiştireceği doktoralı meslek insanlarıyla medya ve iletişim sektörüne katkı sunmayı da kendi misyonları kapsamına almış bulunmaktadır.

Vizyon

Yeni Medya ve İletişim Doktora Programı dijital medya odaklı bakış açısıyla geleceğin iletişim bilimcilerin yetiştirmeyi hedeflemektedir. Dijital iletişim teknolojileriyle kuşatılmış bir dünyada gerek akademik kulvarda gerekse de sektörel kulvarda yeni medyanın hakimiyeti gözlenmektedir. Yeni Medya ve İletişim Doktora Programı da bu vizyoner bakışıyla geleceğin akademisyenlerini ve meslek insanlarını yetiştirerek iletişim alanına geleceğe taşımayı, çağa uyumlu bir akademik kulvarda ilerlemeyi vizyon olarak belirlemiştir. Yeni Medya ve İletişim Doktora Programı vermekte olduğu eğitim öğretimin kalitesiyle kısa sürede dünyanın öne çıkan üniversitelerindeki doktora programları arasında yer almayı da kendisine vizyon olarak belirlemiştir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!