Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı Misyon ve Vizyon


Misyon

Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programının temel misyonu gerek medya gerekse kültürel çalışmalar alanında öğrencilerin öncelikle sağlam bir kuramsal bilgiyle donanmalarını sağlamak; ardından da alanda kapsamlı tez çalışmaları yapmaktır. Program hem medya sektörüne hem de akademik alana kalifiye meslek insanları yetiştirmeyi misyon edinmiştir. Medya sektöründe çalışan veya çalışacak olan profesyonellerin daha sistematik düşünebilmeleri, eleştirel ve sorgulayıcı bakabilmeleri, analitik olabilmeleri programın temel kazanımları arasında yer almaktadır. Ayrıca programda yüksek lisanslarını bitirenler medya çalışmaları, kültürel çalışmalar, antropoloji, sosyoloji, felsefe vb. sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında doktora da yapabilmektedirler. Bu anlamda programın önemli bir misyonu da ilgili alanlara akademisyen yetiştirmektir.

Vizyon

Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı, disiplinler arası bakış açısıyla, güçlü kuramsal yanıyla, alanda yetişmiş nitelikli akademik kadrosuyla daha şimdiden Türkiye’nin öne çıkan yüksek lisans programları arasındaki yerini almış bulunuyor. Öğrencilere yaptırılacak nitelikli yüksek lisans çalışmalarıyla, önümüzdeki yıllarda gerek medya sektöründe gerekse de akademik camiada çok daha bilindik bir hale gelecektir. Medya ve Kültürel Çalışmalar yüksek lisans programı, uluslararası düzeyde aynı eğitimi veren diğer programlarla benzerliği açısından da kısa süre içerisinde yurt dışındaki programlarla da işbirliği içerisine girmeyi hedeflemektedir. Erasmus, ikili anlaşmalar, araştırma paydaşlığı, ortak kongre, konferans vb. etkileşim yollarıyla programın kısa sürede uluslararası düzeyde marka değeri kazanması vizyon olarak tanımlanmış bulunmaktadır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!