Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı Misyon ve Vizyon

Misyon

Öğrencilere insanı tanımalarını sağlayacak, farklı kuramsal ve yöntemsel derslerle farkındalıklarını arttıracak bir müfredat sunarak, öncelikle kişinin birey olarak kendisini, aile olarak ailedeki dinamiklerini, toplumsal olarak kendi rollerini ve bir vatandaş olarak insanlığa ve dünyaya tüm yönlerle değerlendirebilmesine yardımcı bilgiler verilmesi amaçlanmıştır. Özellikle gelişen teknolojiye ayak uydurulmasındaki en temel yapı insan zihninden geçmektedir. Hızla artan bilginin insanın ihtiyaçlarını da şekillendirmekte, buna göre de çözümlere imkan tanımaktadır. Programımızın amacı, farklı bilim dallarından gelen öğrencilerin, kendi uzmanlıklarına psikolojik dinamikleri entegre edebilmesini sağlamaktır. Hangi bilim dalı olursa olsun, insanının varlığından etkilenmemesi mümkün değil, eninde sonunda bu bilimi yapan da bir insandır. Bu nedenle temel olarak bir psikoloji alt yapısının varlığı, tüm bilim dallarının yararlanabileceği bir kaynak olurken, psikoloji de gelişen teknoloji ve bilimin ışığında insanı anlama yolunda daha emin adımlarla ilerlemektedir. Bu nedenle öğrencilerimize hem bilimsel düşünme hem de insanı tüm bilim dallarıyla bir bütün olarak görülebilmesini sağlayacak bir program olması hedeflenmiştir.

Vizyon

İnsanların kendi hayat yolculuklarında, kendisini ve çevresini anlayabilmesini hedeflemektedir. Üretim ve etkileşimin sağlıklı olabilmesi, bir öğretmenin eğitime verdiği önemden, bir polisin suça olan bakışına, bir akademisyenin evreni anladığı pencereden, bir beyaz yakalının kendini gerçekleştirme yolculuğuna kadar bütün her şey insanın kendi yolculuğundaki yerini keşfetmesine bağlıdır. Bu yolculuğun keşfedilmesi ne olursa olsun, kişinin kendisinden başlamaktadır. Bu program kendi yolculuğunu fark etmek ve hayatına yansıtmak isteyen öğrencilerimizi beklemektedir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!