360 sanal tur

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programları | ÜÜ Formlar


ÖNEMLİ BİLGİ!

Tezli Yüksek Lisans programlarında, tez savunma aşamasına gelen öğrencilerin savunma sınavına girebilmeleri için; ulusal veya uluslararası hakemli bir dergiye araştırma makalesi göndermiş olmaları şartı aranmaktadır.


Yüksek lisans tezli programlarında, ulusal veya uluslararası hakemli dergiye gönderilmiş araştırma makalesi şartı aranmaktadır.

Tez Öğrencileri İntihal Çıktısı Alım Süreci 2023.pdf


Tez Yazım Kılavuzu-2023.docx


Tezsiz Proje Yazım Kılavuzu-2023.docx


Anket Uygulama Dilekçe.doc

Farklı Enstitüden Ders Alma Formu.doc


Sosyal Bilimler Enstitüsü Akış Diyagramı


Doktora Programı Akış Diyagramı


TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI FORMLARI:

Tez Öneri Formu.doc

Tez Savunma Sınav Tutanağı.doc

Tez Konusu Değişiklik Formu.doc

Tez Jüri Atama Formu.doeğişiklik Formu.doc

DANIŞMAN TERCİH FORMU.docx

DANIŞMAN DEĞİŞİKLİK FORMU.doc

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI FORMLARI:

Tezsiz Proje Öneri Formu.doc

Tezsiz Proje Onay Formu.docx

Tezsiz Proje Teslim Formu.docx

DANIŞMAN TERCİH FORMU.docx

DANIŞMAN DEĞİŞİKLİK FORMU.doc

DOKTORA PROGRAMI FORMLARI:

DANIŞMAN TERCİH FORMU DOKTORA.docx

Doktora Tez Jüri Önerisi.docx

Doktora Tez Önerisi Sözlü Sınav Tutanağı.docx

Doktora Tez Öneri Formu.docx

Doktora Tez Sınav Savunma Tutanağı.docx

Doktora Tez İzleme Komitesi Tez İzleme Değerlendirme Tutanağı.docx

Doktora Yeterlilik Komitesi Öneri Formu.docx

Yatay Geçiş Formu (Kurumlararası).pdf


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!