360 sanal tur

Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı Hakkında


Medya ve Kültürel Çalışmalar, İletişim Bilimine Katkı Sağlıyor


Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı Nedir?

Medya ve Kültürel Çalışmalar Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesinin uzantısı olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde; medya, iletişim ve kültür alanında akademik ve bilimsel nitelikte çalışmalar yapmayı amaçlayan interdisipliner nitelikte bir yüksek lisans programıdır.


Kültürel Çalışmaların Medya ve İletişim Bilimlerine Katkısı Nedir?

İlk olarak İngiltere’de dilbilim çalışmalarına yöntembilimsel dayanak oluşturmak amacıyla biçimlenen Kültürel Çalışmalar, kısa sürede iletişim bilimlerinde de aktif kullanım alanı bularak zaman içerisinde iletişim çalışmalarının önemli bir kesiti haline gelmiştir.

Medya metinlerinin analizinde kültürel çalışmaların kuramsal ve yöntem bilimsel olanaklarından ciddi biçimde yararlanılmaya başlanmıştır. Kültürel çalışmalar içerisinde geliştirilen söylem çözümlemesi, iletişim bilimciler için önemli bir yöntembilimsel dayanak oluşturmakdır. Aynı şekilde Kültürel Çalışmalar içerisinde geliştirilen odak grup çalışmaları ve alımlama analizleri, medya içeriklerinin üretim süreçlerine ilişkin katılımlı gözlem teknikleri ve haber üretim süreçlerine ilişkin analizler, ideoloji çözümlemeleri, dilbilim ve göstergebilim çalışmaları gibi pek çok araştırma ve analiz tekniği iletişim bilimleri için önemli açılımlar sağlamaktadır.

Dilbilim çalışmaları içerisinde biçimlenen, medya ve iletişim çalışmaları içerisinde gelişip serpilen kültürel çalışmaların gerek kuramsal düşünüş gerekse yöntembilimsel açıdan araştırmacılar için zengin kaynaklara sahip verimli bir arazi olarak süregelmesinin temel nedeni ise dilbilim ve iletişim bilimlerinin yanı sıra antropoloji, edebiyat, tarih, sosyoloji, siyaset bilimi, felsefe, psikoloji gibi sosyal bilimlerin hemen tüm alanlarından beslenmesidir. Özellikle de popüler kültür konusundaki çalışmalarda iletişim bilimciler için önemli bir cazibe alanı haline gelen Kültürel Çalışmaların medya ve iletişim bilimleriyle ittifakı güçlenerek devam etmektedir.

Medya ve Kültürel Çalışmalar Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programındaki eğitim “Medya Çalışmaları” ve “Kültürel Çalışmalar” olmak üzere iki bilim dalı altında sürdürülmektedir.

Medya Çalışmaları: İletişim bilimleri ekseninde radyo, televizyon, sinema, yazılı basın, yeni medya vb. kitle iletişim araçlarına ilişkin kuram, araştırma ve uygulamalar üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu bilim dalı kapsamında öğrenciler iletişim ve medya konularında ampirik ve kuramsal dersler almakta, ampirik ve kuramsal tez çalışmaları yapmaktadırlar. Gerek medya profesyonelleri, gerekse de iletişim bilimlerinin çeşitli dallarında akademik kariyer yapmak isteyenler için uygun bir program olup, bu bilim dalında yüksek lisansını tamamlayanlar iletişimin bütün bölümlerinde ve alanlarındaki doktora programlarına devam edebilirler.

Kültürel Çalışmalar: İletişim bilimleri ekseninde yüksek lisans öğrenimi yapılan Kültürel Çalışmalar bilim dalı iletişimin yanı sıra sosyal bilimlerin dilbilim, sosyoloji, antropoloji, tarih, siyaset bilimi, felsefe gibi diğer pek çok alanıyla da ilişki içerisinde olması dolayısıyla interdisipliner bir bilimsel alandır. İletişim ve kültür ilişkisi odaklı dersleri ve zengin ders içerikleriyle, kapsamlı ve derinlikli bir yüksek lisans eğitimi verilen bu bilim dalından mezun olan öğrenciler iletişimin her alanında doktora yapabilecekleri gibi, sosyal bilimlerin sosyoloji, antropoloji, tarih, felsefe, dilbilim, siyaset bilimi vb. pek çok alanında da doktora programlarına devam edebilir, ilgili alanların uygulamaya dönük birimlerinde uzman olarak görev yapabilirler.

Medya ve Kültürel Çalışmalar Programına Kimler Başvurabilir?

Medya ve Kültürel Çalışmalar Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına, iletişim fakültelerinin herhangi bir bölümünden mezun olanların yanında, sosyal bilimlerin herhangi bir alanından lisans diploması almış olanlar da başvuruda bulunabilirler.

Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı kapsamında Kültürel Çalışmaların zengin ve köklü düşünsel, kuramsal ve yöntem bilimsel olanaklarından yararlanılarak iletişim bilimleri alanında, bilimsel kalitesi yüksek, ciddi akademik çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır.

Üsküdar Üniversitesinin fizik ortamı, bilimsel çalışmalara olanak veren uygun altyapısı ve güçlü akademik kadrosuyla bu program kapsamında entelektüel düzeyi yüksek, iletişim bilimleri ve kültürel çalışmalar alanında uzman, nitelikli iletişimciler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programının tezsiz kesitini tamamlayanlar medyada iletişim profesyoneli olarak çalışabilir, özel veya kamu kuruluşlarında iletişim uzman ve danışmanlığı görevlerinde bulunabilirler. Programın tezli kısmını tamamlayanlar ise iletişimin veya sosyal bilimlerin herhangi bir bölümünde doktora programına da devam ederek akademik kulvarda ilerleme olanağı bulabilirler.

Medya ve Kültürel Çalışmalar Programının Süresi Ne Kadardır?

Medya ve Kültürel Çalışmalar Tezsiz Yüksek Lisans Programının süresi üç (3) dönemdir. Tezsiz programa kaydolan öğrenciler her dönem ikisi zorunlu, üçü seçmeli olmak üzere toplam on (10) ders alarak ve bitirme projesini de tamamlayarak üç dönemde (toplam bir buçuk yıl) mezun olmaktadır.

Medya ve Kültürel Çalışmalar Tezli Yüksek Lisans Programının süresi ise dört dönem, yani iki (2) yıldır. Öğrenci her dönem içerisinde ikisi zorunlu, üçü seçmeli olmak üzere beşer ders, bir de seminer olmak üzere toplamda on bir (11) ders aldıktan sonra, tez çalışmasını da iki dönemde tamamlayarak mezun olmaktadır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!