Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Dersleri, Çalışma Alanları | ÜÜ.

Klinik Psikoloji 

Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı ile Donanımlı Psikologlar Yetiştirmeyi Amaçlıyor.


Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Nedir?

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Psikoloji, PDR lisans mezunlarının klinisyen olarak özel sektörde veya bir hastanede çalışma yetkisi kazandıran ve Klinik Psikolog unvanı veren bir yüksek lisans programıdır. 

Program, bir klinik psikolog olabilmek için teorik ve pratik bilgi ve becerilerle donanmış, sosyal ve etik sorumluluk sahibi uzmanlar yetiştirme hedefine sahiptir. Klinik beceri açısından, öğrenciler yoğun süpervizyon altında psikoterapi ve psikolojik değerlendirme alanlarında uygulamalı olarak yetiştirilmektedir.

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans diploması alacak psikologlar, aşağıdaki konularda bilgi ve beceri açısından sağlam bir temele sahip olacaklardır:

 • Psikoterapi ilişkisi ve klinik görüşme teknikleri
 • Meslek etiği
 • Psikopatolojik değerlendirme
 • Psikolojik değerlendirme (testler): Bilişsel ve kişilik boyutları
 • Psikoterapi (psikoanalitik/psikodinamik, bilişsel-davranışçı, hümanistik ve grup)
 • Araştırma yöntemleri

Bilimsel Veriler, Saha Pratiği ile Destekleniyor

Klinik Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans Programı, hastane ortamında pratik yapma olanağı sağlayarak öğrencilerimize saha içinde yetişebilme ve gereken donanıma sahip olabilme imkânı tanımaktadır. Eğitim kadromuz, NPİSTANBUL Beyin Hastanesi doktor ve psikologlarından oluşmaktadır. Bilimsel verilerin saha pratiğiyle de desteklendiği modern bir öğrenim ortamında dünya standartlarında eğitim kalitesi sunulmaktadır.

(***Rektörlüğümüzün aldığı karar gereğince Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına sadece Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans  mezun olanlar kabul edilecektir.)

Klinik Psikoloji YL Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı gerek dünyada gerek Türkiye’de hem uygulayıcı hem de araştırmacı olacak şekilde psikologlar yetiştirmeyi amaçlar. Bu nedenle Üsküdar Üniversitesi hem tezli, hem de tezsiz programlarındaki dersleri bu çerçevede planlamıştır. Dersler ana kategori olarak farklı psikoterapi yöntemleri, psikopatolojik süreçler, tanısal ölçümler, nörobilimsel içerikler ve bilimsel araştırma yöntemlerini kapsayan çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Davranışın Psikofizyolojik Temelleri, Psikofarmakoloji, Psikopatoloji, Bilişsel Davranışçı Terapiler, Grup Psikoterapileri, Pozitif Psikoloji ve Süpervizyon dersleri alanında yetkin uzman ve akademisyenler tarafından yürütülmektedir. Bilginin en son halini, Nörobilimin ve teknolojin en son gelişmelerini yakından takip eden bir eğitim anlayışına sahiptir.

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programının Hedefi

Duygu ve davranışlarda gözlenen sorunların teşhis edilmesi ve giderilmesi, kültürel patolojilerin ülkemiz perspektifinden değerlendirilerek anlaşılmasına katkıda bulunulması, eklektik anlamda teorilerin pratik alana yansıtılması, nörobilim imkânlarıyla psikoloji uygulama ve araştırmalarının entegre edilmesi; bölüm hedeflerini oluşturmaktadır.

Programda ayrıca, öğrencilerin bilimsel araştırma yapması ve yüksek lisans tezlerini/projelerini yayınlanabilir formatta bir bilimsel ürün olarak sunmaları amaçlanmaktadır. Programda edinilecek donanım, Klinik Psikoloji alanında doktora derecesi almak isteyebilecek öğrenciler için de uygun alt yapıyı sağlayacaktır.

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına Kimler Başvurabilir?

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünün aldığı karar gereğince Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına sadece Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans mezun olanlar kabul edilmektedir.

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Klinik Psikologlar, bilimsel, profesyonel bilgileri ve yetkinliğiyle Psikoloji biliminin yükselmesi ve gelişmesi için, mesleki uygulamalarını ve bu uygulamaların kalitesini yükseltmek ve kişilerin kaliteli bir hayat yaşamaları, refahlarını ilerletmek üzere eğitim alır ve yetiştirilirler. Klinik Psikologlar, araştırmalar, öğretim, süpervizyonlar, program geliştirmeler ve değerlendirmeler, danışmanlıklar, kamu düzeni, mesleki uygulamaların yanında bireylerin, ailelerin, grup ve kurumların psikolojik sağlığına katkıda bulunacak proje ve uygulamalarda görev alırlar.

Klinik Psikologlar, henüz başlangıç aşamasındaki ruh hastalıklarını önleyebilmek ve ruh sağlığını koruyucu uygulamalardan, erken müdahaleye, basit uyum sağlama problemlerinden, uyumsuzluk problemlerine, hastane yatışı gerektiren durumlara kadar geniş bir alanda aktif rol oynayabilirler.

Klinik alanda çalışma hakkı kazanan psikologlar, uzmanlık alanına göre kişilerle bütün gelişimsel süreçlerde değişik değerlendirme ve müdahale şekilleri kullanarak direkt olarak çalışabilirler. Klinik Psikolojide değerleme, kişinin sıkıntısının ortaya çıkışını, nedenlerini ve muhtemel etkilerini, bireysel, sosyal yetersizlikleri ve fiziksel, davranış, duygu, sinir ve zihinsel süreçlerle ilişkilendirilen psikolojik etkenleri belirlemek için kullanılır. Değerlendirme kriterlerini uygularken kişisel görüşme, klinik hikâye dinleme, davranışsal değerlendirmeler, zihinsel melekeleri ölçme ve yorumlama, kalıtımsal yatkınlıklar, bireysel özellikleri ve diğer bireysel tecrübeler ve rahatsızlığa bağlı davranışlar göz önünde bulundurulur.

Klinik Psikolojide yapılan müdahale, duygusal çelişkileri, kişilik bozukluklarını, psikopatolojiyi ve temelinde yatan bozukluğa veya karmaşaya bağlı yeterlilik kayıplarının önüne geçmeye ve düzenlemeye yöneliktir. El koymada psikoterapi; psikanaliz, davranış terapisi, bilişsel davranış terapisi, çift terapileri, aile terapileri, grup terapileri, rehabilitasyonlar, EMDR, kısa süreli çözümlere odaklanmış terapiler, şema terapileri, transaksiyonel analiz ve sosyal öğrenme teorileri kullanılan temel yaklaşımlardan bazılarıdır. Bu uygulamanın amacı kişinin zihinsel işlevselliğini etkinleştirerek yaşam kalitesini, yaşamdan duyduğu tatmini, sosyal düzene uyumunu artırmaktadır.

Klinik Psikolog Nerelerde Çalışır?

 • Özel Ofislerinde
 • Ruh Sağlığı Birimlerinde
 • Sağlık Hizmetleri Servislerinde
 • Hastanelerde
 • Okullarda
 • Üniversitelerde
 • Yasal Sistemlerde
 • Tıbbi Sistemlerde
 • Danışmanlık Merkezlerinde
 • Devlet Dairelerinde
 • Askeri Hizmetlerde çalışabilirler.
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!