Yeni Medya ve Gazetecilik Yüksek Lisans Programı Başvuru ve Ücretler

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı 

Online başvurular 15.06.2020 tarihinde başlayacaktır.

Online Ön Kayıt Linki aşağıda yer almaktadır.

https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx


Yeni Medya ve Gazetecilik Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans giriş sınavı mülakat biçiminde yapılacak olup, adayların tercihleri doğrultusunda online (zoom üzerinden) ya da yüz yüze görüşme olarak gerçekleştirilecektir.  Mülakat sınavı tarihleri, online ve yüz yüze görüşme saatleri,  yüz yüze mülakat sınav yeri aşağıda belirtilmektedir. 

Online mülakat erişim linki daha sonra adaylara email yoluyla duyurulacaktır.

 

YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

                   MÜLAKAT SINAV TARİHLERİ

Mülakat Tarihi: 01 Temmuz 2020, Çarşamba

10.00-12.00  saatleri arası online (zoom üzerinden) mülakat.

13.30-17.00 saatleri arası yüz yüze mülakat.

Mülakat Sınav Yeri: Üsküdar Üniversitesi Güney C/D Yerleşke.

 

Mülakat Tarihi: 12 Ağustos  2020 Çarşamba

10.00-12.00 saatleri arası online (zoom üzerinden) mülakat

13.30-17.00 saatleri arası yüz yüze mülakat.

Mülakat Sınav Yeri: Üsküdar Üniversitesi Güney C/D Yerleşke.

 

Mülakat Tarihi: 9 Eylül 2020, Çarşamba

10.00-12.00 saatleri arası online (zoom üzerinden) mülakat.

13.30-17.00 saatleri arası yüz yüze mülakat.

Mülakat Sınav Yeri: Üsküdar Üniversitesi Güney C/D Yerleşke.

 

Mülakat Tarihi:30 Eylül 2020 Çarşamba

10.00-12.00 saatleri arası online (zoom üzerinden) mülakat,

13.30-17.00 saatleri arası yüz yüze mülakat.

Mülakat Sınav Yeri: Üsküdar Üniversitesi Güney C/D Yerleşke.

 

SINAV JÜRİSİ

Prof. Dr. Süleyman İrvan

Doç. Dr. Gül Esra Atalay

Dr. Öğr. Üyesi Aylin Tutgun Ünal

Yedek: Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray Kesgin


Program hakkında bilgi alınacak kişiler

Prof.Dr. Süleyman İrvan, Tel: 0216 400 22 22

Prof.Dr. Nazife Güngör: Tel: 0216 400 22 22


YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURULARI 

Değerli aday öğrencilerimiz,

YÖK’ten tüm yüksek öğretim kurumlarına gönderilen yeni düzenleme nedeniyle, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde, Yeni Medya ve Gazetecilik Yüksek Lisans Programımızda tezli programa 15, tezsiz programa 30 yeni öğrenci kabul edilecektir.

Adayların tezli programa başvurabilmeleri için ALES sınavına girmiş ve sözel puan olarak en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir.

Tezli program tercihinde programa kabul edilecek öğrenciler ALES sözel puanının %50’si, bilim sınavı puanının %30’u, lisans mezuniyet not ortalamasının 100’lük sisteme çevrilmiş halinin %20’si alınarak yapılacak hesaplama sonucunda seçilecektir.

Her iki programı birden seçen öğrenciler öncelikle tezli program için değerlendirilecekler, tezli programa kayıt şansı yakalayamamaları halinde, tezsiz program için değerlendirmeye alınacaklardır.

Tezsiz program puan hesaplamasında bilim sınavı puanının %50’si ve lisans mezuniyet not ortalamasının 100’lük sisteme çevrilmiş halinin %50’si esas alınacaktır.

Her iki program için asıl ve yedek listeler eş zamanlı ilan edilecek, asıl listede kayıt hakkı kazanan adaylara 7 iş günü kayıt süresi tanınacak ve kontenjanlar dolmadığı takdirde yedek listeden sırayla kayıt yapılacaktır.

Online başvuru yapmayan, başvuru esnasında mezun durumda olmayan, ALES belgesini, kimlik bilgilerini başvuru sistemine yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Tezli ve tezsiz programlara kabul alan öğrencilerimizin daha sonra tezli – tezsiz program geçişleri, sadece geçmek istedikleri programda açık kontenjan olması halinde, geçiş başvurusu yapan öğrenciler arasındaki ALES sözel puan sırası ile yapılabilecektir.

Yeni Medya ve Gazetecilik tezli ve tezsiz yüksek lisans programı dersleri Çarşı Yerleşke’de hafta içi 19.00-22.00 saatleri arasında yapılmaktadır. 

Saygılarımızla.


Program Ücretleri:

Yeni Medya ve Gazetecilik Yüksek Lisans Programı
2020 - 2021 Yılı KDV Dahil Toplam Tutar
Üsküdar Üniversitesi Mezunlarına %50 Burslu Tutarı

Yeni Medya ve Gazetecilik (Tezli)
18.435 TL
9.217 TL

Yeni Medya ve Gazetecilik (Tezsiz)
16.035 TL
8.017 TL

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!