Psikoloji Doktora Programı Yayınlar ve Tezler


ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ DOKTORA ÖĞRENCİLERİ 

2015-2021 AKADEMİK ÇALIŞMALARI


Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Makaleler:


 • Ünübol, H., Koç, A.Ş., Hızlı Sayar, G., Stavropoulos, V., Kircaburun, K. & Griffiths, M.D. (2020). Measurement, Profiles, Prevalence, and Psychological Risk Factors of Problematic Gaming Among the Turkish Community: A Large-scale National Study. International Journal of Mental Health and Addiction.  https://doi.org/10.1007/s11469-020-00254-8

 • Kumral E, Bayam FE, Arslan H, Orman M (2020). Associations Between Neuroanatomic Patterns Cerebral İnfarcts and Vascular Dementia. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 10.1176/appi.neuropsych.19120356

 • Kumral E, Bayam FE, Erdoğan CE. (2020). Limb Saking Transient Ischemic Attacks:. Revue Neurologique. Doi: 10.1016/j.neurol.2019.12. 001

 • Yazıcı,T.N.,Oğur,K. (2020).Examination of Influence of Occupational Personality Types on Coping with Stress and Well-Being of Civil Aviation Pilots in Turkey During Covid-19 Outbreak. Aviation Psychology and Applied Human Factors, 8, 2020.

 • Sarı Arasıl, A , Turan, F , Meti̇n, B , Si̇ni̇rli̇oğlu Ertaş, H , Tarhan, N . (2020). Positive Psychology Course: A Way to Improve Well-Being . Journal of Education and Future , (17). : 10.30786/jef.591777

 • Çarkçı. J., Sertelin Mercan, Ç. (2020). Çarkçı Bale Lisans Öğrencileri Performans Kaygısı Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması, İstanbul Üniversitesi-Konservatoryum Dergisi. Cilt 7 Sayı 1.Sayfa.57-78

 • Erdoğan, İ., Eryürek, S., Ünübol, H. (2019). Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Görünüş Kaygısı ve Yeme Tutumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. International Journal of Social Science, 2(2), 85-94

 • Kumral E, Erdoğan CE., Bayam FE., Arslan H. (2019). Cingulate İnfarction: A Neuropsychological and Neuroimaging Study. J of the Neurological Sci. ,402:1-6.

 • Kumral E, Bayam FE, Köken B, Erdoğan CE. (2019). Clinical and Neuroimaging Determinants of Minimally Conscious and Persistent Vegetative States After Acute Stroke. J of Neurocritical Care. 12(1):37-45

 • Kumral E., Erdoğan CE., Arı A., Bayam FE, Saruhan G. (2019). Association of Obesity with Recurrent Stroke and Cardiovascular Events. SSRN Electr Journal. 10.2139/ssrn.3452120

 • Demir, V., Demir, A., Algedik, P., & Ataseven, E. (2019). Travma Sonrası Bilişleri Azaltmaya Yönelik Sanatla Terapi Programının Etkisi. International Journal of Social Science, 2(1), 74-89.

 • Algedik, P., Demirdöğen, E. Ş., Demir, V., & Demir, T. (2019). Ergenler için Özbilinçlilik Duygulanımları Testi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 1-1.

 • Yıldız, B., Demir, V., Ünübol, H. (2019). Yeme tutumunun cinsiyet değişkenine göre duygusal şemalarla olan ilişkisinin incelenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 5(4), 405-417.

 • Altun, K., Demir, V., & Ünübol, H. (2019). Gelişimsel Oyun Terapisinin Çocuk Evlerinde Kalmakta Olan 4-8 Yaş Grubu Çocukların Travma Sonrası Duygusal Streslerine Olan Etkileri. International Journal of Social Science, 2(2), 35-46.

 • Demir, V. (2018). Sanatla Terapi Programının Bireylerin Kaygı, Sosyal Kaygı ve Sağlık Kaygısı Düzeyleri Üzerine Etkisi. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (2), 223-234.

 • Demir, V. (2017). Dışavurumcu Sanat Terapisinin Psikolojik Belirtiler ile Bilişsel İşlevlere Etkisi. OPUS - Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13), 575-598.

 • Demir, V. (2017). Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi Programının Üniversite Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerine Etkisi, OPUS - Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(12), 98-118. • Çelik, A. R., Asqarova, S., & TUTGUN-ÜNAL, A. Üniversite Öğrencilerinin Eş Seçim Tutumlarında Değer Yönelimlerinin Etkileri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(38), 1-1.

 • Kalkanlı Z.G. , Ünübol H., Hızlı Sayar G. (2021) Prevalence and Psychosocial Determinants of Body Mass Index in Adult Population within a National Community Sample. International Journal of Social Science and Human Research.Volume:4 Issue:9. https://doi.org/10.47191/ijsshr/v4-i9-08

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:


 • Gönce, M. N. (2020). Sigara Bağımlılığının Tedavisinde Hipnoz Kullanımı: AUCH Tekniği, Dergi Park-Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt 3, Sayı 2.

 • Ünübol H., Sunar M., Hızlı Sayar G. (2020).  Kadınlarda Çocuk Sayısı İle Pozitif Negatif Duygular Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2020 Nisan cilt:2 sayı:1.

 • Demirtaş F., Günay G.Y., Arasan Doğan İ., Özdoğan B., Ünübol H., Hızlı Sayar G (2020). The Journal of Neurobehavioral Sciences, 2020; 7(1): 8-15. Doi : 10.5455/JNBS.1581753414

 • Kumral E, Bayam FE. (2020).The Role of Neurologist in Treatment of Depression .Turk J Neurol ,26: 1-9.

 • Tütüncü, S . (2020). Derleme: Köken Aile Tutumlarının Psikopatoloji Üzerine Etkisi. Gelişim ve Psikoloji Dergisi , 1 (1) , 49-56.

 • Bayam FE, Karasoy H. (2020) M.yastenia Gravis Tanılı Olgularda Depresyon Sıklığı ve Klinik Seyre Etkisi. Türk Nöroloji Dergisi.

 • Özyurt, D., Hızlı Sayar, G., Ünübol, H., Tekin, O. Gümüş, Z. (2019). Radyoloji Çalışanlarında Mesleki Bilgi, İş Doyumu, Belirsizliğe Tahammülsüzlük ve Depresyon Düzeylerinin İlişkisi. Journal of Neurobehavioral Sciences. 6, Sayı: 2.

 • Kalkanlı Z.G. (2019) Terör, 11 Eylül'ün Psikolojik Etkileri ve İyileştirici Terapiler. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:5 sayı:9. ISSN 2459-0223

 • Kansu, AF, Hızlı Sayar G. (2018) Öz Yeterlik, Yaşam Anlamı ve Yaşam Bağlılığı Kavramları Üzerine Bir İnceleme. A Review on the Concepts of Self Efficacy, Meaning of Life and Life Engagement. Etkileşim. 1, 1: 78-89

 • Özgül, S.S., Demir, V., Ünübol, H.,(2019). Kaygılı ve Kaçıngan Bağlanma Örüntülerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Duygusal Şemalarla Olan İlişkisinin İncelenmesi. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 1 (3): 173-9.

 • Demir, V. (2019). Terapötik Uygulamada Yaratıcı Süreci Kullanma: Sanat Terapisi. Üsküdar Üniversitesi Klinik Hipnoz ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 1(1), 1-3.

 • Demir, V., & Ilgaz, H. H. (2019). Depresyon, Anksiyete ve Stres Belirti Düzeylerini Azaltmaya Yönelik Grup Terapisi. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 2(4), 1-16

 • Metin B., Alpuğan Z., Burkovik Y., Çengel S., Yılmazer E., Aydın M., Sunar M., Esenkaya İ., Arslan L., Metin S.Z., Tarhan N. (2018). DEHB DSM Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Nöropsikiyatri ve İlgili Davranış Sağlığı ve Bilimleri Dergisi, Makale No:NIDSAB-2018-03-013.

 • Korkmaz N., Hızlı Sayar G., Ünübol H., Tarhan N. (2018). İnternet Bağımlılığı Olan Ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinin Zihin Kuramı Yönünden Karşılaştırılması. Current Addiction Research, 2(1): 17-21.

 • Demir, V. (2018). Bilişsel-Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grup Terapisi Programının Görme Engelli Bireylerde Depresif Belirti ve Umutsuzluk Düzeylerine Etkisi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 0(1), 85-104.

 • Demir, V. (2018). Varoluşçu Yaklaşıma Dayalı Grup Terapisinin Bireylerin Ruhsal Belirti Düzeylerine Etkisi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 149-167.

 • Kafes A., Ülker S., Sayar Gökben H. (2018). Yeme Bağımlılığı.  Current Addiction Research 54-58

 • Demir, V, Demir, A . (2018). Üniversite Öğrencilerinde Stres Azaltmaya Yönelik Bir Program: Bilinçli Farkındalık. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 9 (17), 55-78.

 • Özburun N . (2018) Derleme: Genel Sistem Teorisinden Etkilenen Aile Terapisi Modellerinin Karşılaştırılması. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi. 1(2): 172-188.

 • Demir, V, Gündoğan, N. (2018). Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi Programının Üniversite Öğrencilerinin Duygu Düzenleme Güçlüklerini Azaltmadaki Etkisi. Ege Eğitim Dergisi, 19 (1), 46-66.

 • Demir, V, Demir, A . (2018). Sanatla Terapi Programı ve Etkileşim Grubu Uygulamasının Ruhsal Belirti Düzeyleri Üzerindeki Etkisi. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 1 (2), 97-120.

 • Gölcük, D, Ayaz, M. (2018) Okul Çağı Çocuklarında Cinsiyet Açısından Obsesif Kompulsif Bozukluk Belirtileri Arasındaki Farkların İncelenmesi. HAYEF: Journal of Education 2018; 15: 60-78DOI: 10.26650/hayef.2018.15.2.0008

 • Demir, V.; Yıldırım, B. (2017). Sanatla Terapi Programının Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Depresyon, Anksiyete ve Stres Belirti Düzeylerine Etkililiği. Ege Eğitim Dergisi, (18) 1: 311-344.

 • Çetin, A., Çengel, S.M., Dilbaz, N. (2017) Transkraniyal Manyetik Stimülasyon ve Biliş, Türkiye Klinikleri J Psikiyatri Özel Konular; 10 (2): 145-9         

 • Metin, B., Aydın, M., Burkovik, Y., ve Ark. (2018) DEHB DSM Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Nöropsikiyatri ve İlgili Davranış Sağlığı ve Bilimleri Dergisi, Makale No: NIDSAB-2018-03-013

 • Aktay, M. (2020). İstismar ve İhmalin Çocuk Üzerindeki Etkileri ve Tedavisi. Gelişim ve Psikoloji Dergisi, 1(2), 169-184.

 • Aktay, M. ve Sayar Hızlı, G. (2021). Psikiyatrik Bozuklukların Psikososyal Yönü. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 3(1), 48-55.

 • Ünübol, H.; Hızlı Sayar, G.; Koçyiğit, E.G. (2020). Bağlanma, Aleksitimi ve Psikolojik Belirtilerin Öznel İyi Oluş Üzerindeki Yordayıcı Etkisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Dergisi, 12 (1): 1-15. doi: 10.18863/pgy.804793.

 • Gönce, M. N. (2020). Bağımlılık Psikolojisi, Etkileşim Dergisi

 

Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:


 • Gönce, M. N. (2020). Sosyal Medya Bağımlılığının Etkileri ve Çözüm Önerileri, V. Uluslararası Turkcess Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi.

 • Gönce, M. N. (2020). Gençlerde Ebeveyn Tutumlarının Öz-Yeterlik Algısı Düzeylerine Etkisi, IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi.

 • Gönce, M. N. (2020). Gençlerde Ebeveyn Tutumlarının Sosyal Fobi Düzeylerine Etkisi(IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi

 • Koçyiğit, G & Noyan, C.O (2020). Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Merhamet Algılarının İncelenmesi: Fenomenolojik Bir Çalışma, 1. Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi.

 • Cengel Kayar, S.M., Carror, C., Brown M., (2020) Azınlık Terapistler Arasındaki Klinik Tükenmişlik, Teksas Evlilik ve Aile Terapileri Derneği Konferansı'nda Poster Sunumu, Tx, ABD

 • Özyurt, D., Hızlı Sayar, G., Ünübol, H. (2020). Anksiyetenin Sosyodemografik ve Psikolojik Faktörlerle olan İlişkisinin İncelenmesi. 5. Psikiyatri Zirvesi/ 12. Anksiyete Kongresi.

 • Arasan Doğan İ., Hızlı Sayar G., Omay O. (2020). Kişilerarası İletişim Aracı Olarak Mesajlaşma (Texting). 7. Uluslararası İletişim Günleri.

 • Arslan, F.S., Demirci, O.O. Hızlı Sayar, G.,Ünübol, H. (2020). Otizmli Çocuğa Sahip Ailelerde Benlik Algısı: Karşılaştırılmalı Çalışma. 5.Psikiyatri Zirvesi/ 12. Anksiyete Kongresi.

 • Bayrakcı, C. (2020). Dynamics of Human Relations: Theories Of Interpersonal Attraction. International Conference on Lifelong Education and Leadership For All.

 • Bayam FE, Kumral E, Özdemir HN. (2020). Precuneal İnfacts: A Neuroimaging and Neurocognitive study. ESO-WSO 2020.

 • Bayam FE, Karasoy H. (2020). Myastenia Gravis Tanılı Olgularda Depresyon sıklığı ve Klinik Seyre Etkisi. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Araştırma Sempozyumu.

 • Gönce, M. N.,Ünübol,H.; Hızlı Sayar, F.G. (2020). Negatif Duygulara Etki Eden Faktörler: Turbahar Çalışması, 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi.

 • Gönce, M. N. (2020). Annelerin Öz-Yeterlik Düzeylerinin Çocuklarının Beslenmelerine Yönelik Tutumlarına Etkisi, E- Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu

 • Çelik, A.R, Asqarova, S. (2020), Üniversite Öğrencilerinin Eş Seçim Tutumlarında Toplumsal Cinsiyet Rolleri Algısı ve Değer Yönelimlerinin Etkileri. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu.

 • Sunar M. (2020) İstanbul’da Özel Bir Psikiyatri Hastanesi’nin Çocuk ve Ergen Kliniğine Son 5 Yıl İçinde Başvuran Bireylerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Eşlik Eden Hastalıkların Sıklığı, Olguların Sosyo-Demografik ve Klinik Değerlendirmesi. Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Araştırmalar Sempozyumu

 • Yazıcı,T.N. (2020).Gençlerin Sosyal Medya Kullanım Sıklıkları İle Materyalistlik Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi,Sözel Bildiri,Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu.

 • Şahan,E.;Suma,M.;Parlakkaya Yıldız,F.B.; Nabi,A.; Kırpınar,İ. (2020). Aldatılan Kişilerde Bağlanma Stilleri ,Evlilik Doyumu, Cinsel Doyum ve Çocukluk Çağı Travmaları , Sözlü Bildiri, 5.Psikiyatri Zirvesi &12.Anksiyete Kongresi

 • Suma,M; Dönmez,A. (2020).Depresyon ve Anksiyete Bozukluğu Hastalarının Şema Aktivasyonları Farkı, Sözlü Bildiri, Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu

 • Özkan, D. (2020). Orta Yetişkinlik Dönemindeki Geylerin İyi Oluşlarına Dair Söylemleri, Sözlü Bildiri, Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu.

 • Arıkan, M. (2020). Madde Bağımlılarının Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve İşlev Bozucu Baş Etme Biçimleri Açısından İncelenmesi. Sözlü Bildiri. Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu

 • Dursun, B. (2020). Psikodramada Evrensel Gerçeklik. Sözlü Bildiri. Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu

 • Arasan Doğan İ. Hızlı Sayar G., Ünübol H. (2020). Kişilerarası Psikoterapi Temelli Alzheimer Bakım Veren İyi Oluş Programı. Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu

 • Ünübol H., Keskin R., Arasan Doğan İ., Gözler T.,  Özdoğan B.,  Hızlı Sayar G. (2020) Nikotin Bağımlılığı- Türkiye Geneli Epidemiyolojik Araştırması. Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu

 • Arasan Doğan İ. (2020) Doğum Sonrasında Kişilerarası İlişkiler. Anne ve Bebek Ruh Sağlığı Sempozyumu.

 • Arasan Doğan İ. (2020). 65 Yaş Üstü Kişisel İyi Oluş. Yaşlanma Psikolojisi Kongresi.

 • Kalkanlı Z.G., Özkardeş O.G (2020).Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Ailelerinde DEHB Belirtilerinin Taranması ve Aile İşlevlerinin Değerlendirilmesi, Psikoloji araştırmaları Sempozyumu.

 • Koç, A.Ş., Uğuz, Ş. (2020, Haziran 27).  İşyerinde Bağlanma, Duygusal Örgütsel Bağlılık ve Yazılı Olmayan Anlaşmalar [Sözel Bildiri].  Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul.         


 • Koç, A.Ş., Şahinkarakaş, Ş. (2020).  Yabancı Dil Öğretiminde İlgiyi Artırmak İçin Dördüncü Sınıf Öğrencileriyle Yapılan Bir Eylem Araştırması [Sözel Bildiri].   Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul.    

 • Ozan, Y. (2020). Türk Popülasyonunda, Yetişkinlerin Çocukluk Dönemindeki Annelik Becerisi Algısı, Hali Hazırdaki Baş Etme Becerileri ve Stres Algıları Arasındaki İlişki, Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu.

 • Ozan, Y. (2020). İkincil Travma ve İkincil Yaralanmalar, Sözlü Bildiri, Travma Psikolojisi Kongresi.

 • Çarkçı. J., Sertelin Mercan, Ç. (2020). Çarkçı Tiyatro Sanatçıları Performans Kaygısı Ölçeği Geliştirme Geçerlik Güvenirlik Çalışması, Psikolojik Araştırmalar Sempozyumu

 • Çarkçı. J., Sertelin Mercan, Ç. (2020). Çarkçı Tiyatro Sanatçıları Özyeterlilik Ölçeği Geliştirme Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü Psikolojik Araştırmalar Sempozyumu Üsküdar Üniversitesi.

 • Işıkoğlu B., Kesebir S. (2020) Orta Çocuklukta Bağlanma ve Davranış Problemleri” Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu, Üsküdar Üniversitesi

 • Ilgaz D., (2020). Pozitif Psikoloji Uygulamaları Eğitiminin Öğretmenlerin Psikolojik Sermaye ve Öznel İyi Oluş Düzeylerine Etkisi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü Psikolojik Araştırmalar Sempozyumu

 • Kaleli, E. (2020). Üstün Zekalı Tanısı Olan ve Olmayan Ergenlerin Yılmazlık Düzeylerinin Karşılaştırılması. Sözlü Bildiri. Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu

 • Kaleli, E. (2020). Ergenlerin Nomofobi Düzeyleriyle Sosyal Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Sözlü Bildiri. Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu

 • Gönce, M. N. (2019). Gençlerde Ebeveyn Tutumlarının Öz-Yeterlik Algısı Düzeylerine Etkisi, IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi.

 • Uzun, Ç (2019). Oyun ve Çeşitlerinin Eğitimde Kullanılmasının Değerlendirilmesi, V.Turkcess Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi.

 • Arslan, F.S., Hızlı Sayar, G., Ünübol, H.(2019). Türkiye’de Pozitif Duygulara Etki Eden Faktörler. 55.Ulusal Psikiyatri Kongresi.

 • Bayrakcı, C. (2019). A Postmodern Counselling Approach: Solution-focused brief therapy. International Conference on Lifelong Education and Leadership For All. Bakü, Azerbaycan.

 • Bayrakcı, C. (2019). A New Psychotherapy. International Conference on Lifelong Education and Leadership For All. July 3-5th.

 • Bayrakcı, C., Mürtezaoğlu, S. (2019). Üniversite Öğrencilerinde Presenteeism ve Psikolojik Etkileri Üzerine Bir Araştırma. International Conference on Quality in Higher Education.

 • Kurultay C., Sayar Hızlı G., Omay O., Ülker Varol S. (2019). Effects of Interpersonal Psychotherapy Tranining on Mental Wellness, Social and Emotional Intelligence. 8th Conference of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT).

 • Çarkçı. J. (2019). Güzel Sanatlar Öğrencilerinde Kariyer Seçme ve Geliştirme Yönelimleri, V. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi-Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul·

 • Çarkçı. J., Sertelin Mercan, Ç. (2019). Opera Öğrencilerinde Performans Kaygısının Cinsiyet Değişkenine Göre Değerlendirilmesi, 2. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi (MUDA)-Dicle Üniversitesi.

 • Çarkçı. J., (2019). Ses Eğitiminde Bireysel Farkındalık Atölyesi, 2. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi (MUDA)-Dicle Üniversitesi.

 • Çarkçı. J., Sertelin Mercan, Ç. (2019). Opera Öğrencilerinde Öz Yeterlilik Algısının Cinsiyet Değişkenine Göre Değerlendirilmesi,2. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi (MUDA)-Dicle Üniversitesi.

 • Çarkçı. J., Sertelin Mercan, Ç. (2019). Çarkçı Bale Öğrencileri Performans Kaygısı Ölçeği Geliştirme Geçerlik Güvenirlik Çalışması. IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmalar Kongresi, Marmara Üniversitesi

 • Çarkçı. J., Sertelin Mercan, Ç. (2019). Çarkçı Tiyatro Öğrencileri Performans Kaygısı Ölçeği Geliştirme Geçerlik Güvenirlik Çalışması, 21. Uluslararası Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmalar Kongresi, Türk PDR Derneği.

 • Çarkçı. J., Sertelin Mercan, Ç. (2019). Çarkçı Opera Öğrencileri Performans Kaygısı Ölçeği Geliştirme Geçerlik Güvenirlik Çalışması" Çarkçı-Mercan- Uluslararası Voice İstanbul Kongresi, Medipol Üniversitesi.

 • Koç, A.Ş., Ünübol, H., Hızlı Sayar, G. (2019).Türkiye’de Beliren Yetişkinlerde Oyun Bağımlılığını Yordayan Sosyo-Demografik ve Psikolojik Faktörler [Sözel Bildiri].  55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul.

 • Çarkçı. J., Sertelin Mercan, Ç. (2019). Çarkçı Opera Öğrencileri Özyeterlilik Ölçeği Geliştirme Geçerlik Güvenirlik Çalışması" Uluslararası Voice İstanbul Kongresi, Medipol Üniversitesi.

 • Ünübol H., Hızlı Sayar G., Kalkanlı Z.G.(2019).  Orta Yaş ve Üzeri Kişilerde Beden Kitle İndeksi İle Sosyodemografik Özellikler ve Çeşitli Psikolojik Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi 23-27 Ekim 2019 Sözlü Bildiri SS-42

 • Ünübol,H.; Hızlı Sayar, G.; Koçyiğit;G. (2019). Türkiye’de Öznel İyi Oluşu Etkileyen Faktörler, Sözlü Bildiri, 55.Ulusal Psikiyatri Kongresi

 • Koçyiğit, G. (2020).Tıbbi Mümmesillerin İş Tatminin İncelenmesi.,Sözlü Bildiri,Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Araştırmalar Sempozyumu.

 • Demir, V. (2018) Dinamik Psikoterapide Hipnoz. Sözlü Bildiri, Üsküdar Üniversitesi Klinik Hipnoz Günleri Sempozyumu.

 • Özburun, N.( 2018)Genel Sistem Teorisinden Etkilenen Aile Terapisi Modellerinin Karşılaştırılması 2. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi 21-23 Eylül İstanbul

 • Arasan Doğan İ. (2018). Demans Hasta Grubunda Yakın İlişkilerin Ele Alınması. Sözlü Bildiri. 1.Kişilerarası İlişkiler Sempozyumu,

 • Kalkanlı Z.G., Akçınar B., Naşit S., Irgaz S., Akyıl Y. (2018). Kızılay Bağcılar Toplum Merkezi Suriyeli Göçmen Aileler ile Anne-Çocuk Grubu Çalışması. Türkiye Travmatik Stres Kongresi- 7-9 Aralık 2018

 • Ozan, Y. (2018). Kaygı Bozuklukları ve Mobbing, Sözlü Bildiri, İtfaiyecilik Mesleğinde Psikososyal Risk Etmenleri Sempozyumu, Türkiye Belediyeler Birliği, İstanbul

 • Sinirlioğlu H., İşiten N.,  Eryılmaz G (2018): “12-18 yaş Arası Cinsel İstismara Uğramış BSRM’lierde Kalan Kız Çocuklarının Değerlendirilmesi”.  25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. (Sözel Bildiri) Istanbul . Türkiye 

 • İşiten N., Göktepe K., Sinirlioğlu H., ve ark (2018) .: “Çocukluk Çağı Travma Sonrası Duygusal Stres Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. (Poster Bildiri) Istanbul . Türkiye 

 • İşiten N., Sinirlioğlu H., Soysal A.,ve ark (2018) .: “ Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve EEG Zemin Düzensizlikleri Birlikteliğinde Bilişsel Fonksiyonların Değerlendirilmesi – Olgu Sunumu” 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. (Poster Bildiri) Istanbul . Türkiye 

 • Sinirlioğlu H., Cömert G., İşiten N.,Tarhan, N. (2018). Bir Sağlık Meslek Yüksek Okulu Müfredatında Yer Alan “Pozitif Psikoloji” Dersinin Öğrencilerin Duygusal Zeka Puanlarına Etkisinin İncelenmesi ve Koruyucu Ruh Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi” 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi.

 • Demir, V. (2017).  Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi ve Sanatla Terapi Programının Bireylerin Aleksitimi Düzeylerine Etkisi, Sözlü Bildiri. 2. Avrasya Pozitif Psikoterapi Kongresi. 12-14  Mayıs Üsküdar Üniversitesi.

 • Demir, V., & Gündoğan, N. A. (2017).  Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi Programının Üniversite Öğrencilerinin Duygu Düzenleme Güçlüklerini Azaltmadaki Etkisi, Sözlü Bildiri. 2. Avrasya Pozitif Psikoterapi Kongresi.

 • Cengel, S.M., (2017). Sigara Bağımlılığına Yeni Terapi Yaklaşımları. 11. Ulusal Bağımlılık Kongresi'nde Sunum, Antalya, Türkiye.

 • Çengel, S.M., (2017). Kaygı ve Örtük Biliş. 9. Ulusal Anksiyete Kongresinde Sunum, Antalya, Türkiye

 • Kaleli, E & Ozkan, D (2021). Covid-19 Pandemisi Sürecinde Medyada Yer Alan İntihar Haberlerinin Öznel İyi Oluş Açısından İncelenmesi, Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi.

 • Ünübol, H.; Hızlı Sayar, G.; Uzun, Ç. (2019). Genç Erişkinlerde Psikiyatri Başvuru Durumunun Çeşitli Psikiyatrik ve Sosyodemografik Özelliklere Göre Yordayıcılığının İncelenmesi, Sözlü Bildiri, 55.Ulusal Psikiyatri Kongresi

 • Elmas, A., Karaca, A., Anuk, D. (2020). Anksiyete Kontrolünde Mindfulness Uygulamalarının Etkisi. 5.Psikiyatri Zirvesi/ 12. Anksiyete Kongresi.

 • Elmas, A., Anuk, D. (2020). Avustralya’da Yaşayan Türk Göçmen Annelerle Pandemi Sürecinde Yapılan Mindfulness Temelli Stress Yönetme Programı’nın Etkileri.  1. Uluslararası Bebek, Çocuk, Ergen Psikolojisi Kongresi.

 • Elmas, A. (2019). Göçle Gelen Çocuklara Oyunla Ruhsal Destek. Harran Üniversitesi Uluslararası Küresel Göç ve Psiko – Sosyal Sağlık Güvenliği Konferansı

 • Elmas, A. (2018). Durumsal Farkındalık Hatalarını Önlemede Mindfulness Kullanımı. 4. Havacılık ve Uzay Tıbbı Kongresi.

 • Elmas, A., Uygan, C.E. (2016). Eğitimde Psikolojik Oyunlar. Uluslararası Erken Çocukluk ve Temel Eğitim Konferansı

 • Çarkçı, J., Özgüç F.(2021). Sahne sanatlarında Performans Psikolojisi Karnaval Radyo Borusan Klasik.


 • Aydın, M. (2015). Masterson Yaklaşımında Cinsel Sapkınlıkların Psikodinamiği ve Gelişimsel Arka Planı. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi. Ankara 1/05-3 05-2015

 • Aydın, M. (2016). Masterson Yaklaşımına Göre İlişkilerde Bölme ve Bütünleşmenin Yansıması Olarak Cinsel İsteksizlik. Uluslararası Cinsel Sağlık Kongresi. Ankara 1/04-3/04 2016

 • Aydın, M. (2016). Şizoid Kendilik Bozukluğu, gelişimsel yatkınlık tanı ve tedavi teknikleri. Masterson Enstitüsü Türkiye Masterson Yaklaşımında Kişilik Bozukluklarının tanı ve Tedavisi Konferansı. İstanbul 4-04  2016 Istanbul, Türkiye

 • Aydın, M. (2016). In the Arm of Death: Beyond the Pleasure Principle.  South Africa Masterson Institute Biennial Conference, Celebrating the Work of dr. James F. Masterson: Past, Present and Future:  Pretoria, 11/07-12/07-2016

 • Pearson, J., Aydın M., Bankston, C. (2017) How to Diagnose and Treat Borderline Self Disorder in Masterson Approach, Workshop. SEPI XXXIII Annual Conference, Denver, 18/05-21/05-2017

 • Aydın, M., Pearson, J., Bankston, C. (2017) How to Diagnose and Treat Schidzoid Self Disorder in Masterson Approach, Workshop. SEPI XXXIII Annual Conference, Denver, 18/05-21/05-2017

 • Bankston, C. Aydın M., (2017) How to Diagnose and Treat Narcissistic Self Disorder in Masterson Approach, Workshop. SEPI XXXIII Annual Conference, Denver, 18/05-21/05-2017

 • Aydın, M., Pearson, J., Bankston, C. (2017) How to Diagnose and Treat Schidzoid Self Disorder in Masterson Approach, Workshop. VIII. World Psychotherapy Congress, Paris, 24/07-28/07-2017

 • Pearson, J., Aydın M., Bankston, C. (2017) How to Diagnose and Treat Borderline Self Disorder in Masterson Approach, Workshop. VIII. World Psychotherapy Congress, Paris, 24/07-28/07-2017

 • Bankston, C. Aydın M., (2017) How to Diagnose and Treat Narcissistic Self Disorder in Masterson Approach, Workshop. VIII. World Psychotherapy Congress, Paris, 24/07-28/07-2017

 • Aydın, M. (2018) Şizoid Kişilik Bozukluğunda Nesne İlişkilerinin Cinsel Yaşam Üzerindeki Etkileri, III. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi, Antalya, 19/04-22/04-2018

 • Aydın, M. (2018). A Sleepless Night with Full of Fearand Anxiety: A Case Presentation on Schidzoid Disorder. South Africa Masterson Institute Biannual Conference: Between the Fairy Tale and the Abyss: Abandonment Depression and Splitting in the Work of James Masterson. Cape Town,  30/08-31/08-2018

 • Aydın, M. (2018). Kişilik Bozukluklarında Hipnoterapi Uygulamaları. Üsküdar Üniversitesi Klinik Hipnoz Sempozyumu. İstanbul, 08/09-09.09.2018

 • Aydın, M. (2019) Şizoid Kişilik Bozukluğunda Cinsel Yaşam ve Orgazm.  IV. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi. Antalya, 18/04-21/04-2019

 • Aydın, M. (2019) Şizoid Kişilik Bozukluğu Tanı ve Terapisi.  Masterson Yaklaşımı ve Kişilik Bozuklukları Konferansı. İstanbul, 05/10-06/10.2019

 • Aydın. M. (2020). Psikanalizden Günümüze Psikanalitik Psikoterapiler. Kent Üniversitesi Kariyer ve Gelişim Etkinlikleri. İstanbul. 06/01-2020

 • Cömert, I. ve Aktay, M. (2020). Üniversite Öğrencilerinde Aleksitimi ve Depresyonun Yordayıcısı Olarak Bağlanma Stilleri. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu


 • Koçyiğit, E.G. (2021). Sanatsal Etkinlik Çalışması ile İlgili Görüşlerin İncelenmesi: Porselen Boyama. 3. Ulusal BAŞKENT Disiplinler Arası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Sözlü Bildiri, 14-15 Mart, Radison Blu Hotel, Ankara.

 • Arasan Doğan İ. (2019). Alzheımer Caregıver Well-Beıng Program Based On Interpersonal Psychotherapy. Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy, Poster, 16 Mart, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.

 • Arasan Doğan İ. (2020). Yaşlılıkta Yalnızlık ve Sosyal Destek. II. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu, Sözlü Bildiri, 4 Aralık, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.


 • Çelik, A. R. (2021). Günahlarımız İçin Başkalarını Suçlamanın Dayanılmaz Hafifliği (Günah Keçisi). Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (12), 237-270.


 • Uzun, Ç. (2021). Anne Babası Boşanmış 12-14 Yaş Aralığındaki Çocukların Sosyal Becerisi ve Depresyon İlişkisi Üzerine İnceleme. VII.Turkcess Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Sözlü Bildiri BT166, 1-3 Eylül, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimler Üniversitesi, Kıbrıs


 • Uzun, Ç. (2021). 12-14 Yaş Aralığındaki Çocukların Ders Başarısı ve Depresyon İlişkisi Üzerine İnceleme. VII.Turkcess Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Sözlü Bildiri BT167, 1-3 Eylül, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimler Üniversitesi, Kıbrıs, 1-3 Eylül


 • Çarkçı. J., Etyemez, A.S. (2021). Türkiye’de Ergen Zorbalığı: Güncel Literatürün Gözden Geçirilmesi, VII.Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 1-3 Eylül, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimler Üniversitesi, Kıbrıs , Sözlü Bildiri BT 547. Bildiri Kitabı, e-ISBN: 978-605-82174-4-7 Sayfa 1775-1792


Yazılan Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler:


 • Yavuz,K & Hatipoğlu, A. Toplumsal Yas: Geçmiş Bugün Olduğunda,(2020). Edi. Arıboğan,D.Ü. “Travmaların Gölgesinde Politik Psikoloji”.İnkilap Kitapevi.1.basım., İstanbul.

 • Yavuz, K. (2020) Beyin Dostu Aile. Cezve Yayınları, İstanbul

 • Demir, V. Bilinçli Farkındalık Uygulamaları, (2020). Edi. Hamamcı, Z. ve Türk, F “Geçmişten Geleceğe Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları”. Pegem Akademi. 1. Basım, Ankara.

 • Kaynak,B & Koçyiğit,G. Korkunun Diplomasisi: Komünizm ve islami Terör Korkuları Üzerinden Toplumsal Rızanın Sağlanması,(2020). Edi.Arıboğan,D.Ü. “Travmaların Gölgesinde Politik Psikoloji”.İnkilap Kitapevi.1.basım., İstanbul.

 • Koç, M., Yiter, G., Bir, Y. &  Koç, A.Ş. (2020). Pozitif psikolojik sermaye ve stresle başa çıkma stratejileri ilişkisi. T. Erdoğan, A. Temizer ve R. İnan (Ed.), Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar (1.bs.) içinde (s.334-346). Cetinje-Montenegro: IVPE. ISBN 978-9940-46-012-9.      

 • Koç, A.Ş. (2020). Holokost’un Aktörleri.  D.Ü. Arıboğan, (Ed.), Travmaların Gölgesinde; Politik Psikoloji (1.bs.) içinde (s.219-242). İnkılap Kitabevi, İstanbul.

 • Kaleli, E. (2021). Sıra dışı bir bağlanma öyküsü: Anne, bebek ve Instagram, Sosyal Medya Psikolojisi içinde, Editörler: Nevzat Tarhan, Aylin Tutgun Ünal, 211-222. İstanbul: Der Yayınları

 • Çarkçı. J.,(2020) Sosyal Bilimlerde Ölçek Geliştirme Kılavuzu, Çizgi Yayınevi, İstanbul.

 • Koçyiğit, G.& Noyan, C.O. (2020). Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Merhamet Algılarının  İncelenmesi: Fenomeneolojik Bir Çalışma. Edi. Dr.Furkan ÇELEBİ, “Beşeri ve Sosyal Bilimlerde Kavramsal ve   Uygulamalı Araştırmalar”, s.219-237Duvar Yayınları, Ankara.

 • Koçyiğit, E.G. (2021). Renkler-İngilizce/Türkçe Eğitici Boyama Kitabı, Altınbaş Üniversitesi Yayınları, İstanbul.


 • Çelik, A. R., (2021). Politik Psikolojik Bir Olgu: Sosyal Medya. Edi. Nevzat Tarhan-Aylin Tutgun Ünal, "Sosyal Medya Psikolojisi", Der Yayınları


Tamamlanmış Doktora Tez Çalışmaları:

 • Ülker, S.V. (2021). Yetişkin Bağlanması Biyolojik Belirteçlerinin Polivagal Çerçevesinde İncelenmesi (Yayınlanmış Doktora tezi). İstanbul: Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.


 • Çengel Merih S. (2020). The Effect Of Plain Packaging Of Cigarettes On Attitudes  (Yayınlanmış Doktora tezi). İstanbul: Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!