Görsel İletişim Tasarım Doktora Programı Misyon ve Vizyon


Misyon

İnterdisipliner bir yapıya sahip olan Görsel İletişim Tasarım Doktora Programının temel misyonu iletişimsel düşünüş ile sanatsal ve tasarımsal kavrayışı sentezleyen, eleştirel bakabilen, sorgulayıcı, araştırıcı, yenliklere açık akademisyenler ve uzmanlar yetiştirmektir. Program bu yönüyle hem görsel iletişim tasarım alanında nitelikli akademisyenlerin akademik camiaya kazandırılmasını, hem de sektörde başarılı çalışmalar yapacak kapasiteye sahip profesyoneller yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

Vizyon

Görsel İletişim Tasarım Doktora Programı, interdisipliner karakteri, temel aldığı bakış açısı ve müfredat yapısı gereği yeniliklere açık, gelişmelere uyum sağlayabilir niteliktedir. Bu yönüyle de programdan yetişen akademisyen ve profesyoneller yalnızca günümüzün değil, geleceğin de ihtiyaçlarına yanıt verebilecek kaliteye sahiptirler. Programda uygulanmakta olan müfredat her tür değişim ve gelişmeye göre güncellenebilir bir karaktere sahiptir. Programın akademik kadrosu da aynı şekilde yenilikçi, her tür gelişme, değişim ve yeniliğe uyum sağlama kapasitesine sahiptir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!