Psikoloji Doktora Programı Hakkında


Psikoloji Alanında Uzman Kişilerin Yetiştirilmesi Amaçlanıyor


Psikoloji Doktora Programı Nedir?

Tüm dünyada ve ülkemizde toplumsal değişimle beraber ortaya çıkan ruhsal sorunların görülme sıklığı hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu sorunlara uygun hizmet verecek, mesleki yönden bilgili ve becerikli, bağımsız karar alabilen, sorun çözebilen, bilgi üretebilen, araştırma yapma ve yayımlama yeteneği kazanmış, etik değerleri ve duyarlılığı gelişmiş, toplumsal farkındalık sağlayacak, klinik, gelişim ve uygulamalı psikoloji alanında yetişmiş uzmanlara ihtiyaç vardır.

Ülkemizde bu alanda yetkin bir eğitim veren sınırlı sayıda doktora programı olup, sahada görülen sorunlara yönelik konularda nitelikli, politikalara yön veren ve uluslararası düzlemde yapılan gelişmelere eş zamanlı akademik çalışmalara öncülük edecek doktora programlarının artırılması gerekmektedir. Bu anlamda önerilen doktora programı, uygulama açısından deneyimli ve yaklaşımlarında hem ülkemizin saygın üniversitelerinde hem de uluslararası düzeyde sertifikalandırılmış öğretim üyesi kadrosu ve modern görüntüleme araçları ve teknik donanımı ile ihtiyaç duyulan talebi karşılamayı amaçlamaktadır.

Psikoloji Doktora Programının Hedefleri Nelerdir?

Program, psikoloji alanında teori, araştırma ve uygulama entegrasyonunu model alan, katılımcıları psikoloji alanında yüksek nitelikte, ulusal ve uluslararası akademik platformlarda başarılı bir eğitim ve araştırma kariyerine hazırlamayı hedeflemektedir. Bu açıdan, Üsküdar Üniversitesi bünyesinde yüksek lisans sürecinden itibaren öğrencilerin interaktif bir şekilde tanı, tedavi ve rehabilitasyon sürecini daha yakından tanıyabilmeleri amaçlanmaktadır. Sözü edilen bu süreçte öğrencilerin etkin bir görev alabilmeleri için bu uygulamaların gerçekleştirildiği NP Grup bünyesindeki NPİSTANBUL Beyin Hastanesi ve Polikliniklerinde “Nöroloji, Psikiyatri, Psikoloji” birlikteliğinin benimsetilmesi hedeflenmektedir.

Dolayısı ile program, kuramsal ve derinlikli psikoterapi becerisi kazandırmayı hedefleyen bir altyapı sunmaktadır.

Psikoloji Doktora Programından Mezun Olanların Sorumluluk Alanları Nelerdir?

-Temel psikoterapi kuramlarını ve tekniklerini öğrenmek,

-Klinik psikoloji alanındaki bilimsel verileri uygulamada kullanabilme ve yayımlama yeteneği kazanmak,

-Psikoterapötik görüşme ilkelerini öğrenerek uygulamak,

-Psikoterapötik görüşme ilke ve tekniklerini öğrenerek uygulamak,

-Ayrıntılı psikoterapötik vaka formülasyonu yapabilmek,

-Psikolojik yardım ilişkisini, psiko-sosyal bir anlayış içerisinde yürütebilmek,

-Bireyin zihinsel, davranışsal ve duygusal bozukluklarını bütüncül bir anlayışla ele alıp, psikopatoloji açısından analiz ederek, var olan fonksiyon bozukluğunu giderici öznel ve davranışsal refahı ve kişisel gelişimi teşvik etmek,

-İnsan gelişimini ayrıntılı olarak anlama ve gelişimin olumlu ve olumsuz geleceği hakkında yordama yapabilmek,

-Ailede, okulda ve diğer kurumlarda önleyici (koruyucu) ruh sağlığı için profesyonel uygulamalarda bulunabilmek,

-Etik ilkelere bağlı çalışmak,

-Meslektaşlarla ilişkileri öğrenmek,

-Ekip çalışması ve topluma dayalı hizmetleri öğrenmek ve uygulamak.


Psikoloji Doktora Programından Alınan Dersler Nelerdir?

Doktora Programımızda, psikolojinin kesişim noktalarıyla ilgili dersler verilmektedir. İnsanın yaşam çizgisine ait, bireysel ve toplumsal yönleri, normal dışı davranışları kapsayan, adli, sosyal, felsefi birçok alandan beslenen, Psikoterapötik yaklaşımların çalışma prensipleriyle zenginleşmiş. Her dönemde öğrendiklerini pekiştirebilecek proje çalışmalarıyla üretkenliklerini arttırabilecek bir ders programımız var. Öğrencilerimizin bu yolculuklarında, bilime ve sorgulamaya destek verebilecek içeriklerle, birçok çalışma ve ürüne sahip olarak mezun olmalarını hedefliyoruz.

Psikoloji Doktora Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Bilimsel Gelişmelerin artışıyla birlikte, bilim alanlarının işbirliklerinin önemi artmaya başlamıştır. Bağımsız olarak çalışmalarını arttıran bilim dalları, kendi aralarında ki işbirliklerinin artışıyla bilimsel ilerlemeye yeni bir hız kazandırmışlar, özellikle de tüm bilim alanlarını evreni ama onunda merkezinde olan insanı anlamaya, anlam katmaya çalışmakta, bu sebepten de çoğu bilim dalı insanı ve daha da özünde psikoloji ve nörobilimi işbirliklerinin merkezine koymaktadırlar. Özellikle ekonomi, pazarlama, insan kaynakları, endüstri, örgütsel yönetim, Öğretmenlik gibi bilim dalları ve sanatın yanında fizik, kimya, biyoloji gibi bilim dalları da hem psikolojiden etkilenmekte, hem de psikolojiyi etkilemektedir. İşte bu sebepten dolayı psikoloji bilimi, kendisini, çevresini, mesleğini daha iyi anlamak ve daha iyi yaşatılmak isteyen bireyler için vazgeçilmez bir alan olmuş ve zaman içerisinde de önemini artırarak temel bir bilim dalı olmaya devam etmiştir. Psikoloji Doktoramız, bu ihtiyacı karşılayabilecek, birçok bilim dalıyla iletişimde olabilecek, diğer bilim dallarıyla birlikte entegre olup, çok daha güncel bilgiler üretebilecek akademisyenleri yetiştirme arzusundadır. Gerek üniversitelerde, gerekse iş alanlarında, psikoloji bilimini entegre edebilecekleri tüm alanlarda başarıyla çalışabilecek bilim doktorları olacaklardır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!