Psikoloji Doktora Programı HakkındaÜsküdar Üniversitesi Psikoloji Doktora Programı Hakkında Genel Bilgi

Tüm dünyada ve ülkemizde meydana gelen toplumsal değişmeyle birlikte davranış sorunlarının görülme sıklığı artmaktadır. Bu sorunlara uygun hizmet verebilecek nitelikte, meslekî donanım açısından yetkin, sorunları isabetli bir şekilde teşhis edebilen ve uygun çözümler önerebilen, aynı zamanda araştırma yaparak bilgi üretebilen, etik değerleri ve duyarlılığı gelişmiş psikoloji uzmanlarına ihtiyaç vardır.

Uzun ve zihinsel zahmeti yüksek bir program olduğu için bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de psikoloji alanında sınırlı sayıda doktora programı vardır. Az sayıda program olmasının bir diğer nedeni, “Bilim Doktoru” unvanı alanların büyük çoğunluğunun üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışmayı tercih etmeleridir. Bu nedenle, doğal olarak, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi hedefleyen bir programın içerik olarak güçlü ve uygulamada ise en üst düzeyde titiz olması gerekir. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Doktora Programı bu amaca uygun şekilde düzenlenmiştir. Program, araştırmacı bilim doktoru yetiştirmenin yanı sıra uygulamalı alanlarda çalışmak isteyenler için ders aşamasında doktora düzeyinde yeterli bir alt yapı sağladıktan sonra, tez aşamasında uzmanlaşma olanağı sağlamaktadır.

Psikoloji Doktora Programının Hedefleri 

Üsküdar üniversitesi psikoloji doktora programı, psikoloji alanında teori, araştırma ve uygulama entegrasyonunu model almakta ve katılımcıları psikoloji alanında ulusal ve uluslararası akademik platformlarda başarılı araştırmacılar yapmayı hedeflemektedir. Bu amaçla dört dönem psikolojinin temel alanlarında teorik alt yapı geliştirilmekte, iki yıllık tez döneminde ise öğrencinin uzmanlaşmak için tercih ettiği alanda hazırlayacağı doktora tezinde bu teorik alt yapı uygulamaya konulmaktadır. Böylece, programın adı Psikoloji Doktora programı olmakla birlikte, aday bir üniversitede öğretim üyesi kadrosuna başvurduğu zaman uzmanlık alanını da tezini hazırladığı alan olarak belirtebilmektedir.

Psikoloji Doktora Programından Mezun Olanların Yeterlilikleri Nelerdir?

-Psikoloji biliminin beş temel alanı olan gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, klinik psikoloji, endüstri ve örgüt psikolojisi, ve bilişsel psikoloji alt alanlarına hakim olmak. Özel olarak, insanın zihinsel, duygusal, sosyal gelişimini, toplumsal kurum ve kuralların insan zihnini ve davranışını nasıl etkilediğini, patolojik davranışların ortaya çıkışına neden olan zihinsel ve duygusal mekanizmaları, çalışma hayatında memnuniyeti, performansı, verimliliği, motivasyonu vb belirleyen prensipleri, ve insan zihninin işleyişini yöneten prensipleri bilmek.

-Bu teorik bilgileriyle hem tercih ettiği bir alanda bir araştırma problemi formüle ederek bir doktora tezi hazırlamak ve böylece o alanda uzman olmak, hem de bir yüksek lisan ve doktora tezinin nasıl yönetileceğini öğrenmek.

-Kendisinin seçmiş olduğu psikoloji alanında danışmanının rehberliğinde tez çalışması yaparak bağımsız bir araştırmacı olmak ve/veya seçmiş olduğu uzmanlık alanında çalışarak uygulamaya koymak.

-Etik ilkelere bağlı çalışmak.

-Meslektaşlarıyla yakın iş birliği kurabilmek ve ortak çalışmalar yapabilmek.
Psikoloji Doktora Programında Verilen Dersler Nelerdir?

Üsküdar üniversitesi Psikoloji Doktora programında öncelikle psikoloji biliminin beş temel alanına ait dersler verilmektedir – Gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, klinik psikoloji, endüstri ve örgüt psikolojisi, ve bilişsel psikoloji. Bu temel derslerin yanı sıra, her mezunun bağımsız bir araştırmacı olmasının ilk koşulu olan Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersi ile İstatistik dersi ileri düzeyde verilmektedir. Söz konusu derslerin öğrenciye kazandıracağı alt yapı, onun hem tercih ettiği alanda tez hazırlayarak o alanın uzmanı olmasını sağlamakta hem de ister üniversitede isterse alanda çalışmasını mümkün kılmaktadır. Ayrıca, doktora derslerine paralel olarak, isteyen öğrencilerimiz bireysel olarak veya grup halinde, danışman hocalarının rehberliğinde araştırma projesi yürütmektedirler.

Psikoloji Doktora Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Doktora düzeyinde öğrenimini tamamlayarak ‘Bilim Doktoru’ unvanı alan bir psikolog için öncelikli çalışma alanı üniversitedir. Uzun ve zahmetli bir öğrenim döneminin birikimini en iyi şekilde kendi uzmanlık alanında ders vererek ve araştırma yaparak değerlendirebilecektir. Ancak bu ifade, üniversite dışındaki alanlarda çalışmanın değerini ve çekiciliğini hiçbir şekilde azaltmaz. Tersine, doktora düzeyinde öğrenim görmüş olan bir psikolog iş dünyasında, her düzeydeki okullarda, kreşlerde, kamuoyu araştırma şirketlerinde, hastanelerde, ceza ve tutuk evlerinde çok daha başarılı olacaktır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!