Görsel İletişim Tasarım Doktora Programı Başvuru ve Ücretler


2024-2025 Güz Dönemi Online Başvurular 03.06.2024 tarihi itibarı ile başlayacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 31.07.2024 Çarşamba 


Online Ön Kayıt Linki aşağıda yer almaktadır:

https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx


2024-2025 Görsel İletişim Tasarımı Doktora Programı Güz Dönemi Giriş Sınavı

Sınav Tarihi                         : İlan edilecektir.  

Yazılı Sınav Saati ve Yeri : İlan edilecektir. 

Sözlü Sınav Saati ve Yeri : İlan edilecektir. 

      

Görsel İletişim Tasarım Doktora Programına Kimler Başvuruda Bulunabilir?

Programa başvuruda bulunabilmek için iletişim bilimleri, görsel iletişim tasarım, çizgi film animasyon, yeni medya ve iletişim, gazetecilik, sinema ve televizyon, reklamcılık, halkla ilişkiler, grafik tasarım, iletişim sanatları gibi iletişim veya tasarım programlarının birinden tezli yüksek lisans yapmış olmak gerekmektedir. Görsel İletişim tasarım alanının dışındaki yüksek lisans programlarından mezun olanların,  gerekli görülmesi durumunda Görsel İletişim Tasarım Yüksek Lisans Programından bilimsel hazırlık niteliğinde ders alması gerekmektedir.


Programa Öğrenci Alma ve Sınav Koşulları

ALES Koşulu: Programa başvuru için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)’ten en az 55 (sözel) puan almak gerekmektedir. Yabancı uyruklu adaylarda ALES sınavına giriş koşulu aranmaz.  ALES sınavının geçerlilik süresi üç yıldır.

Yabancı Dil Koşulu: Programa başvuruda bulunabilmek için Lisans Üstü Eğitim Öğretim Mevzuatınca geçerliği kabul edilmiş olan yabancı dil sınavlarının herhangi birinden en az 55 puan almış olmak gerekmektedir.

Doktora Giriş Sınavı: Programa kabul edilebilmek için Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 36. Maddesindeki koşulları taşıyan adayların Anabilim Dalı Başkanlığınca yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekmektedir.


Değerli Aday Öğrencilerimiz,

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde, Görsel İletişim Tasarımı Doktora Programımıza 15 yeni öğrenci kabul edilecektir.


Adayların: 

- Sözel ağırlıklı puan türündeki ALES puanının %50’si, 

- 100’lük sisteme çevrilmiş psikoloji yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının (GANO) %20’si, 

- Bilim Sınav puanlamasının %30’u alınarak sıralama yapılacaktır.


Online başvuru yapmayan, başvuru için son 5 yıla ait ALES belgesini, 55 ve üzeri dil puanı belgesini, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasını gösterir belgeyi başvuru sistemine yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 


Burslar ile ilgili bilgi https://uskudar.edu.tr/tr/doktora-burslari adresinden alınabilir. 

 

YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Belgesini İndirmek İçin Tıklayın 


PROGRAM ÜCRETLERİ: https://uskudar.edu.tr/tr/yuksek-lisans-ucretleri

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!