Sosyoloji Yüksek Lisans Programı Yayınlar ve Tezler


TAMAMLANMIŞ TEZLER


Emel Şenel, (2022). Kültürel Etkileşimde Okul ve Öğretmenlerin Rolü: Türk ve Suriyeli Öğrencilerle İlgili Nitel Bir Çalışma

Meltem Güven, (2022). Kadın Sporcuların Türkiye’deki Kitle İletişim Araçlarından Olan Gazetelerin Spor Sayfalarında Çizilen Portreleri ve Sunum Biçimleri

Nuri Sardoğu, (2022). Türkiye’deki Ücretli Öğretmenlerin Durumunun Prekarya Bağlamında Değerlendirilmesi

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!