Felsefe Yüksek Lisans Programı Hakkında

Felsefe Yüksek Lisans Programı Nedir?

Dünyada yaşanan dijital devrim ve küreselleşme olgusu ile birlikte felsefeye bir ilgi olduğu gözlenmektedir. Birçok yükseköğretim kurumu müfredatında eleştirel düşünce, felsefeye giriş ve uygulamalı etik derslerine yer verirken; birçok akademisyenin de hayat boyu öğrenme bağlamında yeniden felsefe eğitimine başladığı görülmektedir.

Üsküdar Üniversitesi Felsefe Yüksek Lisans Programı bu ihtiyacın fakında olarak kurulmuş olup, müfredatında eleştirel ve çoğulcu bir anlayışla oluşturmuştur.

Bir yandan felsefe tarihi boyunca ortaya çıkan varlık, doğa, yaşam, insan, bilinç, bilgi, etik, estetik gibi temel felsefi konuları sunarken, diğer yandan uygulamalı etik, nörofelsefe, çevre felsefesi, dil felsefesi gibi yeni konuları eleştirel bir gözle sorgulanmasını, çözümlenmesini, anlamlandırılmasını ve yorumlanmasını sağlamaya çalışır.


İçerdiği Anabilim Dalları: 

1) Felsefe Tarihi Anabilim Dalı

2) Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı

3) Türk-İslam Düşüncesi Tarihi Anabilim Dalı

Felsefe Yüksek Lisans Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Felsefe Yüksek Lisans Programının sunduğu dersler, öğrencilerin felsefi bilgilerini derinleştirmek ve belli alanlarda uzmanlaşması üzere hazırlanmıştır. Felsefe tarihinin işlendiği Felsefede Temel Akımlar, Felsefe Tarihinde Temel Düşünürler, Felsefe Tarihinden Karşılaştırmalı Konular, Türk İslam Düşüncesinden Seçme Konular gibi derslerin yanı sıra, çağdaş felsefeye yönelik Felsefede Güncel Problemler, Felsefe ve Dünya Sorunları, İnsan Hakları ve Felsefe, Toplumsal Cinsiyet ve Felsefe, Çevre ve Felsefe, Duygular Felsefesi, Nörobilim, Nörofelsefe, gibi dersler de verilmektedir. Genel olarak ‘varlık’, ‘bilgi’, ‘bilim’, ‘etik’, ‘estetik’, “zihin/bilinç’, ‘dil’, ‘teknoloji’, ‘kültür’, ‘değer’, ‘çevre’, ‘tarih’, ‘nörofelsefe’, ‘felsefi danışmanlık’, ‘hermeneutik’ gibi temaların felsefesi programımız kapsamında detaylıca ele alınmaktadır.         

 Felsefe Yüksek Lisans Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Felsefe Yüksek Lisans Programı, lisansüstü düzeyde eğitim sunması bakımından, akademik kariyer hedefleyen öğrenciler için gereklilik niteliğindedir. Akademisyen olmak isteyen öğrenciler, felsefe yüksek lisans programı süresince kendi ilgi alanlarını keşfederek veya ilgi alanları doğrultusunda daha derinlikli bir birikim edinerek akademik kariyer yolunda önemli bir adım atmış olurlar. Ayrıca sağlık, eğitim, iletişim gibi alanların etik kurullarda görev alabilir; metin yazarlığı, reklamcılık, yayıncılık, eğitim danışmanlığı, insan kaynakları ve halkla ilişkiler gibi alanlarda çalışabilirler.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!