Felsefe Yüksek Lisans Programı Yayınlar ve Tezler


YÜKSEK LİSANS TEZLERİ


Yaşam Bütünselliğini Husserl ve Merleau-Ponty’nin Fenomenolojileriyle Düşünmek (2023)

Yazan: Zafer KILIÇ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Çiğdem YAZICI


Hannah Arendt’te Radikal Kötülükten Amor Mundi’ye (2022)

Yazan: H. Simge NARMAN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Çiğdem YAZICI


Hümanizm, Posthümanizm ve Yeni Öznellikler (2022)

Yazan: Nilay AYDOĞAN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Çiğdem YAZICI


TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJELERİ


Benjamin’de Aura Düşüncesi ve Grafitilerde Sanatsallık (2023)

Yazan: Sümeyra BEKTAŞ

Proje Danışmanı: Prof. Dr. Çiğdem YAZICI


Descartes ve Kant Felsefesinde Bilgi Problemi (2023)

Yazan: Melisa TEMİZKAN SARIÖZ

Proje Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Baver DEMİRCAN


Hegel ve Öncesi: Diyalektiğe Dair Bir İnceleme (2023)

Yazan: E. Büşra ÖZYAY

Proje Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Baver DEMİRCAN


Kierkegaard ve Varoluş Küreleri (2023)

Yazan: Emrullah AKYÜZ

 Proje Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Baver DEMİRCAN


PANEL SUNUMLARI


H. Simge Narman, "Arendt’te Düşünmek", Üsküdar Üniversitesi Öğrenci Buluşmaları Paneli, 10 Haziran 2022.


Nilay Aydoğan, "Foucault ve Öznenin Sorunsallaştırılması", Üsküdar Üniversitesi Öğrenci Buluşmaları Paneli, 10 Haziran 2022.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!