Felsefe Yüksek Lisans Programı Akademik Kadro

Prof.Dr. 2 Doç.Dr. 2 Dr.Öğr. Üyesi 2 Toplam 6

Prof.Dr. İbrahim ÖZDEMİR

İTBF - Dekan / Felsefe

Devamı

Prof.Dr. Sultan TARLACI

Tıp Fakültesi / Nöroloji Anabilim Dalı / İTBF / Psikoloji / SBE / Nörobilim Anabilim Dalı

Devamı

Doç.Dr. Zeynep TALAY TURNER

(Yarı Zamanlı) SOBE / Felsefe

Devamı

Doç.Dr. Çiğdem YAZICI

İTBF / Felsefe Anabilim Dalı Başkanı

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Baver DEMİRCAN

İTBF / Dekan Yardımcısı / Felsefe

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Ömer OSMANOĞLU

İTBF / Felsefe / TÜFAM Müdürü

Devamı
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!