Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Misyon ve Vizyon


Misyon

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programının temel misyonu klinik psikoloji alanında öğrencilerin öncelikle sağlam bir kuramsal bilgiyle donanmalarını sağlamak; bilim insanı-uygulamacı modeline dayalı klinik psikoloji uzmanları yetiştirmektir. Program klinik psikoloji alanında kalifiye meslek insanları yetiştirmeyi misyon edinmiştir. Ayrıca programda yüksek lisanslarını bitirenler psikoloji, sağlık bilimleri ve sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında doktora da yapabilmektedirler. Bu anlamda programın önemli bir misyonu da ilgili alanlara akademisyen yetiştirmektir. Öğrencilerimizin; klinik psikoloji alanında yapılan uygulamaların kuramsal arka planları hakkında bilgi birikimine sahip olmaları, nitelikli bilimsel araştırmalar ile alana katkıda bulunmaları, toplumsal ve klinik fayda sağlayacak çalışmaların içinde olmaları ve çalışmalara yön verebilecek beceriler geliştirmeleri, tüm bu beceri ve faaliyetleri bilimsel ilkeler ve meslek etiği çerçevesinde yürütebilmeleri amaçlanmaktadır.

Vizyon

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, disiplinler arası bakış açısıyla, güçlü kuramsal yanıyla, alanda yetişmiş nitelikli akademik kadrosuyla daha şimdiden Türkiye’nin öne çıkan yüksek lisans programları arasındaki yerini almış bulunmaktadır. Klinik Psikoloji yüksek lisans programı yurt dışındaki programlarla da eğitim ve araştırma işbirliği içerisine girmeyi hedeflemektedir. Erasmus, ikili anlaşmalar, araştırma paydaşlığı, ortak kongre, konferans vb. etkileşim yollarıyla programın kısa sürede uluslararası düzeyde marka değeri kazanması vizyon olarak tanımlanmış bulunmaktadır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!