Yeni Medya ve İletişim Doktora Programı Başvuru ve Ücretler


2021-2022 GÜZ DÖNEMİ ONLINE BAŞVURULAR 08.06.2021 TARİHİ İTİBARI İLE BAŞLAYACAKTIR.

Online Ön Kayıt Linki aşağıda yer almaktadır.

https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx


2021-2022 Yeni Medya ve İletişim Doktora Programı GÜZ Dönemi Giriş Sınavı

Sınav tarihi :  05.10.2021 Salı

Sınav Saati :   Saat : 10:00  Yazılı Sınav  -  Saat: 14:00  Sözlü Sınav                    

Sınav Yeri   :    Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşke 


Sınav Jürisi:

Asıl Jüri Üyeleri

Prof. Dr. Nazife Güngör

Prof. Dr. Süleyman İrvan

Doç. Dr. Feride Zeynep Güder


Yeni Medya ve İletişim Doktora Programına Kimler Başvuruda Bulunabilir?

Programa başvurabilmek için yeni medya, medya ve iletişim çalışmalarıyla ilişkili programlardan veya sosyal bilimler alanındaki herhangi bir tezli yüksek lisans programından mezun olmak gerekmektedir. Buna göre iletişim bilimleri, yeni medya çalışmaları, gazetecilik, televizyon, sinema, görsel iletişim, medya sanatları, halkla ilişkiler, reklamcılık, kültürel çalışmalar gibi iletişim alanı kapsamındaki programların yanında sosyoloji, psikoloji, felsefe, antropoloji, tarih, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, edebiyat, filoloji, ekonomi, hukuk vb. alanların birinden tezli yüksek lisans derecesi almış olanlar da Yeni Medya ve İletişim Doktora Programına kabul edilebilmektedirler. Ancak programa iletişim bilimleri kapsamındaki programların dışındaki herhangi bir sosyal bilim programından başvurup da programa kabul edilen öğrencilere, gerek duyulduğu takdirde Üsküdar Üniversitesi bünyesinde mevcut bulunan Medya ve Kültürel Çalışmalar ile Yeni Medya ve Gazetecilik yüksek lisans programlarından bilimsel hazırlık dersleri verilmektedir.

Programa başvuruda bulunabilmek için ALES’ten en az 55 sözel puan almış olmak gerekmektedir. Yabancı uyruklu adaylarda ALES sınavı koşulu aranmaz.

Programa başvuruda bulunabilmek için YÖK (Lisans Üstü Eğitim Öğretim Mevzuatı gereği olmak üzere geçerliği olan merkezi yabancı dil sınavlarının herhangi birinden en az 55 almak zorunluluğu bulunmaktadır.


Programa Öğrenci Alma ve Sınav Koşulları

Doktora Programına kabul edilebilmek için Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 36. maddesindeki koşulları taşıyan adayların, anabilim dalı başkanlığınca yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir. Ancak doktora sınavına girebilmek için de ALES sınavından en az 55 sözel puan, YÖK tarafından geçerliği kabul edilmiş olan yabancı dil sınavlarının herhangi birinden de en az 55 almış olmak gerekmektedir.  Yabancı uyruklu adaylarda ALES şartı aranmaz.


ÖĞRENİM ÜCRETLERİ:


2021-2022 YILI KDV % 8 DAHİL TOPLAM TUTAR

YENİ MEDYA VE İLETİŞİM DOKTORA PROGRAMI
  46.595 TL

TEZ ÜCRETİ
  15.530 TL

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!