Yeni Medya ve İletişim Doktora Programı Başvuru ve Ücretler


2024-2025 Güz Dönemi Online Başvurular 03.06.2024 tarihi itibarı ile başlayacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 31.07.2024 Çarşamba 


Online Ön Kayıt Linki aşağıda yer almaktadır:

https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx


2024-2025 Yeni Medya ve İletişim Doktora Programı Güz Dönemi Giriş Sınavı

Sınav Tarihi           : İlan edilecektir. 

Yazılı Sınav Saati : İlan edilecektir. 

Sözlü Sınav Saati : İlan edilecektir.

Sınav Yeri              : İlan edilecektir.


Yeni Medya ve İletişim Doktora Programına Kimler Başvuruda Bulunabilir?

Programa başvurabilmek için yeni medya, medya ve iletişim çalışmalarıyla ilişkili programlardan veya sosyal bilimler alanındaki herhangi bir tezli yüksek lisans programından mezun olmak gerekmektedir. Buna göre iletişim bilimleri, yeni medya çalışmaları, gazetecilik, televizyon, sinema, görsel iletişim, medya sanatları, halkla ilişkiler, reklamcılık, kültürel çalışmalar gibi iletişim alanı kapsamındaki programların yanında sosyoloji, psikoloji, felsefe, antropoloji, tarih, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, edebiyat, filoloji, ekonomi, hukuk vb. alanların birinden tezli yüksek lisans derecesi almış olanlar da Yeni Medya ve İletişim Doktora Programına kabul edilebilmektedirler. Ancak programa iletişim bilimleri kapsamındaki programların dışındaki herhangi bir sosyal bilim programından başvurup da programa kabul edilen öğrencilere, gerek duyulduğu takdirde Üsküdar Üniversitesi bünyesinde mevcut bulunan Medya ve Kültürel Çalışmalar ile Yeni Medya ve Gazetecilik yüksek lisans programlarından bilimsel hazırlık dersleri verilmektedir.

Programa başvuruda bulunabilmek için ALES’ten en az 55 sözel puan almış olmak gerekmektedir. Yabancı uyruklu adaylarda ALES sınavı koşulu aranmaz.

Programa başvuruda bulunabilmek için YÖK (Lisans Üstü Eğitim Öğretim Mevzuatı gereği olmak üzere geçerliği olan merkezi yabancı dil sınavlarının herhangi birinden en az 55 almak zorunluluğu bulunmaktadır.


Programa Öğrenci Alma ve Sınav Koşulları

Doktora Programına kabul edilebilmek için Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 36. maddesindeki koşulları taşıyan adayların, anabilim dalı başkanlığınca yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir. Ancak doktora sınavına girebilmek için de ALES sınavından en az 55 sözel puan, YÖK tarafından geçerliği kabul edilmiş olan yabancı dil sınavlarının herhangi birinden de en az 55 almış olmak gerekmektedir.  Yabancı uyruklu adaylarda ALES şartı aranmaz.


Değerli aday öğrencilerimiz,

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde, Yeni Medya ve İletişim Doktora Programımıza 15 yeni öğrenci kabul edilecektir.


Adayların: 

-Sözel ağırlıklı puan türündeki ALES puanının %50’si, 

-100’lük sisteme çevrilmiş yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının (GANO) % 20’si, 

-Bilim Sınav puanlamasının %30’u alınarak sıralama yapılacaktır.*


Online başvuru yapmayan, başvuru için son 5 yıla ait ALES belgesini, 55 ve üzeri dil puanı belgesini, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasını gösterir belgeyi başvuru sistemine yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

Burslar ile ilgili bilgi https://uskudar.edu.tr/tr/doktora-burslari adresinden alınabilir. 

 YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Belgesini İndirmek İçin Tıklayın 


KAYIT SIRASINDA İSTENEN BELGELER:

– Yüksek Lisans diploması aslı/fotokopisi veya e-Devlet mezun belgesi (Doktora Programları için)

– Yüksek Lisans not belgesinin (transkript) aslı/fotokopisi veya e-Devletten transkript belgesi (Doktora Programları için)

– ALES Sınav sonuç belgesi (Tezli program kazananlar için)

– YDS/YÖKDİL veya eşdeğer dil belgesi (Doktora ve İngilizce programlar için)

– Kimlik fotokopisi

– Fotoğraf (2 Adet)


PROGRAM ÜCRETLERİ: https://uskudar.edu.tr/tr/yuksek-lisans-ucretleri

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!