Yeni Medya ve İletişim Doktora Programı Başvuru ve Ücretler

Online Başvuru Linki

https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx

2020-2021 Bahar Dönemi Onlıne Başvurular 08.12.2020 tarihi itibarı ile başlayacaktır.


2020-2021 Yeni Medya ve İletişim Doktora Programı Bahar Dönemi Giriş Sınavı

Sınav tarihi:  16 ŞUBAT 2021

Sınav Saati:   SAAT : 10:00  YAZILI SINAV

                         SAAT : 14:00  SÖZLÜ SINAV

Sınav Yeri:  Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşke C-D Blok 402 Numaralı Salon


Sınav Jürisi:

Asıl Jüri Üyeleri

Prof. Dr. Nazife Güngör

Prof. Dr. Süleyman İrvan

Doç. Dr. Feride Zeynep Güder


Yeni Medya ve İletişim Doktora Programına Kimler Başvuruda Bulunabilir?

Programa başvurabilmek için yeni medya, medya ve iletişim çalışmalarıyla ilişkili programlardan veya sosyal bilimler alanındaki herhangi bir tezli yüksek lisans programından mezun olmak gerekmektedir. Buna göre iletişim bilimleri, yeni medya çalışmaları, gazetecilik, televizyon, sinema, görsel iletişim, medya sanatları, halkla ilişkiler, reklamcılık, kültürel çalışmalar gibi iletişim alanı kapsamındaki programların yanında sosyoloji, psikoloji, felsefe, antropoloji, tarih, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, edebiyat, filoloji, ekonomi, hukuk vb. alanların birinden tezli yüksek lisans derecesi almış olanlar da Yeni Medya ve İletişim Doktora Programına kabul edilebilmektedirler. Ancak programa iletişim bilimleri kapsamındaki programların dışındaki herhangi bir sosyal bilim programından başvurup da programa kabul edilen öğrencilere, gerek duyulduğu takdirde Üsküdar Üniversitesi bünyesinde mevcut bulunan Medya ve Kültürel Çalışmalar ile Yeni Medya ve Gazetecilik yüksek lisans programlarından bilimsel hazırlık dersleri verilmektedir.

Programa başvuruda bulunabilmek için ALES’ten en az 55 sözel puan almış olmak gerekmektedir. Yabancı uyruklu adaylarda ALES sınavı koşulu aranmaz.

Programa başvuruda bulunabilmek için YÖK (Lisans Üstü Eğitim Öğretim Mevzuatı gereği olmak üzere geçerliği olan merkezi yabancı dil sınavlarının herhangi birinden en az 55 almak zorunluluğu bulunmaktadır.


Programa Öğrenci Alma ve Sınav Koşulları

Doktora Programına kabul edilebilmek için Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 36. maddesindeki koşulları taşıyan adayların, anabilim dalı başkanlığınca yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir. Ancak doktora sınavına girebilmek için de ALES sınavından en az 55 sözel puan, YÖK tarafından geçerliği kabul edilmiş olan yabancı dil sınavlarının herhangi birinden de en az 55 almış olmak gerekmektedir.  Yabancı uyruklu adaylarda ALES şartı aranmaz.ÖĞRENİM ÜCRETLERİ:


2020-2021 YILI KDV DAHİL TOPLAM TUTAR

YENİ MEDYA VE İLETİŞİM DOKTORA PROGRAMI
  39.980 TL

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!