Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Seçmeli Dersler:

ADL507 Aile ve Çocuk Hukuku                                                           (2+0) Kredi:3 AKTS:6

Bu ders ail eve çocuk hukukundaki temel mevzuatlar, ülkemizdeki aile hukuku ve uygulamaları, çocuk ve kadın hakları, nişanlanma, evlilik, boşanma, velayet, evlat edinme, miras ve mal rejimleri hakkında bilgileri öğrencilere aktarmak ve aile içi sorunlarda uzlaşma prensiplerini öğretmeyi amaçlamaktadır.

ADL509 Aile Sosyolojisi                                                                        (2+0) Kredi:3 AKTS:6

Bu ders Türk sosyal yapısı içinde ailenin yapısı, oluşumu, toplumsal bir yapı olarak işleyişi, önemi ve diğer sosyolojik olgular ile olan ilişkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Dersin içeriği evlilik, boşanma, çocuk yetiştirme, akrabalık, aile içi şiddet, aile planlaması gibi kavramları, toplumsal cinsiyet ve aile, ailenin temsili konularının toplumsal norm ve kurumlar ile olan ilişkisi gibi konları kapsamaktadır.

ADL511 Aile Danışmanlığında Mesleki Etik                                      (2+0) Kredi:3 AKTS:6

Bu ders öğrencilere değerler, ahlak, profesyonellik ve etik gibi kuramları tarih, felsefe ve kültürel dinamikler çerçevelerinden öğretmeyi amaçlamakta olup. İçeriği açısından danışan hakları, gizlilik ve mahremiyet, aile danışmanlığında uluslar arası mesleki etik kuralları konularını kapsamaktadır.

ADL513  Ailede Cinsellik                                                                       (2+0) Kredi:3 AKTS:6

Bu derste çift ve aile terapilerinde insan cinselliğinin derinlemesine öğretilmesi amaçlanmaktadır. Öğrenciler bu derste cinsel işlev bozuklukları, cinsel yönelimler ve ailede , sağlıklı cinselliğie ilişkin aile danışmanlığı yaklaşımlarını öğreneceklerdir.Cinselliğin çiftler ve aile üzerindeki rolü ve öneminin sistemik incelenmesi, cinsel kimlik problemleri, ensest, tecavüz benzeri travmatik cinsel deneyimler bu dersin kapsadığı konulardandır.

 

ADL515 Ailede Kriz ve Travmalara Müdahale                                  (2+0) Kredi:3 AKTS:6

Bu dersin amacı öğrencilere kriz, afet ve diğer travmatik olayların kişiler, aile ve topluma olan etkilerini sistemik şekilde öğretmektir. Trvama teorileri, travmalarla başa çıkma modelleri, aile danışmanlarında görülen karşı aktarım, ikincil travmalar,trama bağlantılı bozukluklar, kriz değerlendirme ve yönetme bu dersin kapsadığı konuları oluşturmaktadırlar.

 

ADL506 Ailede Gelişim Psikolojisi                                                       (2+0) Kredi:3 AKTS:6 

Bu derste öğrencilere yaşam döngüsü içinde insanların çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık süreçlerinde izledikleri gelişimin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Her gelişim dönemindeki fiziksel, sosyal, duygusal, ve bilişsel konular, bağlanma teorisindeki yenilikler, değişik gelişim dönemlerinde beyinde olan değişim ve yaşlanma süreci bu dersin kapsadığı konuları oluşturmaktadırlar.

 

ADL508 Ailede Ruhsal ve Davranışsal Sorunlar                           (2+0) Kredi:3 AKTS:6

Bu ders kişilik ve kuramları, ailenin ruhsal sağlığı, aile yaşamında stresörler, aile ve iletişim, aile yaşam döngüsü süresince psikolojik sorunlar ve davranış sorunları, ergenlik çağı ve uyum sorunları, ergenler ve davranış bozuklukları, kuşak çatışmaları, ailede ruhsal sorunların ve davranış sorunlarının tanılanması, ruhsal sorunların ve davranış sorunlarının yönetimi, ruhsal sorunların ve davranış sorunlarının yönetiminde danışmanlık ilkelerinin öğretilmelerini amaçlamaktadır.

 

ADL510 Ailede Değerler Eğitimi                                                               (2+0) Kredi:3 AKTS:6

Bu ders ailenin temel gereksinimleri, psikososyal gelişim, değer kavramı, ailenin manevi, sosyal ve kültürel değerleri, ahlak gelişimi, gelişim dönemlerine göre değerler ve ailede değer eğitimi konularında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Proje, Seminer ve Tez dersleri:

ADL540 Seminer                                                                                   (1+0) Kredi:0 AKTS:2

Seminer dersi Aile Danışmanlığı alanında yeni araştırma sonuçlarını sunmayı hedeflemektedir.

ADLL551 Yüksek Lisans Tezi                                                           (0+0) Kredi:0  AKTS:30

Bu ders öğrencinin yüksek lisans tez konusuna hazırlanması amacıyla literatür taraması ve araştırma çalışması içeriklidir. Öğrenci akademik danışmanından araştırma konusu üzerine literatür çalışması desteği alır.

ADL552 Yüksek Lisans Tezi                                                              (0+0) Kredi:0 AKTS:30

Bu ders kapsamında, öğrenciler Aile Danışmanlığı alanında akademik bir danışmanın denetiminde tez çalışması yürütür.

ADL560 Proje                                                                                      (0+0) Kredi:0 AKTS:30

Proje dersi, tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin Aile Danışmanlığı alanında yeni bir çalışmayı sunmalarını hedeflemektedir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!