360 sanal tur

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programları | ÜÜ Kalite Güvence Sistemi


KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ


Kalite Politikamız

-Ülkemizin genç ve araştırmacı potansiyelinden istifade ederek girişimciliğin ve sanayi üniversite işbirliğinin etkin rol oynayacağı bir ekosistem oluşturmak, 

-Üniversitede üretilen yeni buluş ve patentleri toplumun hizmetine sunmak için araçlar geliştirmek ve yeni organizasyonlar geliştirmek,

-Eğitim ve öğretimde en son ve gelişmiş yöntem ve teknikleri uygulamak, bütün öğretim elemanlarını teknolojideki değişmeleri öğrenip uygulamaları için hizmet içi eğitime tabi tutmak,

-Disiplinler arası yaklaşımla yapılan eğitim, araştırma ve uygulamaları yaygınlaştırmak,

-Öğrencilerin seminer, konferans ve çalıştaylar vasıtasıyla, öncelikle alanında profesyoneller olmak üzere; başarılı iş ve bilim insanları ile aynı ortamda bulunmalarını sağlamak, 

-Öğrencilerin kulüp, etkinlik ve organizasyonlarını teşvik ederek desteklemek.


Değerlerimiz

Kalite Politikamız Doğrultusunda Benimsediğimiz Temel Değerler:

-Tüm insani değerlere saygı,

-Katma değer üreten ve ARGE odakları çerçevesinde bölgesel ve ulusal gelişime katkıda bulunmak,

-Evrensel hukuka, ulusal kanunlara, evrensel ve bilimsel değerlere bağlılık,

-Değişime ve yeniliğe açık olmak,

-Türkiye'nin muasır medeniyetler düzeyine gelmesi için temel değerleri kaybetmeden, Avrupa Birliğine giriş sürecini desteklemek,

-Bilimsel ve idari kadrosunun iş memnuniyetini sağlayan ve sürekli geliştiren bir üniversite olmak.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!