360 sanal tur

Uluslararası İlişkiler Doktora Programı Hakkında


Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

Küreselleşmenin de etkisiyle uluslararası siyasetin aktörleri olan devletler, uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları, çok uluslu şirketler ve bireylerin birbirleri olan ilişkileri derinleşmiş ve karmaşık bir hal almıştır. Bu doğrultuda, gelişmekte olan Uluslararası İlişkiler disiplini de temel bilimsel yaklaşımlarının yanında yeni yaklaşımlar benimsemekte ve farklı disiplinler ile bağlarını her geçen gün arttırmaktadır. Küresel düzeyde dönüşümler konuyu açıklayacak uzmanlara da daha fazla ihtiyaç duyulmasını beraberinde getirmektedir. Özellikle her geçen gün çevresinde gerçekleşen yeni bir olaya tanıklık eden Türkiye için de alandaki uzmanların artması hem sorunlar ile başa çıkılması hem de formasyonun kaliteli şekilde verilmesi için elzemdir. Bu doğrultuda, programımız dünya siyasetindeki gelişmeleri yakından takip ederek sahip olduğu akademik bilgi ile harmanlayacak Uluslararası İlişkiler araştırmacıları ve akademisyenler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Uluslararası İlişkiler Doktora Programı, uluslararası ilişkiler disiplininde yer alan alt alanları kapsayarak disiplinlerarası bir program olacak şekilde planlanmıştır. Uluslararası ilişkiler teorileri, uluslararası politik ekonomi, dış politika analizi, bölgesel çalışmalar gibi alt dallarda araştırma fırsatları oluşturmayı hedefler.


Programa Kimler Başvurabilir?

Programa başvurabilmek için uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi ile ilişkili programlardan veya sosyal bilimler alanındaki herhangi bir tezli yüksek lisans programından mezun olmak gerekmektedir. Buna göre uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi programlarının yanında sosyoloji, psikoloji, felsefe, antropoloji, tarih, ekonomi, hukuk, iletişim vb. alanların birinden tezli yüksek lisans derecesi almış olanlar da Uluslararası İlişkiler Doktora Programına kabul edilebilmektedirler. Ancak programa uluslararası ilişkiler kapsamındaki programların dışındaki herhangi bir sosyal bilim programından başvurup da programa kabul edilen öğrencilere Üsküdar Üniversitesi bünyesinde mevcut bulunan Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programından bilimsel hazırlık dersleri verilecektir. Adaylar ALES puanı, lisans ve yüksek lisans belgeleri ve yabancı dil puanı ile başvurabilir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!