Sosyoloji Yüksek Lisans Programı Misyon ve Vizyon


Misyon

Zamanın ruhunu keşfetmeye odaklı sosyolojik tahayyülle birlikte toplumsal gerçekliklerin yapısını ve ilişkisel boyutunu gözlemlemeyi, anlamayı ve açıklamayı sağlayacak kapsamlı ve derinlikli bir sosyoloji eğitimi vermektir.

Vizyon

Belirlenen bu misyon bağlamında derinlikli ve sosyolojik tahayyülü yüksek bakış açıları inşa ederek akademik çalışmalar yapabilecek ve bu çalışmaları toplumsal projeler haline getirebilecek araştırmacılar ve bilim insanları yetiştirmek; toplumsal sorunların tespiti ve çözümüne yönelik sosyal ve kültürel politikalar üretilmesine bilimsel katkı sağlamaktır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!