360 sanal tur

Yeni Medya ve Gazetecilik Yüksek Lisans Programı Hakkında


Yeni Medya ve Gazetecilik Programı, Donanımlı İletişimciler Yetiştiriyor

 

Yeni Medya ve Gazetecilik Yüksek Lisans Programı Nedir?

Geleneksel iletişim eğitiminde Gazetecilik olarak bilinen alan, 1990’lı yıllardan itibaren bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler ve internetin devreye girmesiyle birlikte yeni bir boyut kazanmıştır. “Yeni Medya” olarak adlandırılan bu yeni boyutun da sürece dâhil olmasıyla birlikte gazetecilik eğitimi bu alanı da kapsamak üzere yeni baştan düzenlenmiştir. Bu yöndeki düzenlemeler özellikle de lisansüstü eğitimde kendi içerisinde interdisipliner bir anlayışa dayanmaktadır.

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan Yeni Medya ve Gazetecilik Yüksek Lisans (Tezli ve Tezsiz) Programı kendi içerisinde interdisipliner bir anlayışa sahip olup, iletişim bilimleri kapsamındaki çeşitli bilim dallarından beslenirken, aynı zamanda teknolojik gelişmelerle birlikte yeni bilimsel kulvarlara da açık hale gelmektedir. Yeni medyanın bu anlamda gazetecilik eğitimine temel oluşturması, gazeteciliğin teknolojik gelişmelere bağlı olarak dönüşümüne ve gelişimine de olanak verecektir.

Programın Hedefleri Nelerdir?

Programda iki temel hedef gözetilmektedir. Birincisi, yeni medyanın gazetecilik üzerindeki etkilerini, gazeteciliği nasıl değiştirdiğini, dönüştürdüğünü akademik düzeyde inceleyecek akademik çalışmalara öncülük etmek; ikincisi ise yeni medya ortamında gazetecilik mesleğini yapacak olan medya profesyonelleri için cazip bir eğitim programı sunmaktır. Gazeteciliğin giderek internet ortamına yöneldiği günümüzde, yeni medyanın olanaklarıyla donanmış medya profesyonellerine duyulan ihtiyaç artmaktadır. Programdan mezun olacak öğrenciler hem geleneksel gazetelerin internet mecralarında hem de doğrudan internet temelli medya alanında donanımlı profesyoneller olarak çalışabileceklerdir.

Yeni Medya ve Gazetecilik Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Yeni Medya ve Gazetecilik Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı, yeni medya ve gazetecilikle ilişkili olan tüm süreçleri kapsamaktadır. Program, bu süreçleri temel olarak dört boyutta ele almaktadır:

  • Birinci boyut; eski ve yeni medya kuruluşlarının yapısı ve işleyişini,
  • İkinci boyut; gazeteciliğin profesyonellik anlayışı ve mesleki gelişimini,
  • Üçüncü boyut; haberin oluşumunu ve sunumunu,
  • Dördüncü boyut; yeni medya ve gazeteciliğin toplum üzerindeki etkilerini ele almaktadır.

Dolayısıyla Yeni Medya ve Gazetecilik Yüksek Lisans Programı yeni medya ve gazeteciliği çok boyutlu bir perspektiften ele almaktadır. Program, Yeni Medya ve Gazetecilik Ana Bilim Dalı altında “Yeni Medya”, “Gazetecilik” ve “Medya Ekonomisi” olmak üzere üç bilim dalını içermektedir.

Yeni Medya Bilim Dalı: Bu bilim dalı kapsamında yeni medyayı kuramsal olarak irdelemeyi hedefleyen yeni medya kuramları derslerinin yanında, yeni medyayı araştırma öznesi olarak ele alan derslere de yer verilmektedir. Program kapsamında, yeni medya çalışmalarını özendirmeye, yeni medyanın kültür üretme ve yayma işlevini incelemeye, sosyal medya ve kültür ilişkisini tartışmaya yönelik zorunlu ve seçmeli derslere yer verilmektedir.

Gazetecilik Bilim Dalı: Bu bilim dalı kapsamında gazeteciliği kuramsal düzeyde tartışan dersler ile birlikte uygulama ve araştırmaları içeren derslere de yer verilmektedir. Programda, yeni medyada gazetecilik araştırmaları, yeni medyada gazetecilik etiği, yeni medyada gazetecilik uygulamaları vb. dersler aracılığıyla dönüşen gazetecilik ve sorunları irdelenmektedir.

Medya Ekonomisi Bilim Dalı: Bu bilim dalı kapsamında hem yeni medyanın hem de gazeteciliğin ekonomik boyutlarını irdeleyen derslere yer verilmektedir. Programda, dünyada ve Türkiye’de gazeteciliğin ve yeni medya sektörünün ekonomik yapısını analiz etmeye dönük dersler yer almaktadır.

Yeni Medya ve Gazetecilik Yüksek Lisans Programına Kimler Başvuruda Bulunabilir?

Yeni Medya ve Gazetecilik Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına, İletişim Fakültelerinin herhangi bir bölümünden mezun olanların yanı sıra, sosyal bilimlerin herhangi bir alanından lisans diploması almış olan kişiler de başvuruda bulunabilmektedir. Tezli program için ALES koşulu aranmaktadır.

Yeni Medya ve Gazetecilik Yüksek Lisans Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Yeni Medya ve Gazetecilik Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı, güçlü akademik kadrosu ve alt yapısıyla, Yeni Medya ve Gazetecilik alanlarında uzmanlaşmayı hedeflemektedir. Tezsiz yüksek lisans programından mezun olanlar Yeni Medya ve Gazetecilik alanlarında profesyonel iletişimciler olarak istihdam olanaklarına sahiptir.

Tezli program ise iletişim, yeni medya ve gazetecilik alanında ya da iletişimin diğer alanlarında akademik kariyer yapmayı hedefleyenlere göre düzenlenmiştir.

Yeni Medya ve Gazetecilik Yüksek Lisans Programının Süresi Nedir?

Yeni Medya ve Gazetecilik Tezsiz Yüksek Lisans Programının süresi iki (2) dönemdir. Tezsiz programa kaydolan öğrenciler ilk iki dönem dördü zorunlu, altısı seçmeli (5+5) olmak üzere toplam on (10) ders alarak ve ikinci dönemin sonunda bitirme projesini de tamamlayarak mezun olmaktadır.

İki dönem içerisinde programı tamamlayamayan öğrencilere bir dönem daha ek süre verilmektedir. Buna göre öğrenciler, en geç üç dönem içerisinde bütün derslerinden ve bitirme projelerinden başarıyla geçmiş olmalıdır.

Yeni Medya ve Gazetecilik Tezli Yüksek Lisans Programının süresi ise dört dönemdir. Öğrenciler ilk iki dönemde toplamda dördü zorunlu, altısı seçmeli (5+5) ders ile bir Seminer dersi olmak üzere toplam on bir (11) ders aldıktan sonra, tez çalışmasını da son iki dönemde tamamlayarak mezun olmaktadır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!