360 sanal tur

Felsefe Yüksek Lisans Programı Misyon ve Vizyon


Misyon

Program temel felsefe tarihinin yanı sıra felsefedeki çeşitli gelenekleri de dikkate alan bir çerçevede öğrencileri gerek klasik düşünce gerekse çağdaş düşünce ve sorunlarıyla tanıştırmayı; onları felsefenin hayatın anlamı, mutluluk, çevre, sağlık, bilim, kültür, sanat gibi temel konularında çalışmaya yönlendirir. Ayrıca, felsefe yüksek lisansı neticesinde öğrencilerimizin insanlığın evrensel nitelikteki problemlerinin bilincinde, çağdaş dünyanın mevcut sorunlarını felsefi olarak tartışabilen; farklı bakış açıları ve yöntemler geliştirebilen, yenilikçi, çoğulcu, eşitlikçi, etik ve araştırmacı olmalarını hedeflemekteyiz.

Vizyon

Vizyonumuz; çağdaş dünya sorunlarını hem teorik hem de pratik felsefeler içerisinde ele alan; dünyadaki çeşitli felsefi gelenek ve bakış açıları ile diyalog içerisinde olan çoğulcu, eşitlikçi, etik, katılımcı, yenilikçi, sorgulayıcı, yaratıcı ve disiplinlerarası düşünceye yer açan bir felsefe yüksek lisans programı olmaktır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!