360 sanal tur

Sosyal Bilimler Enstitüsü Aile Danışmanlığı YL Prg. - Üsküdar Üniv.


Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı Nedir?

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Aile Danışmanlığı; çift ve ailelere yönelik terapötik müdahalelere olan yüksek talep doğrultusunda ortaya çıkmaktadır. Yapılan araştırmalarda psikologlara yapılan yönlendirmelerin çoğunda çift ve aile bazlı klinik sorunların oldukları görülmektedirler ve Aile Danışmanlığında kullanılan müdahale yöntemleri bireyler, aile ve ailenin içinde bulunduğu sosyal ilişkilerde görülen klinik problemleri hedef almaktadırlar. Bu problemlerden bazıları ailenin gelişim gereksinimleri, psikopatoloji, aile içi şiddet, evlilik ve boşanma, çocuk ve ergen problemleri, yaşlı bakımı, mülteci aile problemleri, kronik rahatsızlıklar gibi alt başlıklarda özetlenebilirler.

Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında açılan Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı, ruh sağlığı alanında en sık rastlanan ciddi sosyal ve psikolojik problemlere, aile tabanlı değerlendirme ve müdahalelerle yaklaşacak uzmanları, uluslararası etik standartlarında yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Yüksek lisans programının diğer bir amacı farklı alt kültürlerden gelen insanlara bireysel, ilişkisel ve sosyal problemlerde terapötik hizmet verecek yetkin Aile Danışmanları yetiştirmektir. Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı, akademik ortamda yapılan araştırmalar ile ortaya çıkan çift ve evlilik terapi modellerini yetiştireceği aile danışmanları sayesinde özel sektör ve ruh sağlığı hizmetleri veren kamu kurumlarına taşımayı hedeflemektedir.

Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Yüksek lisans programında öğrencilerimize gerek aile terapisi ve danışmanlığı uygulamaları gerekse akademik kariyerlerine katkıda bulunacak dersler ağırlıkla verilmektedirler. Aile Danışmanlığında Araştırma Yöntemleri, Aile Danışmanlığı Kuramları, Aile ve Çocuk Hukuku, Ailede Cinsellik, Aile Sosyolojisi, Mesleki Etik, Ailede Kriz ve Travmalar ile Mücadele, Gelişim Psikolojisi, Ailede Ruhsal ve Psikolojik Sorunlar gibi temel derslerde öğrenilen bilgiler Aile Danışmanlığı Uygulamaları dersinde öğrencilerimiz tarafından yaşama geçirilmektedirler.

Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programına Kimler Başvurabilir?

Yüksek lisans programına katılarak aile danışmanı unvanı almak isteyen adayların 04.09.2012 tarihli 28401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği’nin 14. maddesine göre “sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olmaları” gerekmektedir.

Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi bölümlerinden birinde dört yıllık lisans mezunu olup Aile Danışmanlığı yüksek lisans programını tamamlayan kişiler, aile sağlığını koruma ve geliştirme adına kamu kurum ve kuruluşlarında, sivil toplum kuruluşlarında, aile sağlığı merkezleri ve üniversitelerde görev alabilir, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve bu bakanlıklara bağlı özel kurum ve kuruluşlarda, Özel Aile Danışma Merkezlerinde, Belediyelerin ilgili birimlerinde  “Aile Danışmanı” olarak çalışabilmektedirler.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!