Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Yüksek Lisans Programı Hakkında


Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Yüksek Lisans Programı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesinin uzantısı olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, halkla ilişkiler, reklamcılık ve pazarlama iletişimi alanında akademik ve bilimsel nitelikte çalışmalar yapmayı amaçlayan kendi içerisinde interdisipliner nitelikte bir yüksek lisans programıdır. Program kapsamında halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında akademik nitelikte kuramsal araştırmalar ve deneysel çalışmalar yapılmasına fırsat vermektedir.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Yüksek Lisans Programında Alınan Dersler

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Yüksek Lisans Programı gerek halkla ilişkiler gerekse de reklamcılık alanına kuramsal ve yöntem bilimsel temel oluşturacak derslerden, seminer ve araştırma çalışmalarından oluşmaktadır. Program kapsamında halkla ilişkiler kuramları, reklam kuramları, araştırma yöntemleri, dijital çağ bağlamındaki halkla ilişkiler ve reklamcılık çalışmaları, ikna ve retorik kuramları, dijital pazarlama, sağlık iletişimi, nöropazarlama ve reklamcılık ilişkisi, nöropazarlama ve halkla ilişkiler ilişkisi, algı yönetimi çalışmaları vb. konularda dersler verilmektedir.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Yüksek Lisans Programı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık olmak üzere iki bilim dalını kapsamaktadır.

Halkla İlişkiler: Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Yüksek Lisans Programının önemli bir kesitini oluşturan bu bilim dalı kapsamında halkla ilişkiler çalışmalarının temel kavram ve kuramları, yöntem bilimsel çalışmalar, dijital çağda halkla ilişkilerin dönüşümü, kamuoyu kuram ve araştırmaları, ikna kuramları, dijital pazarlama, sağlık iletişimi gibi dersler verilmektedir.

Reklamcılık: Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Yüksek Lisans Programının önemli bir diğer kesitini oluşturan bu bilim dalı kapsamında reklamcılık kuramları, reklamcılık stratejileri, medya planlaması, marka yönetimi, reklam medyası, reklam psikolojisi, dijital reklamcılık, nöropazarlama ve reklam ilişkisi gibi dersler verilmektedir.  İlgili bilim dalı bünyesinde tez veya proje çalışması yapacak olan öğrencilerin reklamcılığın, özellikle de dijital çağdaki dönüşümüne yeni birtakım metodolojik ve kuramsal katkılar yapmaları beklenmektedir.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Yüksek Lisans Programına Kimler Başvurabilir?

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Yüksek Lisans Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına, iletişim fakültelerinin herhangi bir bölümünden mezun olanların yanında, sosyal bilimlerin herhangi bir alanından lisans diploması almış olanlar da başvuruda bulunabilirler.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Yüksek Lisans Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Yüksek Lisans Programı kapsamında Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bilim dallarının kuramsal ve yöntem bilimsel olanaklarından yararlanılarak iletişim bilimleri, halkla ilişkiler, reklam ve pazarlama iletişimi alanında, bilimsel kalitesi yüksek, ciddi akademik çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır.

Üsküdar Üniversitesinin bilimsel çalışmalara olanak veren uygun altyapısı ve güçlü akademik kadrosuyla bu program kapsamında entelektüel düzeyi yüksek, halkla ilişkiler ve reklam alanında uzman, nitelikli iletişimciler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Yüksek Lisans Programının tezsiz kesitini tamamlayanlar halkla ilişkiler ve/veya reklam profesyoneli olarak çalışabilir, özel veya kamu kuruluşlarında iletişim uzman ve danışmanlığı görevlerinde bulunabilirler. Programın tezli kısmını tamamlayanlar ise iletişimin veya sosyal bilimlerin herhangi bir bölümünde doktora programına da devam ederek akademik kulvarda ilerleme olanağı bulabilirler.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Yüksek Lisans Programının Öğrenim Süresi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Tezsiz Yüksek Lisans Programının süresi üç (3) dönemdir. Tezsiz programa kaydolan öğrenciler her dönem ikisi zorunlu, üçü seçmeli olmak üzere toplam on (10) ders alarak ve bitirme projesini de tamamlayarak üç dönemde (toplam bir buçuk yıl) mezun olmaktadır.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Tezli Yüksek Lisans Programının süresi ise dört dönem, yani iki (2) yıldır. Öğrenci her dönem içerisinde ikisi zorunlu, üçü seçmeli olmak üzere beşer ders, bir de seminer olmak üzere toplamda on bir (11) ders aldıktan sonra, tez çalışmasını da iki dönemde tamamlayarak mezun olmaktadır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!