Prof.Dr. Sultan TARLACI

Tıp Fakültesi / Nöroloji Anabilim Dalı / İTBF / Psikoloji / SBE / Nörobilim Anabilim Dalı Başkanı

sultan.tarlaciuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID ID: 0000-0001-7634-1467

Citation : 1843 | h-index : 20 | i10-index : 28


Kısa Özgeçmiş

Sultan Tarlacı, 1970 yılında Rize’de doğdu. 1995 yılında Tıp fakültesini birincilikle bitirerek Tıp doktoru, 2000 yılında Ege Üniversitesinden Nöroloji uzmanlığını aldı.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Anne baba tutumlarının ergenlerdeki mantık dışı inançları üzerine etkisi, 2020.
 • Üniversite öğrencilerinde bilişsel sosyal grup büyüklüğünün/kapasitesinin araştırması, 2019.
 • Otizm spektrum bozukluğu ve normal gelişim gösteren erkek çocukların el-yüz simetrisinin karşılaştırılması, 2019.
 • Ceza infaz kurumundaki hükümlülerin bilişsel/kognitif süreçlerinin değerlendirilmesi Evalaution of cognitive processes of the provisions i̇n the criminal execution i̇nstitution, 2019.
 • Sağ-sol beynin meslek seçimi ile iş doyumu, tükenmişlik ve mutluluk ilişkisinin ölçümlenme çalışması, 2019.
 • Çocukluk çağında görülen psikolojik sorunların oyun terapisi ile sağaltımı, 2019.
 • Mülteci kamplarında kalan kişilerin depresyon,anksiyete ve başa çıkma becerilerinin incelenmesi, 2019.
 • Psikoloji ve mühendislik bölümü öğrencilerinde şiddet tutumunun karşılaştırılması, 2019.
 • Kişilik özellikleriyle yeme davranışı ilişkisi, 2019.
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanılı çocuklarda fosfatidilserinin etkisinin araştırılması, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 27

Cerebral venous thrombosis in Down s syndrome

Clin Neurol Neurosurg (2014)

Citalopram induced jaw tremor

Clin Neurol Neurosurg (2004)

Oropharyngeal swallowing in craniocervical dystonia

J Neurol Neurosurg Psychiatry (2002)

A transient dysfunction of the neuromuscular junction due to carbendazim intoxication

Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry (2001)

Effect of topical mucosal anesthesia on oropharyngeal swallowing

Neurogastroenterology and Motility (2000)

Electrodiagnostic methods for neurogenic dysphagia

Electroenceph Clin Neurophsiol (1998)

Electrophysiological identification of voluntary and reflex swallows

Electroencephalogr Clin Neurophysiol (1998)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 4

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Nörolojik Aciller: Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş, 2019.
 • Bilinç, 2019.
 • Suç ve Beyin, 2019.
 • Ölüm’Sözlük: Ölümlüler için bir yol rehberi, 2018.
 • Usta ve Çırak Sohbetleri, 2018.
 • Mağaradan Mars’a: Bir varoluş hikâyesi., 2017.
 • 197 Gün, 2017.
 • Schrödinger’in kedisi neden şizofren oldu?, 2016.
 • Neuroquantology Quantum Physics in the Brain Reducing the Secret of the Rainbow to the Colours of a Prism, 2014.
 • Acil Nörolojik Hastalıklar: Güncel Tanı ve Tedavi, 2014.
 • Cancer Tumor Life Biological and Physical Aspects, 2012.
 • NeuroStimulation Use of Non invasive Brain Stimulation in Stroke, 2012.
 • MS Nedir? Multiple Skleerozda A'dan Z'ye Beslenme Tamamlayıcı Tedaviler, 2010.
 • Kuantum Beyin Bilinç-Beyin Sorununa Yeni Bilimsel Yaklaşım, 2009.
 • Bilinç Antikçağdan Bilincin Yeniden Keşfine, 2009.
 • Santral sinir sisteminin damarsal hastalıkları, 2001.

İdari Faaliyetler

 • Ana Bilim Başkanı, Nörobilim, (2019 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri, NPNörogenetik Çalışma Grubu, (2019 - Devam ediyor.)

Ödüller

 • Beyin Araştırmaları Derneği-Pharmacia Upjohn, Teşvik Ödülü, Kasım 2000, (Beyin Araştırmaları Derneği-Pharmacia Upjohn, Teşvik Ödülü, Kasım 2000), 2020.
 • TÜBİTAK-Beyin Araştırmaları Derneği, Araştırma Teşvik Ödülü, Ekim 2001, (TÜBİTAK-Beyin Araştırmaları Derneği, Araştırma Teşvik Ödülü, Ekim 2001), 2020.
 • Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Sedat Simavi, Sağlık Bilimleri Ödülü, Kasım 2003, (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Sedat Simavi, Sağlık Bilimleri Ödülü, Kasım 2003), 2020.
 • NeoCortex topluluğu, sinir bilimleri alanında “Hikmet Ödülü” 25 Ekim 2014, (NeoCortex topluluğu, sinir bilimleri alanında “Hikmet Ödülü” 25 Ekim 2014), 2020.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Nörofelsefe, (Doktora / 2019-2020 Güz)
 • Davranışın Psikofizyolojik Temelleri, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Davranışın Psikofizyolojik Temelleri, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Beyinde Yapısal ve İşlevsel Süreçler, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Fonksiyonel Nöroanatomi, (Doktora / 2019-2020 Güz)
 • Nöroanatomi ve Gelişimsel Nörobilim, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Beyinde Yapısal ve İşlevsel Süreçler, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Klinik Nörobilim, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Nörofelsefe, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Nörofelsefe, (Doktora / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index