Prof.Dr. Sultan TARLACI

Tıp Fakültesi / Nöroloji Anabilim Dalı / İTBF / Psikoloji / SBE / Nörobilim Anabilim Dalı

sultan.tarlaciuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID ID: 0000-0001-7634-1467

Citation : 2144 | h-index : 19 | i10-index : 30


Araştırma Alanları

nöroloji, nörobilim, sinirbilimi, istatistik, felsefe, nörofelsefe, zihin felsefesi, klinik nöroloji, elektrofizyoloji, EEG, EMG, nöroanatomi, QEEG, MEP, TMS, evrim, bilişsel arkeoloji, evrimsel biyoloji, nöroloji yoğun bakım

Kısa Özgeçmiş

Sultan Tarlacı, 1970 yılında Rize’de doğdu. 1995 yılında Tıp fakültesini birincilikle bitirerek Tıp doktoru, 2000 yılında Ege Üniversitesinden Nöroloji uzmanlığını aldı.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Servikal Miyofasiyal Ağrıda girişim //Nörobilim YL, 2022.
 • Uzamsal Boyut ve Hareket Yönünün,Öznel Zaman Algısına Etkisi, 2022.
 • Anksiyete ve Unipolar-Bipolar Depresyon Theta-Burst, Nörobilim YL, 2022.
 • Nörobilim Doktora: Genetik ve risk alma, bankacılar, 2022.
 • Zikir ve Mantra Meditasyoda QEEG, Nörobilim YL, 2022.
 • Anksiyete Bozukluğun Zaman Algısı ve İçsel Saate Etkisinin, DRD2 rs1800497 Polimorfizmi ve Algısal Paradigmalar ile Araştırılması, 2021.
 • ÇEVRİMİÇİ OYUN BAĞIMLILIĞIN İKİ ZEKA TÜRÜ: DUYGUSAL ZEKA VE RUHSAL ZEKA İLE İLİŞKİSİ VE OYNAMA MOTİVASYONU NİTELİĞİNİN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ, 2021.
 • TOPLUMSAL TRAVMA DÖNEMİNDE FARKLI AHLAKİ YARGILARDA BULUNAN KİŞİLERİN TRAVMA SONRASI GELİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ, 2021.
 • MİGREN BAŞ AĞRISINDA NÖRALTERAPİNİN ETKİSİ, 2021.
 • OTIZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU VE AĞIR METAL İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI, 2021.
 • ÇOCUKLARDA PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR VE OKSİTOSİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2021.
 • Ritmik Vestibüler-Oküler Uyarıların Çocuklarda Dikkat Becerileri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, 2021.
 • Göç entegrasyon ölçeği, 2021.
 • Sufi Nefes ve Murakabenin Etkisinin Kantitatif EEG ile Araştırılması, 2021.
 • Hükümlü Uyumu Ölçeği, 2021.
 • Ebeveynliğe Hazır Oluş Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, 2021.
 • Alzheimer Tanısı Alan Olgularda İlk Başvurudaki Vitamin D Seviyesi ve Bilişsel Yıkım İlişkisi, 2020.
 • Anne baba tutumlarının ergenlerdeki mantık dışı inançları üzerine etkisi, 2020.
 • Vajinusmus ve ağrı eşiği, 2020.
 • Kas-İskelet Sisteminde Görülen Kronik Ağrı Şikayeti Olan Bireylerde Duygu Düzenleme Güçlüğü, 2020.
 • Şükür günlüğü ve mutluluk, 2020.
 • Ebeveynin Erken Dönem Kötü Muamele Geçmişinin ve Duygu Düzenleme, 2020.
 • Programcılarda NEO-PR tetsi ve add-edit-delete, 2020.
 • Üniversite öğrencilerinde bilişsel sosyal grup büyüklüğünün/kapasitesinin araştırması, 2019.
 • Otizm spektrum bozukluğu ve normal gelişim gösteren erkek çocukların el-yüz simetrisinin karşılaştırılması, 2019.
 • Ceza infaz kurumundaki hükümlülerin bilişsel/kognitif süreçlerinin değerlendirilmesi Evalaution of cognitive processes of the provisions i̇n the criminal execution i̇nstitution, 2019.
 • Sağ-sol beynin meslek seçimi ile iş doyumu, tükenmişlik ve mutluluk ilişkisinin ölçümlenme çalışması, 2019.
 • Çocukluk çağında görülen psikolojik sorunların oyun terapisi ile sağaltımı, 2019.
 • Mülteci kamplarında kalan kişilerin depresyon,anksiyete ve başa çıkma becerilerinin incelenmesi, 2019.
 • Psikoloji ve mühendislik bölümü öğrencilerinde şiddet tutumunun karşılaştırılması, 2019.
 • Kişilik özellikleriyle yeme davranışı ilişkisi, 2019.
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanılı çocuklarda fosfatidilserinin etkisinin araştırılması, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 33

Cerebral venous thrombosis in Down s syndrome

Clin Neurol Neurosurg (2014)

Citalopram induced jaw tremor

Clin Neurol Neurosurg (2004)

Oropharyngeal swallowing in craniocervical dystonia

J Neurol Neurosurg Psychiatry (2002)

A transient dysfunction of the neuromuscular junction due to carbendazim intoxication

Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry (2001)

Effect of topical mucosal anesthesia on oropharyngeal swallowing

Neurogastroenterology and Motility (2000)

Electrodiagnostic methods for neurogenic dysphagia

Electroenceph Clin Neurophsiol (1998)

Electrophysiological identification of voluntary and reflex swallows

Electroencephalogr Clin Neurophysiol (1998)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 15

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Ömer Hayyam- Kader Çarkı, 2022.
 • Bir Psikopatın Peşinde 197 Gün, 2020.
 • Nörolojik Aciller: Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş, 2019.
 • Bilinç, 2019.
 • Suç ve Beyin, 2019.
 • Ölüm’Sözlük: Ölümlüler için bir yol rehberi, 2018.
 • Usta ve Çırak Sohbetleri, 2018.
 • Mağaradan Mars’a: Bir varoluş hikâyesi., 2017.
 • 197 Gün, 2017.
 • Schrödinger’in kedisi neden şizofren oldu?, 2016.
 • Neuroquantology Quantum Physics in the Brain Reducing the Secret of the Rainbow to the Colours of a Prism, 2014.
 • Acil Nörolojik Hastalıklar: Güncel Tanı ve Tedavi, 2014.
 • Cancer Tumor Life Biological and Physical Aspects, 2012.
 • NeuroStimulation Use of Non invasive Brain Stimulation in Stroke, 2012.
 • MS Nedir? Multiple Skleerozda A'dan Z'ye Beslenme Tamamlayıcı Tedaviler, 2010.
 • Kuantum Beyin Bilinç-Beyin Sorununa Yeni Bilimsel Yaklaşım, 2009.
 • Bilinç Antikçağdan Bilincin Yeniden Keşfine, 2009.
 • Santral sinir sisteminin damarsal hastalıkları, 2001.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 • NeuroQuantology, ISSN:NeuroQuantology, 2008.
 • NeuroQuantology, ISSN:1303-5150, 2008.
 • Sexus: An Interdisciplinary Journal on Sexual Health, ISSN:2536-5185, 2013.
 • The Journal of Neurobehavioral Sciences, ISSN:2148-4325, 2021.
 • Journal of NeuroPhilosophy, ISSN:1307-6531, 2022.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • Türkiyede Sinirbilimleri (Nörobilimler) Alanlarında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Dağılımının İncelenmesi., 2021.
 • İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Öğrencileri Kongresi,, 2021.
 • TOG Vakfı Kongresi., 2021.
 • Bilim İletişim Zirvesi, Online., 2020.

İdari Faaliyetler

 • Kurul Üyeliği / Board Member, ARGEYEP Yürütme Kurulu Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2021 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Nörogörüntüleme Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Nörobilim, (2019 - 2022)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, NPNörogenetik Çalışma Grubu, (2019 - Devam ediyor.)

Ödüller

 • Ayşe Palabıyık Keten, Aymen Balıkçı, Sultan Tarlacı, Shahram Mohseni. Ritmik vestibüler okuler uyaranların çocuklarda dikkat becerileri üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Pediatrik rehabiliatsyon kongresi. 4-7 Haziran 2021 –POSTER İKİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANDI, (Çocuk Fizyoterapistleri Derneği), 2021.
 • NeoCortex topluluğu, sinir bilimleri alanında “Hikmet Ödülü” 25 Ekim 2014, (NeoCortex topluluğu, sinir bilimleri alanında “Hikmet Ödülü” 25 Ekim 2014), 2014.
 • Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Sedat Simavi, Sağlık Bilimleri Ödülü, Kasım 2003, (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Sedat Simavi, Sağlık Bilimleri Ödülü, Kasım 2003), 2003.
 • TÜBİTAK-Beyin Araştırmaları Derneği, Araştırma Teşvik Ödülü, Ekim 2001, (TÜBİTAK-Beyin Araştırmaları Derneği, Araştırma Teşvik Ödülü, Ekim 2001), 2001.
 • Beyin Araştırmaları Derneği-Pharmacia Upjohn, Teşvik Ödülü, Kasım 2000, (Beyin Araştırmaları Derneği-Pharmacia Upjohn, Teşvik Ödülü, Kasım 2000), 2000.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Beyinde Yapısal ve İşlevsel Süreçler, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Yeterlik Sınavına Hazırlık ve Tez Önerisi, (Doktora / 2021-2022 Bahar)
 • Klinik Nörobilim, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Nörofelsefe, (Doktora / 2021-2022 Güz)
 • Fonksiyonel Nöroanatomi, (Doktora / 2021-2022 Güz)
 • Nöroanatomi ve Gelişimsel Nörobilim, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

2 3 4 8 9 10 14

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index