Doç.Dr. Ömer OSMANOĞLU

İTBF / Felsefe / TÜFAM Müdürü

omer.osmanogluuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2304

ORCID ID: 0000-0002-0121-9843

Citation : 123 | h-index : 6 | i10-index : 4


Araştırma Alanları

Ortaçağ Felsefesi, İlk Çağ Felsefesi, Toplum ve Siyaset Felsefesi, Sanat Felsefesi

Kısa Özgeçmiş

1974’te Kars’ta doğdu. 1996’da Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1999’da Marmara Üniversitesi SBE Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. 2011’de Marmara Üniversitesi SBE Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’nda doktor unvanını aldı. 2022’de doçent oldu.

Yayın yönetmenliği ve editörlüğün yanı sıra, özel sektörde ve sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı. Kırktan fazla kitabın editörlüğünü, yayın danışmanlığını ve proje koordinatörlüğünü üstlendi. Ulusal ve uluslar arası dergilerde yayınlanmış makaleleri, sempozyum bildirileri ve kitap bölümleri mevcuttur. İdeal Devlet Erdemli Toplum, Siyaset Felsefesinde Adalet, Yeşilçam Sinemasında İstanbul ve İstanbul’un 100 Sinema Salonu adlı kitapları yayınlandı.

İngilizce ve Arapça bilen Ömer Osmanoğlu, 2012’den beri Üsküdar Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimler Fakültesi, Felsefe bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademik ilgi alanları arasında İlkçağ ve Ortaçağ felsefesi, siyaset felsefesi, sanat felsefesi ve kültür felsefesi bulunmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • “Gençlerin Sosyal Medya Kullanım Sıklıkları ile Materyalistlik Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, 2018.
 • “Bilişsel Davranışçı Yönelimli Grupla Psikolojik Danışmanın Ergenlerin Depresif Belirtileri Üzerindeki Etkisi”, 2015.
 • “Değerler Eğitiminde Montessori Yöntemi”, 2014.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 6

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Psikopolitik Davranışın Şekillenmesinde Bir Etken Olarak Salgınlar: Atina Vebası Örneği, 2021.
 • İdeal Devlet Erdemli Toplum: Platon ve Fârâbî’nin Siyaset Felsefesi, 2021.
 • Siyaset Felsefesinde Adalet: İlkçağ ve Ortaçağ’da Adalet Teorileri, 2021.
 • Platon’un Toplum ve Devlet Teorilerinin Psikopolitik Karakteri, 2020.
 • Aristoteles'in Metafizik Sistemi, 2019.
 • 40 Soruda Türk Sineması, 2019.
 • İlkçağ ve Ortaçağ Felsefesinde İnsan Sorunu, 2017.
 • Yeşilçam Sineması’nda İstanbul, 2016.
 • İstanbul'un 100 Sinema Salonu, 2016.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 • Postmodern: Felsefe, Edebiyat, Nekahat, ISSN:, 2019.
 • Türkiye Tipi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Tartışmaları, ISSN:, 2022.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • III. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, 2019.
 • Aristoteles Sempozyumu - Aristoteles 2400 Yaşında, 2016.
 • Disiplinler Arası Göç ve Göç Politikaları Sempozyumu, 2015.
 • Düşünbil Dergisi II. Teoloji Sempozyumu, 2014.
 • İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Uluslararası Sempozyum, 2014.

İdari Faaliyetler

 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, TÜFAM, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Yayın Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Disiplin Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Üniversite Kültürü II, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Siyaset Felsefesinin Temel Problemleri, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Mezuniyet Projesi II, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Sinema ve Felsefe, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • İlkçağ Felsefesi Tarihi ve Metinleri II, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Felsefede Temel Kavramlar, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Felsefede Temel Kavramlar, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Felsefede Temel Kavramlar, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Felsefede Temel Kavramlar, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Felsefede Temel Kavramlar, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Felsefede Temel Kavramlar, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Felsefede Temel Kavramlar, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Klasik Dönem Siyasal Düşünce, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Felsefede Güncel Problemler, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Mezuniyet Projesi I, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Siyaset Felsefesi, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • İslam Felsefesi, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Tarihi ve Metinleri, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Felsefeye Giriş, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Felsefeye Giriş, (Lisans / 2021-2022 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index