Dr.Öğr. Üyesi Ömer OSMANOĞLU

İTBF / Felsefe / TÜFAM Müdürü

omer.osmanogluuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2304

Citation : 73 | h-index : 5 | i10-index : 3


Kısa Özgeçmiş

1974 yılında doğdu. 1996’da Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisansını, 1999’da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslam Felsefesi Bilim Dalı’nda “Platon ve Fârâbî’de Erdemli Olmayan Yönetim Biçimleri ve Demokrasi Karşılaştırması” konulu tezi ile yüksek lisansını tamamladı.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • “Gençlerin Sosyal Medya Kullanım Sıklıkları ile Materyalistlik Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, 2018.
 • “Bilişsel Davranışçı Yönelimli Grupla Psikolojik Danışmanın Ergenlerin Depresif Belirtileri Üzerindeki Etkisi”, 2015.
 • “Değerler Eğitiminde Montessori Yöntemi”, 2014.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 6

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Psikopolitik Davranışın Şekillenmesinde Bir Etken Olarak Salgınlar: Atina Vebası Örneği, 2021.
 • İdeal Devlet Erdemli Toplum: Platon ve Fârâbî’nin Siyaset Felsefesi, 2021.
 • Siyaset Felsefesinde Adalet: İlkçağ ve Ortaçağ’da Adalet Teorileri, 2021.
 • Platon’un Toplum ve Devlet Teorilerinin Psikopolitik Karakteri, 2020.
 • Aristoteles'in Metafizik Sistemi, 2019.
 • 40 Soruda Türk Sineması, 2019.
 • İlkçağ ve Ortaçağ Felsefesinde İnsan Sorunu, 2017.
 • Yeşilçam Sineması’nda İstanbul, 2016.
 • İstanbul'un 100 Sinema Salonu, 2016.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 • Postmodern: Felsefe, Edebiyat, Nekahat, ISSN:, 2019.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • III. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, 2019.
 • Aristoteles Sempozyumu - Aristoteles 2400 Yaşında, 2016.
 • Disiplinler Arası Göç ve Göç Politikaları Sempozyumu, 2015.
 • Düşünbil Dergisi II. Teoloji Sempozyumu, 2014.
 • İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Uluslararası Sempozyum, 2014.

İdari Faaliyetler

 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, TÜFAM, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Yayın Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Disiplin Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Eğitim Felsefesi, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Eğitim Felsefesi, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Siyaset Felsefesi, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İslam Felsefesi, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Tarihi ve Metinleri, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Felsefeye Giriş, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Dünya Sorunları ve Felsefe, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Tarihi ve Metinleri-II, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sinema ve Felsefe, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • İlkçağ Felsefesi Tarihi ve Metinleri -II, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Felsefede Temel Kavramlar, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Felsefede Temel Kavramlar, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Felsefeye Giriş II, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Felsefeye Giriş II, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index