Prof.Dr. Çiğdem YAZICI

İTBF / Felsefe Bölüm Başkanı / Felsefe Anabilim Dalı Başkanı

cigdem.yaziciuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2325

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9761-5241

Citation : 137 | h-index : 2 | i10-index : 2


Araştırma Alanları

Yirminci Yüzyıl Kıta Felsefesi, Sanat Felsefesi, İlkçağ Felsefesi, Toplumsal Cinsiyet, Etik ve Siyaset Felsefesi,

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

4 5 7 8 10 11 13 16 17

Kısa Özgeçmiş

Prof. Dr. Çiğdem Yazıcı, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden 2000'de Lisans derecesiyle; 2003'te Yüksek Lisans derecesiyle, Sokrates'te Daimon ve Bilgelik üzerine bir tez yazarak mezun oldu. Doktorasını Memphis Üniversitesi (ABD; TN)’nde Felsefe alanında Heidegger’in sanat eseri ve tarihsellik fikirleri üzerine bir tez yazarak 2010 yılında tamamladı, ayrıca Kadın Araştırmaları ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Programından bir Yüksek Lisans sertifikası aldı. 2004-2010 yıllarında Memphis Üniversitesi Felsefe Bölümünde Arş. Gör. olarak çalıştı. 2010-2016 yılları arasında da Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Yrd. Doç. Dr. olarak öğretim üyeliğine başladı. 2016 Güz Dönemi itibariyle Üsküdar Üniversitesi, Felsefe Bölümü’nde öğretim üyeliğine devam etmektedir. 2018 Bahar döneminde Doçent, 2023 Bahar döneminde ise Profesör oldu. Çoğunlukla Çağdaş Felsefe Akımları, İlkçağ Felsefesi, Toplumsal Cinsiyet, Sanat Felsefesi, Eleştirel Düşünce ve Etik gibi alanlarda dersler vermekte ve araştırma yapmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. Women and Climate Activism in the Light of Ecofeminism, 2024.
 2. Felsefi Kavramlar ve Çocuklar İçin Felsefe, 2023.
 3. Platon’un “Mağara”sından Nietzsche’nin “Üst İnsan”ına, 2023.
 4. Yaşam Bütünselliğini Husserl ve Merleau-Ponty'nin Fenomenolojileriyle Düşünmek, 2023.
 5. Hümanizm, Posthümanizm ve Yeni Öznellikler, 2023.
 6. Hannah Arendt'te Radikal Kötülükten Amor Mundi'ye, 2023.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 11

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Philosophical Perspectives on Ethical Issues in Neuromarketing-Paradigm Shifts within the Communication World, 2021.
 2. "From the Solitude of Writing to the Political: Crossings between Feminist Thought and Blanchot" Collective Reflections on Political Solitude (Eds.C. Emmenegger, G. Gondino, M. Stambazzi), 2019.
 3. “Toplumsal Cinsiyet ve Irk Kesişimlerinde Çoğulluğun İmkânını Düşünmek,” Cinsiyeti Yazmak (Ed. Zeynep Direk), 2016.
 4. "Felsefede Toplumsal Cinsiyet ve Feminizm," Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları (Ed. Feryal Saygılıgil), 2016.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 1. Chiasmi İnternational, ISSN:2155-6415, 2007.
 2. Reflektif: Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN:DOI: https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.78, 2022.
 3. Journal of NeuroPhilosophy, ISSN:1307-6531, 2022.
 4. 5. SWIP-TR Özet ve Tam Metin Bildiri Kitabı / 5. SWIP-TR The Book of Abstracts and Proceedings, ISSN:, 2023.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. Türkiye Fenomenoloji Topluluğu Konferansı, 2023.
 2. Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye'de Yükseköğretimde Felsefe Eğitimi, 2023.
 3. Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye'de Felsefe Kongresi, 2023.
 4. Maltepe University International Student Congress on Humanities and Social Sciences (HUMSOS) towards Sustainable Societies: Prospects and Retrospects, 2022.
 5. Fourth Annual Meeting of Society for Women in Philosophy Turkey (SWIP-TR): Philosophies of Life and Death, ODTÜ/ METU & Online, 2021.
 6. İzmir Sanal Kitap Fuarı, 2021.
 7. Türkiye Felsefe Kurumu 32. Istanbul Semineri, 2020.
 8. Samsun Mimarlar Odası Mekan Sempozyumu, 2019.
 9. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu, 2019.
 10. 3. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, Psikolojik İyi Oluşun Kaynakları, Üsküdar Üniversitesi, Istanbul, 2019.
 11. SWIP-TR, The First Annual Conference of the Society of Woman Philosophers in Turkey, Bilkent Universitesi, Ankara, 2018.
 12. V. Uluslararası Felsefe Kongresi: Savaş ve Barış / V. International Philosophy Congress: War and Peace, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 2018.
 13. 2. Uluslararası Kadın Kongresi / 2. International Women’s Congress, DEKAUM, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2018.
 14. IDEA-GRETHA 2018 CONGRESS: A World United: Allies and Ethical Action in International Ethical Development -- The University of Bordeaux, Fransa, 2018.
 15. Interdisciplinary Conference on Social and Political Change: Political Solitude between Participation, Marginalization, and Indifference, The University of Florence, İtalya, 2018.
 16. Toward a Phenomenology of Social Change, Czech Academy of Science, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2017.
 17. Dutch-Flemish Philosophy Day, Vrije University, Amsterdam, Hollanda, 2017.
 18. The Greek-Turkish Philosophy Conference (Humboldt-Kolleg), The University of Thessaloniki, Yunanistan, 2016.

İdari Faaliyetler

 1. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2023 - Devam ediyor.)
 2. Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Felsefe, (2022 - Devam ediyor.)
 3. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Felsefe, (2022 - Devam ediyor.)
 4. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 71-80 Öğrenci Danışmanlığı, (2022 - Devam ediyor.)
 5. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 51-60 Öğrenci Danışmanlığı, (2022 - 2022)
 6. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2022 - 2023)
 7. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, FELSEFE KULÜBÜ, (2022 - Devam ediyor.)
 8. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 9. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Dijital Eğitim Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 10. Komisyon Başkan Yardımcısı / Vice-Chairman of Commission, Kalite Komisyon Yardımcısı, (2021 - 2022)
 11. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, Bikutu ve Rol Yapma Oyunları Kulübü, (2021 - 2022)
 12. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, İLKÇAĞ VE ÇAĞDAŞ FELSEFE GRUBU, (2020 - Devam ediyor.)
 13. Kurul Üyeliği / Board Member, Yayın Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 14. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 11-20 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - 2021)
 15. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - 2020)
 16. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2019 - 2020)
 17. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 18. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu, (2019 - 2021)
 19. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Felsefe, (2018 - 2020)
 20. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 21. Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2018 - Devam ediyor.)

Bilimsel Üyelikler

 1. Türkiye Fenomenoloji Topluluğu 2024
 2. SWIP-TR: Türkiye Kadın Felsefeciler Topluluğu 2024
 3. Türkiye Fenomenoloji Topluluğu 2023
 4. Türkiye Felsefe Kurumu 2023
 5. Türkiye Kadın Felsefeciler Topluluğu / Society for Women in Philosophy- Türkiye 2023
 6. Türkiye Felsefe Kurumu üyeliği 2022
 7. SWIP-TR Society of Women in Philosophy-Turkey/ Türkiye Kadın Felsefeciler Topluluğu üyeliği 2022
 8. Türkiye Felsefe Kurumu 2021
 9. SWIP-TR Türkiye Kadın Felsefeciler Topluluğu 2021
 10. Türkiye Felsefe Kurumu 2020
 11. SWIP-TR: Türkiye Kadın Felsefeciler Topluluğu 2020
 12. Society for Women in Philosophy in Turkey/Türkiye Kadın Felsefeciler Topluluğu (2019) 2019
 13. Türkiye Felsefe Kurumu (2019) 2019
 14. Society for Women in Philosophy in Turkey/Türkiye Kadın Felsefeciler Topluluğu (2018) 2018
 15. Türkiye Felsefe Kurumu (2018) 2018
 16. International Development Ethics Association (2018) 2018
 17. SPEP: Society for Phenomenology and Existential Philosophy (2011 ve 2014) 2014
 18. American Philosophical Association(2009 ve 2011) 2011

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Critical Thinking, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Sanat ve Felsefe, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Ahlak Felsefesinden Seçme Konular, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Seminer, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Çağdaş Felsefe Akımları II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Ahlak Felsefesi, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 7. İlkçağ Felsefesi Tarihi ve Metinleri II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 8. Eleştirel Düşünce, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 9. Introduction to Philosophy, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 10. Introduction to Philosophy, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 11. Eleştirel Düşünme, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 12. Mezuniyet Projesi I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 13. Çağdaş Felsefe Akımları I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 14. İlkçağ Felsefesi Tarihi ve Metinleri I, (Lisans / 2022-2023 Güz)