Facebook Pixel Code
T.C. Üsküdar Üniversitesi Logo

Üsküdar Üniversitesi

Kapat

Doç.Dr. Çiğdem YAZICI

İTBF / Felsefe - Bölüm Başkanı

cigdem.yaziciuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

Doç. Dr. Çiğdem Yazıcı İstanbul’da doğdu. 1995’te Üsküdar Anadolu Lisesi’nden, 2000’de Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisans çalışmasını da Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde 2003 yılında tamamladı ve tezini Sokrates’te daimon ve bilgelik ilişkisi üzerine yazdı. Doktorasını yine felsefe alanında ABD’de Memphis Üniversitesi’nde Heidegger’in sanat eseri ve tarihsellik fikirleri üzerine bir tez yazarak ve Doktora Yabancı Dil Yeterliliklerini Almanca ve Fransızca dillerinde alarak 2010 yılında tamamladı.

Doktora sırasında Memphis Üniversitesi’nde ayrıca Kadın Araştırmaları ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Yüksek Lisans Bölümü derslerini tamamlayarak bir sertifika aldı. Bu süreçte hem Felsefe Bölümü’nde Bioetik, Varoluşçuluk, Felsefe Tarihi gibi çeşitli dersler için araştırma görevlisi olarak çalıştı, hem de 2008-2010 yılları arasında okutman olarak Felsefe Tarihi, Etik, Felsefeye Giriş ve Toplumsal Cinsiyet alanlarında kendi derslerini verdi. 2010-2016 yılları arasında Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Yrd. Doç. Dr. olarak ilk tam zamanlı akademik kadrosunu aldı. Burada Etik, Siyaset Felsefesi, Toplumsal Cinsiyet ve Eski Yunan Felsefesi gibi alanlarda çeşitli dersler verdi. 2014-2015 akademik yılında ayrıca Bölüm Temsilciliği yaptı. 2016-2017 akademik yılı itibariyle Üsküdar Üniversitesi, İnsani ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü’nde akademik hayatına devam etmektedir. 2018 Bahar döenminde Doçentlik kadrosunu aldı. Burada Eleştirel Düşünce, İlkçağ Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Çağdaş Felsefe Akımları, Edebiyat ve Felsefe, Postmodernizm, Tarih Felsefesi gibi dersler vermektedir. Daha çok Toplumsal Cinsiyet, Siyaset Felsefesi, 20 Y.Y. Avrupa Felsefesi üzerine araştırma, konferans ve yayın çalışmaları yapmaktadır. Bu konularda felsefelogos ve Cogito gibi dergiler ile çeşitli kitaplar içinde yazıları bulunmaktadır.