Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Doç.Dr. Çiğdem YAZICI

İTBF / Felsefe

cigdem.yaziciuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2325

ORCID ID:

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

Doç. Dr. Çiğdem Yazıcı İstanbul’da doğdu. 1995’te Üsküdar Anadolu Lisesi’nden, 2000’de Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisans çalışmasını da Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde 2003 yılında tamamladı ve tezini Sokrates’te daimon ve bilgelik ilişkisi üzerine yazdı. Doktorasını yine felsefe alanında ABD’de Memphis Üniversitesi’nde Heidegger’in sanat eseri ve tarihsellik fikirleri üzerine bir tez yazarak ve Doktora Yabancı Dil Yeterliliklerini Almanca ve Fransızca dillerinde alarak 2010 yılında tamamladı.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 6
Platon’da Taklit ve Farklılığı Yeniden Düşünmek
Cogito (2018)
Heidegger'in Tarihsel Bir Halk-Volk Olma Anlayışında Kimlik ve Irkçılık Meselesini Yeniden Düşünmek
felsefelogos (2018)
Tasarım İçin Felsefeyi Anlamak
Cogito: Tasarım Ne Bekler? (2016)
Varlık Varoluş Söz ve Doğum
Cogito (2015)
Sokrates ten Hegel e Felsefe Tarihinin Irkı
felsefelogos (2013)
Azınlık Oluş Hallerinden Toplumsal Cinsiyette Kadın Erkek Karşıtlığına Felsefi Bir Bakış
Cogito (2013)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü


Kitap Adı Yıl
"From the Solitude of Writing to the Political: Crossings between Feminist Thought and Blanchot" Collective Reflections on Political Solitude (Eds.C. Emmenegger, G. Gondino, M. Stambazzi) 2019
“Toplumsal Cinsiyet ve Irk Kesişimlerinde Çoğulluğun İmkânını Düşünmek,” Cinsiyeti Yazmak (Ed. Zeynep Direk) 2016
"Felsefede Toplumsal Cinsiyet ve Feminizm," Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları (Ed. Feryal Saygılıgil) 2016

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 9
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
Samsun Mimarlar Odası Mekan Sempozyumu 12 / 2019
3. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, Psikolojik İyi Oluşun Kaynakları, Üsküdar Üniversitesi, Istanbul 04 / 2019
SWIP-TR, The First Annual Conference of the Society of Woman Philosophers in Turkey, Bilkent Universitesi, Ankara 10 / 2018
2. Uluslararası Kadın Kongresi / 2. International Women’s Congress, DEKAUM, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 10 / 2018
IDEA-GRETHA 2018 CONGRESS: A World United: Allies and Ethical Action in International Ethical Development -- The University of Bordeaux, Fransa 06 / 2018
Interdisciplinary Conference on Social and Political Change: Political Solitude between Participation, Marginalization, and Indifference, The University of Florence, İtalya 01 / 2018
Toward a Phenomenology of Social Change, Czech Academy of Science, Prag, Çek Cumhuriyeti 11 / 2017
Dutch-Flemish Philosophy Day, Vrije University, Amsterdam, Hollanda 09 / 2017
The Greek-Turkish Philosophy Conference (Humboldt-Kolleg), The University of Thessaloniki, Yunanistan 10 / 2016

İdari Faaliyetler


İdari Görev Kategorisi İdari Görev Yıl
Kurul Üyeliği Yayın Kurulu Üyeliği 2020
Koordinatör Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü 2020
Komisyon Üyesi Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu 2020
Komisyon Üyesi Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020
Öğrenci Danışmanlığı 11-20 Öğrenci Danışmanlığı 2020
Çalışma Grubu Üyelikleri Felsefe Bölümü Ar-ge 2020
Bölüm Başkanlığı Felsefe 2019
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2019
Kurul Üyeliği Fakülte Kurulu Üyeliği 2019
Komisyon Üyesi Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu 2019
Koordinatör Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü 2019
Komisyon Üyesi Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Çalışma Grubu Üyelikleri Felsefe Bölümü Ar-ge 2019
Bölüm Başkanlığı Felsefe 2018
Komisyon Başkanlığı Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018
Koordinatör Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü 2018
Çalışma Grubu Üyelikleri Felsefe Bölümü Ar-ge 2018

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dersin Adı Dersin Türü
2019-2020 GÜZ Introduction to Philosophy Lisans
2019-2020 GÜZ Çağdaş Felsefe Akımları -I Lisans
2019-2020 GÜZ Philosophy of Art Lisans
2019-2020 GÜZ İlkçağ Felsefesi Tarihi ve Metinleri -I Lisans
2018-2019 BAHAR Basic Topics of Philosophy Lisans
2018-2019 BAHAR Çağdaş Felsefe Akımları II Lisans
2018-2019 BAHAR Uygulamalı Etik Lisans
2018-2019 BAHAR Ahlak Felsefesi Lisans
2018-2019 BAHAR Eleştirel Düşünce Lisans
2017-2018 BAHAR Edebiyat ve Felsefe Lisans
2017-2018 BAHAR Felsefe ve Kimlik Lisans
2017-2018 BAHAR Introduction to Philosophy Lisans
2017-2018 BAHAR Ahlak Felsefesi Lisans
2017-2018 BAHAR Çağdaş Felsefe Akımları II Lisans
2018-2019 GÜZ Üniversite Kültürü I Lisans
2018-2019 GÜZ Critical Thinking Lisans
2018-2019 GÜZ Eleştirel Düşünme Lisans
2018-2019 GÜZ Çağdaş Felsefe Akımları I Lisans
2018-2019 GÜZ Felsefe ve Toplumsal Cinsiyet Lisans
2018-2019 GÜZ Eleştirel Düşünce Lisans
2018-2019 GÜZ Eleştirel Düşünce Lisans

Ödüller & Üyelikler


Türkiye Felsefe Kurumu

SWIP-TR: Türkiye Kadın Felsefeciler Topluluğu

Society for Women in Philosophy in Turkey/Türkiye Kadın Felsefeciler Topluluğu (2019)

Türkiye Felsefe Kurumu (2019)

Society for Women in Philosophy in Turkey/Türkiye Kadın Felsefeciler Topluluğu (2018)

Türkiye Felsefe Kurumu (2018)

International Development Ethics Association (2018)

SPEP: Society for Phenomenology and Existential Philosophy (2011 ve 2014)

American Philosophical Association(2009 ve 2011)

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index