Dr.Öğr. Üyesi Baver DEMİRCAN

İTBF / Dekan Yard / Felsefe

baver.demircanuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2348

Kısa Özgeçmiş

Baver DEMİRCAN 2005 yılında Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe (burslu) Bölümü’nden Bölüm Birincisi olarak mezun olmuştur. 2010 yılında Galatasaray Üniversitesi’nde Felsefe Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Demircan, 2017 yılında yine Galatasaray Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Felsefe Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamlayarak Doktor unvanını almıştır. Şimdilerde DEMİRCAN, Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 3

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 3. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, 2019.

İdari Faaliyetler

 • Dekan Yardımcısı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 2020.
 • Komisyon Üyesi, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020.
 • Öğrenci Danışmanlığı, 31-40 Öğrenci Danışmanlığı 2020.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Latince I, (lisans) Güz.
 • Latince -I, (lisans) Güz.
 • Kültür Felsefesi, (lisans) Güz.
 • Kültür Felsefesi, (lisans) Güz.
 • 17. ve 18. Yüzyıl Felsefe Tarihi ve Metinleri, (lisans) Güz.
 • İnsan Felsefesi, (lisans) Güz.
 • İnsan Felsefesi, (lisans) Güz.
 • Latince -II, (lisans) Bahar.
 • Grekçe II, (lisans) Bahar.
 • Hermeneutik, (lisans) Bahar.
 • 19. Yüzyıl Felsefe Tarihi ve Metinleri, (lisans) Bahar.
 • Felsefede Temel Kavramlar, (lisans) Bahar.
 • Felsefede Temel Kavramlar, (lisans) Bahar.
 • Latince I, (lisans) Güz.
 • Grekçe I, (lisans) Güz.
 • 17. ve 18.Yüzyıl Felsefe Tarihi ve Metinleri, (lisans) Güz.
 • İlkçağ Felsefesi Tarihi ve Metinleri-I, (lisans) Güz.
 • Felsefeye Giriş, (lisans) Bahar.
 • Felsefeye Giriş, (lisans) Bahar.
 • Değer Felsefesi, (lisans) Bahar.
 • 19. Yüzyıl Felsefe Tarihi ve Metinleri, (lisans) Bahar.
 • 17. ve 18.Yüzyıl Felsefe Tarihi ve Metinleri, (lisans) Güz.
 • Sanat Felsefesi, (lisans) Güz.

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index