Akademik Kadro

Akademik Kadro Sayısı:Prof.Dr.: 19Doç.Dr.: 14Dr.Öğr. Üyesi: 44Öğr.Gör.: 9Arş.Gör.: 11
K. Nevzat TARHAN Prof.Dr. K. Nevzat TARHAN CV
İTBF / Psikoloji / Rektör
1952 yılında Merzifon’da doğan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 1969 yılında Kuleli Askeri Lisesini, 1975 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. GATA stajı, Kıbrıs ve Bursa kıta hizmetinden sonra 1982 yılında GATA’da Psikiyatri uzm ... [ Devamı » ]
K. Nevzat TARHAN / (0216) 400 22 22
Deniz Ülke ARIBOĞAN Prof.Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN CV
Rektör Danışmanı / İTBF - Dekan / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler / PPM Müdürü
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi’nde tamamlayarak, 1995 yılında İskoçya’da bulunan St. Andrews Üniversitesi’nde Terörizm ve ... [ Devamı » ]
Deniz Ülke ARIBOĞAN / (0216) 400 2222 - Dahili : 2300
Tayfun DOĞAN Doç.Dr. Tayfun DOĞAN CV
İTBF / Dekan Yard. / Psikoloji - Bölüm Başkanı
02.11.1979’da doğdu. 2003’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans, 2006’da Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri/Eğitimde Psikolojik Hizmetler Yüksek Lisans, 2010’da Sakarya Üniversitesi Eğitim Biliml ... [ Devamı » ]
Tayfun DOĞAN / (0216) 400 2222 - Dahili : 2326
Çiğdem YAVUZ GÜLER Dr.Öğr. Üyesi Çiğdem YAVUZ GÜLER CV
İTBF Dekan Yard. / Psikoloji - Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr.Öğr. Üyesi Çiğdem Yavuz Güler, 2003 yılında Ankara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünden mezun olmuş, 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim dalında yüksek lisans eğitiminin ardından 2013 yılında doktora eği ... [ Devamı » ]
Çiğdem YAVUZ GÜLER / (0216) 400 2222 - Dahili : 2327
Sırrı AKBABA Prof.Dr. Sırrı AKBABA CV
Rektör Danışmanı / ITBF / Psikoloji / ÜDEMER Müdürü
1963 yılında Karsta doğdu. İlk ve ortaöğretimini aynı ilde tamamladı. Lisans öğrenimini Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalında 1985 yılında bitirdi. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimle ... [ Devamı » ]
Sırrı AKBABA / (0216) 400 22 22 - Dahili : 2319
Abulfaz SÜLEYMANOV Prof.Dr. Abulfaz SÜLEYMANOV CV
İTBF / Sosyoloji - Bölüm Başkanı
1975 yılında Azerbaycan'ın Ucar ilçesinde doğmuş, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra 1991 yılında Azerbaycan'dan ülkemize gelen ilk öğrenci grubunun içinde yer alarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ... [ Devamı » ]
Abulfaz SÜLEYMANOV / (0216) 400 22 22 - Dahili : 2504
H. Nesrin DİLBAZ Prof.Dr. H. Nesrin DİLBAZ CV
İTBF / Psikoloji (İngilizce) / ÜSBAUMER Müdürü
1958 yılında doğdu. 1984 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Erişkin Psikiyatri doktorasını 1991 yılında Asistan Dr. olarak tamamladı. 1991-2004 yılları arasında Ankara Numune Hastanesi’nde sırasıyla Psikiyatri Uzmanı, Doçent, 2. Ps ... [ Devamı » ]
H. Nesrin DİLBAZ / (0216) 400 22 22
Hüsnü ERKMEN Prof.Dr. Hüsnü ERKMEN CV
Tıp Fakültesi / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı / İTBF / Psikoloji (İngilizce)
1952 yılında Elazığ'da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini TED Ankara Kolejinde tamamladı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1978 yılında mezun oldu,aynı fakültenin Psikiyatri kliniğinde eğitim alarak 1983 yılında uzman oldu. Girne Asker Hastanesinde ... [ Devamı » ]
Hüsnü ERKMEN / (0212) 270 12 92
İbrahim ÖZDEMİR Prof.Dr. İbrahim ÖZDEMİR CV
İTBF / Felsefe
Prof. Dr. İbrahim ÖZDEMİR 1960 yılında Gaziantep'te doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde, Yüksek Lisans ve Doktorasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümünde tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesinde başladı ... [ Devamı » ]
İbrahim ÖZDEMİR / (0216) 400 2222 - Dahili : 2312
Kemal ARIKAN Prof.Dr. Kemal ARIKAN CV
Tıp Fakültesi / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı / İTBF / Psikoloji Bölümü / PARGE Araştırma Koordinatörü / Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanı
1960 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. 1985 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde Psikiyatri ihtisasına başladı. Aynı yıl Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde İç Hastalıkları ... [ Devamı » ]
Kemal ARIKAN / (0216) 400 2222
Mehmet Emin CEYLAN Prof.Dr. Mehmet Emin CEYLAN CV
İTBF / Felsefe
1956 Çanakkale doğumlu. 1982 de Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde psikiyatri ihtisasını, Marmara Üniversitesi'nde de farmakoloji doktorasını tamamladı. 1989'da doçent, 199 ... [ Devamı » ]
Mehmet Emin CEYLAN / (0212) 270 12 92
Mustafa BOZBUĞA Prof.Dr. Mustafa BOZBUĞA CV
Tıp Fakültesi / Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı / İTBF / Psikoloji
Prof. Dr. Dr. Mustafa Bozbuğa, “Beyin ve Sinir Cerrahisi” profesörü, anatomist ve felsefeci olup Beyin ve Sinir Cerrahisinde yoğunluklu olarak majör-ileri ameliyatları gerçekleştirmekte, akademisyen ve yazar olarak alanlarında çalışmaktadır. Prof. D ... [ Devamı » ]
Mustafa BOZBUĞA / (0216) 400 2222
Muzaffer ÇETİNGÜÇ Prof.Dr. Muzaffer ÇETİNGÜÇ CV
İTBF / Psikoloji
1950 yılında Bursa’da doğdu. İstanbul Ü. Tıp Fakültesinden 1973 yılında tıp doktoru olarak mezun oldu. 1975 yılında “hava tababeti temel kursunu” bitirerek uçuş doktoru unvanı aldı. 1977 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisinde başladığı uzmanlık eğit ... [ Devamı » ]
Muzaffer ÇETİNGÜÇ / (0216) 400 22 22
Nazan AYDIN Prof.Dr. Nazan AYDIN CV
İTBF / Psikoloji
Nazan Aydın, Erzurum’ da dünyaya gelmiştir. Tıp eğitimini Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimini Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlamıştır.Akademik ve klinik çalışmalarını 1998-2013 yılları ... [ Devamı » ]
Nazan AYDIN / (0216) 400 2222
Orhan DOĞAN Prof.Dr. Orhan DOĞAN CV
İTBF / Psikoloji
1958 Karaman doğumludur. Ankara Fen Lisesi’nden 1974, Hacettepe Üniversitesi’nden 1981 yılında mezun oldu. 1985 yılında erişkin psikiyatri uzmanı, 1988 yılında yardımcı doçent, 1989 yılında doçent, 1995 yılında profesör oldu. 2011 yılında emekli oldu ... [ Devamı » ]
Orhan DOĞAN / (0216) 400 2222 - Dahili : 2509
Sermin KESEBİR Prof.Dr. Sermin KESEBİR CV
Tıp Fakültesi / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı / İTBF / Psikoloji
Prof. Dr. Sermin Kesebir, 1995 yılında Dokuz Eylül Tıp Fakültesini bitirdi. Psikiyatri uzmanlık eğitimini Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalında tamamladı. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde mecburi hizmetini yaptıktan sonra, 2008’de Adnan M ... [ Devamı » ]
Sermin KESEBİR / (0216) 400 22 22
Sinan CANAN Prof.Dr. Sinan CANAN CV
İTBF / Psikoloji
Dr. Sinan Canan 1972 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve üniversite eğitimini Ankara’da tamamlayarak 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embr ... [ Devamı » ]
Sinan CANAN / (0216) 400 2222 - Dahili : 2320
Sultan TARLACI Prof.Dr. Sultan TARLACI CV
Tıp Fakültesi / Nöroloji Anabilim Dalı / İTBF / Psikoloji / SBE / Nörobilim Anabilim Dalı Başkanı
Sultan Tarlacı, 1970 yılında Rize’de doğdu. 1995 yılında Tıp fakültesini birincilikle bitirerek Tıp doktoru, 2000 yılında Ege Üniversitesinden Nöroloji uzmanlığını aldı. 2000 yılında, Beyin Araştırmaları Derneği Araştırma Teşvik ... [ Devamı » ]
Sultan TARLACI / (0216) 400 2222
Alparslan AÇIKGENÇ Prof.Dr. Alparslan AÇIKGENÇ (Yarı Zamanlı) CV
ITBF / Felsefe
1952 doğumlu Alparslan Açıkgenç, 1974 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi alanında Lisans mezunu olmuştur. 1977 yılında University of Wisconsin-Milwaukee’de Felsefe Tarihi alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Açıkgenç ... [ Devamı » ]
Alparslan AÇIKGENÇ / (0216) 400 2222
İbrahim BALCIOĞLU Prof.Dr. İbrahim BALCIOĞLU (Yarı Zamanlı) CV
İTBF / Psikoloji / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uygulamalı Psikoloji
İbrahim Balcıoğlu 1952 yılında doğmuştur. Lisan eğitimini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1976 yılında tamamlayan Balcıoğlu, Tıpta Uzmanlık eğitimini de Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalında tamamlamıştır. Halen İstanbul Ünivresi ... [ Devamı » ]
İbrahim BALCIOĞLU / (0216) 400 2222
İbrahim Enis SINIKSIRAN Prof.Dr. İbrahim Enis SINIKSIRAN (Yarı Zamanlı)  
İTBF / Psikoloji
Prof. Dr. Enis Sınıksaran, İTÜ Gemi İnşaat Mühendisliği Bölümünde lisans, aynı üniversitenin İşletme Mühendisliği'nde yüksek lisans, ve İstanbul Üniversitesi’nde istatistik alanında doktora öğrenimini tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi’nde ... [ Devamı » ]
İbrahim Enis SINIKSIRAN / (0216) 400 2222
Barış ERDOĞAN Doç.Dr. Barış ERDOĞAN CV
İTBF / Sosyoloji
1999 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi (Fransızca) Bölümünden mezun olan Barış Erdoğan, Yüksek Lisans Eğitimini Fransada tamamlamıştır. Doktora eğitimini de yine Fransa’da Ecole des Hautes Etudes en Scien ... [ Devamı » ]
Barış ERDOĞAN / (0216) 400 2222 - Dahili : 2331
Barış METİN Doç.Dr. Barış METİN CV
SHMYO / Elektronörofizyoloji / İTBF / Psikoloji
1980 yılında doğdu. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden tıp doktoru olarak mezun oldu. 2004 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda nöroloji asistanlığına başladı ve 2009 yılında nöroloji uzmanlığını a ... [ Devamı » ]
Barış METİN / (0216) 400 22 22 - Dahili : 2328
Cemal Onur NOYAN Doç.Dr. Cemal Onur NOYAN CV
SBF / Ergoterapi - ITBF / Psikoloji
1977 yılında Edirne/Keşan’da doğdu. 1995 yılında Kuleli Askeri Lisesi’nden, 2001 yılında GATA Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2001-2004 yılları arasında Kütahya’da pratisyen hekimlik yaptı. Psikiyatri uzmanlık eğitimini 2004-2008 yılları arasında GATA ... [ Devamı » ]
Cemal Onur NOYAN / (0216) 400 22 22 - Dahili : 5087
Çiğdem YAZICI Doç.Dr. Çiğdem YAZICI CV
İTBF / Felsefe - Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Çiğdem Yazıcı İstanbul’da doğdu. 1995’te Üsküdar Anadolu Lisesi’nden, 2000’de Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisans çalışmasını da Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde 2003 y ... [ Devamı » ]
Çiğdem YAZICI / (0216) 400 2222 - Dahili : 2325
Cumhur TAŞ Doç.Dr. Cumhur TAŞ CV
İTBF / Psikoloji / ARGE Koordinatörü
Doç. Dr. Cumhur Taş 1981 yılında Ankara’ da doğmuştur. İlkokuli orta ve lise öğrenimini İzmir’ de tamamamış, İzmir Şemikler Lisesi mezunudur. Lise sonrasında, 1999-2005 yılları arasında Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini , 2 ... [ Devamı » ]
Cumhur TAŞ / (0216) 400 22 22 - Dahili : 2311
Emel SARI GÖKTEN Doç.Dr. Emel SARI GÖKTEN CV
İTBF / Psikoloji
Emel SARI GÖKTEN İzmit’te doğdu. İzmit Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında ihtisas yaptı ve 2009 yılında uzman ... [ Devamı » ]
Emel SARI GÖKTEN / (0216) 400 2222
Eylem ÖZTEN Doç.Dr. Eylem ÖZTEN CV
İTBF / Psikoloji
Dr.Öğr. Üyesi Eylem Özten, 1999 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru ünvanı almış olup, 2006 yılında ise Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ana bilim dalında Psikiyatri eğitimini tamamlayarak Psikiyatri uzmanı ... [ Devamı » ]
Eylem ÖZTEN / (0216) 418 15 00
F. Gökben HIZLI SAYAR Doç.Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR CV
İTBF / Psikoloji (İngilizce) / Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü / Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı
1975 İskenderun doğumlu olan Dr. Hızlı, lise eğitimini 1992’'de Konya Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümünden mezun olmuş ve psikiyatri ihtisasını Başkent Üniversitesi Psikiyatri An ... [ Devamı » ]
F. Gökben HIZLI SAYAR / (0216) 418 15 00
Gül ERYILMAZ Doç.Dr. Gül ERYILMAZ CV
SHMYO / Yaşlı Bakımı Hizmetleri / İTBF / Psikoloji
Ankara'da 1975 yılında doğdu. 1992 yılında Ankara Başkent Lisesi'ni, 1999 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Uzmanlık eğitimini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda yaparak 2005 yılında psikiyatri uzmanı olmuş ... [ Devamı » ]
Gül ERYILMAZ / (0216) 400 22 22
Hadiye YILMAZ ODABAŞI Doç.Dr. Hadiye YILMAZ ODABAŞI CV
İTBF / Tarih - Bölüm Başkanı
1975 doğumlu Hadiye Yılmaz Odabaşı, 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden lisans mezunu olmuştur. 2008 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi anabilim dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Odabaşı, ... [ Devamı » ]
Hadiye YILMAZ ODABAŞI / (0216) 400 2222 - Dahili : 2342
Işıl GÖĞCEGÖZ Doç.Dr. Işıl GÖĞCEGÖZ CV
Tıp Fakültesi / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı / İTBF / Psikoloji
Malatya'da dünyaya geldi. Yüksek  Öğretimini İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi tamamladı. Uzmanlık eğitimini İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesin’de 2011 yılında tamamladı. Uzmanlık tezini  “Panik Bozukluk Tanılı Hastalarda Total Antioksidan K ... [ Devamı » ]
Işıl GÖĞCEGÖZ / (0216) 633 0 633
Ayhan VERGİLİ Doç.Dr. Ayhan VERGİLİ (Yarı Zamanlı)  
İTBF / Sosyoloji
1970’te Sivas ili Suşehri ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1989^da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde başladığı lisans eğitimini 1993 yılında tamamladı. 2000’de “Baykan Sezer’in Sosyoloji ... [ Devamı » ]
Ayhan VERGİLİ / (0216) 400 2222
Lütfiye Hilal AKGÜL Doç.Dr. Lütfiye Hilal AKGÜL (Yarı Zamanlı)  
İTBF / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Hilal AKGÜL 1996 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nde Lisans eğitimini ve  İstanbul Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2004 yılında ise İstanbul Ünivers ... [ Devamı » ]
Lütfiye Hilal AKGÜL / (0216) 400 2222
Alper EVRENSEL Dr.Öğr. Üyesi Alper EVRENSEL CV
İTBF / Psikoloji / SHMYO / Elektronörofizyoloji
1977 yılında Kayseri’de dünyaya geldi. Gülhane Tıp Fakültesinden 1999 yılında mezun oldu. 2008 yılından beri NPGrup bünyesinde çalışmaktadır. Halen Üsküdar Üniversitesi Etiler Polikliniğinde psikiyatri uzmanı olarak görev yapmaktadır. Yabancı dili İn ... [ Devamı » ]
Alper EVRENSEL / (0212) 270 12 92
Alptekin ÇETİN Dr.Öğr. Üyesi Alptekin ÇETİN CV
İTBF / Psikoloji
12.03.1982’de doğdu. 2006’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans, Yüksek Lisans ve 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Ruh Sağlığı Doktora programını tamamladı. ... [ Devamı » ]
Alptekin ÇETİN / (0216) 400 2222
Asil ÖZDOĞRU Dr.Öğr. Üyesi Asil ÖZDOĞRU CV
İTBF / Psikoloji (İngilizce) - Bölüm Başkanı
Asil Özdoğru lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile Psikoloji çift anadal programında tamamladı. Yüksek lisans ve doktorasını New York Eyalet Üniversitesi Albany’de eğitim psikolojisi alanında yaptı. New York E ... [ Devamı » ]
Asil ÖZDOĞRU / (0216) 400 22 22
Ayşe Berna SARI Dr.Öğr. Üyesi Ayşe Berna SARI CV
ITBF/Psikoloji
Berna Sarı lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji alanında tamamladı. Yüksek lisans eğitimini, Leiden Üniversitesi (Hollanda) tarafından sağlanan Leiden University Excellence burs programına katılmaya hak kazanarak, Klinik Psikoloj ... [ Devamı » ]
Ayşe Berna SARI / (0216) 400 2222 - Dahili : 2335
Ayşe Gülşah YÜKSEL KIRIMLI Dr.Öğr. Üyesi Ayşe Gülşah YÜKSEL KIRIMLI CV
İTBF / Psikoloji Bölümü
Ayşe Gülşah Yüksel Kırımlı, İzmit’te doğmuştur. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olduktan sonra, 2005 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında doktorasını almıştır. Halen İstanbul ... [ Devamı » ]
Ayşe Gülşah YÜKSEL KIRIMLI / (0216) 400 2222
Ayşenur KURTOĞLU Dr.Öğr. Üyesi Ayşenur KURTOĞLU CV
İTBF / Sosyoloji / ÜSÇÖZÜM Müdürü
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nden mezun oldu. “Türk-İslam düşüncesinde çocuk eğitimi” ve  “Kurumlar sosyolojisi açısından 19.yy Kadın Gazeteleri” Özel eğitim öğretim kurumlarında öğretmen, kadın sivil toplum kuruluşl ... [ Devamı » ]
Ayşenur KURTOĞLU / (0216) 400 22 22
Barış Önen ÜNSALVER Dr.Öğr. Üyesi Barış Önen ÜNSALVER CV
İTBF - Psikoloji / SHMYO - Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
1977 yılında İstanbul'da doğdu. 1995 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu ve 2006 yılında aynı fakültede Psikiyatri uzmanı oldu. 2006 ve 2009 yılları arasında Kast ... [ Devamı » ]
Barış Önen ÜNSALVER / (0216) 418 15 00
Başak AYIK Dr.Öğr. Üyesi Başak AYIK CV
ITBF / Psikoloji
1983 yılında İskenderun’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Hatay’da tamamladıktan sonra 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde (çapa) lisans eğitimine başladı . 2007 yılında  fakülteden mezun oldu.  Uzmanl ... [ Devamı » ]
Başak AYIK / 0216 418 15 00
Baver DEMİRCAN Dr.Öğr. Üyesi Baver DEMİRCAN CV
İTBF / Felsefe
Baver DEMİRCAN 2005 yılında Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe (burslu) Bölümü’nden Bölüm Birincisi olarak mezun olmuştur. 2010 yılında Galatasaray Üniversitesi’nde Felsefe Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Demirc ... [ Devamı » ]
Baver DEMİRCAN / (0216) 400 2222 - Dahili : 2348
Dilek Meltem TAŞDEMİR ERİNÇ Dr.Öğr. Üyesi Dilek Meltem TAŞDEMİR ERİNÇ CV
İTBF / Psikoloji / Psikiyatri Uzmanı
1971  yılında Lice 'de   doğdu. 1988  de  İzmit lisesinden  mezun  oldu. Tıp  fakültesini   Trakya  Üniversitesi Tıp  Fakültesinde  1996 yılında tamamladı. Konya  ve Tekirdağ'da pratisyen &n ... [ Devamı » ]
Dilek Meltem TAŞDEMİR ERİNÇ / (0216) 633 0 633
Emre TOLUN ARICI Dr.Öğr. Üyesi Emre TOLUN ARICI CV
İTBF / Psikoloji
1980 yılında doğmuştur. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olup, 2010 yılında Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh Sağ. ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Arş. Hastanesinde Psikiyatri alanında uzmanlığını almıştır. ... [ Devamı » ]
Emre TOLUN ARICI / (0216) 418 15 00
Ercüment DOĞAN Dr.Öğr. Üyesi Ercüment DOĞAN CV
İTBF / Psikoloji
Ercüment Doğan 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. İngilizce İşletme ve Klinik Psikoloji alanlarında Yüksek Lisansını tamamlayan Doğan, 2002 yılında İngilizce İşletme alanında Doktorasını almıştır. ... [ Devamı » ]
Ercüment DOĞAN / (0216) 400 22 22
F. Cangüzel GÜNER ZÜLFİKAR Dr.Öğr. Üyesi F. Cangüzel GÜNER ZÜLFİKAR CV
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı / İTBF / Tarih
Ankara Üniversitesi DTCF Genel Türk Tarihi bölümünden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Tarih Anabilim Dalında Aziz Mahmud Hüdayi Külliyesi’nin Kuruluşu ve İlk Yüzyılı başlıklı doktora tezini tamamladı. North Carolina Chapel Hill ve Duke Üniversitel ... [ Devamı » ]
F. Cangüzel GÜNER ZÜLFİKAR / (0216) 400 2222
Fatma Duygu KAYA YERTUTANOL Dr.Öğr. Üyesi Fatma Duygu KAYA YERTUTANOL CV
SBF / Ergoterapi - ITBF / Psikoloji
1981 yılında İstanbul’da doğdu. 1999 yılında TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’ni bitirdi. 2005 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD’da ihtisas eğitimine başlayarak 2010 yılında Psik ... [ Devamı » ]
Fatma Duygu KAYA YERTUTANOL / (0216) 400 22 22 - Dahili : 0
Fehmi AĞCA Dr.Öğr. Üyesi Fehmi AĞCA CV
İTBF / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) - Bölüm Başkanı
1958 Ordu doğumlu Fehmi Ağca, 1979 yılında Kara Harp Okulu’nda Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 1988 yılında  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. 1991 yılında Kara Harp ... [ Devamı » ]
Fehmi AĞCA / (0216) 400 2222 - Dahili : 2338
Gökser GÖKÇAY Dr.Öğr. Üyesi Gökser GÖKÇAY CV
İTBF / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
1981 yılında, İzmir’de doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini İzmir’de bitirdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’ndeki Lisans eğitimini 2003 yılında tamamladı. Ege Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyasi Tarih A ... [ Devamı » ]
Gökser GÖKÇAY / (0216) 400 2222 - Dahili : 2329
Habib ERENSOY Dr.Öğr. Üyesi Habib ERENSOY CV
İTBF / Psikoloji / SHMYO / Sosyal Hizmetler
1995 tarihinde Tıp Fakültesini bitirerek 1995-2002 yılları arasında Türkiye ve yurt dışında Pratisiyen Hekim olarak çalışmıştır. Uzmanlık öğrenimini İstanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Psikiyatri Anabilim dalında bitirerek 2006 yılın ... [ Devamı » ]
Habib ERENSOY / (0212) 270 12 92
Hüseyin ÜNÜBOL Dr.Öğr. Üyesi Hüseyin ÜNÜBOL CV
İTBF / Psikoloji / SOBE - Müdür Yardımcısı / Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı
1983 yılında doğdu. 2008 yılında Ege Üniversitesi’nden  tıp doktoru olarak mezun oldu. 2008-2009 yılları arasında Van İpekyolu Devlet Hastanesinde 1 yıl acil hekimliği yaptı, 2009  yılında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde Psik ... [ Devamı » ]
Hüseyin ÜNÜBOL / (0216) 400 22 22 - Dahili : 5043
İbrahim ARSLAN Dr.Öğr. Üyesi İbrahim ARSLAN CV
İTBF / Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler (Türkçe) - Bölüm Başkanı
1961 yılında doğdu. 1984’de Kara Harp Okulu’nda lisansını, 1997’de Kara Harp Akademisi’nde yüksek lisansını tamamladı. 2014’de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda “Soğuk Savaş Sonras ... [ Devamı » ]
İbrahim ARSLAN / (0216) 400 22 22 - Dahili : 2314
Mahir YEŞİLDAL Dr.Öğr. Üyesi Mahir YEŞİLDAL CV
Psikiyatri Uzmanı
1980 yılında Diyarbakır’da doğdu. Dicle Üniversitesi’ni 2004 yılında bitirdikten sonra Şırnak ve Diyarbakır’da pratisyen hekimlik yaptı. 2009 yılında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Psikiyatri Uzmanlık eğitimine ba ... [ Devamı » ]
Mahir YEŞİLDAL / (0216) 400 2222
Meltem NARTER Dr.Öğr. Üyesi Meltem NARTER CV
İTBF / Psikoloji
1974 yılında doğdu. 1996’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde lisansını, 1998’de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. 2002’de İstanbul Üniversitesi Sosyal ... [ Devamı » ]
Meltem NARTER / (0216) 400 22 22 - Dahili : 2318
Mert AKCANBAŞ Dr.Öğr. Üyesi Mert AKCANBAŞ CV
İTBF / Psikoloji / AİLEMER Müdürü
1963 İstanbul doğumlu Mert Akcanbaş, 1985 yılında Louisiana State University’de Ekonomi Lisans eğitimi almıştır. Aynı Üniversitede Quantitative Analysis alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Akcanbaş, 1999 yılında yine Louisiana State Universit ... [ Devamı » ]
Mert AKCANBAŞ / (0216) 400 2222 - Dahili : 2333
Merve ÇEBİ Dr.Öğr. Üyesi Merve ÇEBİ CV
İTBF / Psikoloji (İngilizce)
Merve Çebi 1986 yılında İstanbul’da doğdu. Üsküdar Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra, 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu. Öğrenciliği sırasında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültes ... [ Devamı » ]
Merve ÇEBİ / (0216) 400 22 22 - Dahili : 2345
Mine ELAGÖZ YÜKSEL Dr.Öğr. Üyesi Mine ELAGÖZ YÜKSEL CV
İTBF / Psikoloji
Mine Elagöz Yüksel, 1983 İstanbul doğumludur. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olan Elagöz Yüksel, 2013 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eği ... [ Devamı » ]
Mine ELAGÖZ YÜKSEL / (0216) 400 2222
Oğuz OMAY Dr.Öğr. Üyesi Oğuz OMAY CV
İTBF / Psikoloji
Oğuz Omay Ankara doğumludur. 1987 yılında lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladıktan sonra, tıpta uzmanlık eğitimini Fransa Claude Bernard Üniversitesi’nde Psikiyatri anabilim dalında yapmiştir. 1994 yılında Lyon Fransa’d ... [ Devamı » ]
Oğuz OMAY / (0216) 400 2222
Oğuz TAN Dr.Öğr. Üyesi Oğuz TAN CV
İTBF / Psikoloji (İngilizce) / NPSUAM Müdürü
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) Smoking Prevalence, Nicotine Dependence and Impulsivity in Obsessive Compulsive Disorder. Tan O, Koroglu A. International Journal of Mental health and A ... [ Devamı » ]
Oğuz TAN / (0216) 418 15 00
Ömer OSMANOĞLU Dr.Öğr. Üyesi Ömer OSMANOĞLU CV
İTBF / Felsefe / TÜFAM Müdürü
1974 yılında doğdu. 1996’da Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisansını, 1999’da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslam Felsefesi Bilim Dalı’nda “Platon ve Fârâbî’de Erdemli Olmay ... [ Devamı » ]
Ömer OSMANOĞLU / (0216) 400 22 22 - Dahili : 2304
Önder KUZU Dr.Öğr. Üyesi Önder KUZU CV
SHMYO / Tıbbi Görüntüleme Teknikleri / Radyoterapi
1971 yılında Mazgirt’ de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ’ da tamamladı. 1995 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nden mezun oldu. SSK İzmit Hastanesi ve SSK Soma Hastanelerinde pratisyen hekim olarak görev yaptı. 1999 yılında Erciye ... [ Devamı » ]
Önder KUZU / (0216) 400 22 22
Özlem KIZILKURT Dr.Öğr. Üyesi Özlem KIZILKURT CV
İTBF / Psikoloji
Özlem KIZILKURT 1986 yılında doğdu.2004 yılında Özel Üsküdar Fen Lisesi’nden, 2011 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Pskiyatri Uzmanlık eğitimini 2012-2016 yılları arasında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma & ... [ Devamı » ]
Özlem KIZILKURT / (0216) 400 2222
Sait OCAKLI Dr.Öğr. Üyesi Sait OCAKLI CV
İTBF / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
2000 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden lisans mezunu olmuştur. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra, 2007 yılında Toronto Üniversitesi’nde Rusya ve Avrasya Çalışmaları An ... [ Devamı » ]
Sait OCAKLI / (0216) 400 2222
Selin DİNGİLOĞLU Dr.Öğr. Üyesi Selin DİNGİLOĞLU CV
İTBF / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Selin Dingiloğlu Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng) bölümünden 2004 yılında mezun olmuş, 2006 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Enstitüsünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Daha sonra İsta ... [ Devamı » ]
Selin DİNGİLOĞLU / (0216) 400 2222
Selin KARANA ŞENOL Dr.Öğr. Üyesi Selin KARANA ŞENOL CV
İTBF / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
1984 doğumlu Selin Karana Şenol, 2007 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve AB (İng) Bölümü’nden mezun olmuştur. 2010 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İng)Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamaml ... [ Devamı » ]
Selin KARANA ŞENOL / (0216) 400 2222 - Dahili : 2339
Semra BARİPOĞLU Dr.Öğr. Üyesi Semra BARİPOĞLU CV
SHMYO / Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonu / İTBF / Psikoloji
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1990 yılında mezun olmuştur. 1991-1993 yılları arasında SSK Erenköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde görev yapmıştır. Uzmanlık eğitimini 1993-1999 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psi ... [ Devamı » ]
Semra BARİPOĞLU / (0216) 400 22 22
Sibel AYVAZ Dr.Öğr. Üyesi Sibel AYVAZ CV
İTBF / Psikoloji
Trabzon doğumlu olan Sibel AYVAZ, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1994 yılında mezun olduktan sonra, 2005 yılında yine Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında doktorasını alan Ayvaz, Ü ... [ Devamı » ]
Sibel AYVAZ / (0216) 400 2222
Sinem Zeynep METİN Dr.Öğr. Üyesi Sinem Zeynep METİN CV
SHMYO / Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonu / İTBF / Psikoloji
Dr.Öğr. Üyesi Sinem Zeynep Metin, 1981 yılında İstanbul'da doğdu. 2000 yılında İstanbul Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirerek Tıp Doktoru ünvanını aldı. 2010 yılında da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde ... [ Devamı » ]
Sinem Zeynep METİN / (0216) 400 22 22
Uygar AYDEMİR Dr.Öğr. Üyesi Uygar AYDEMİR CV
İTBF / Tarih
Uygar Aydemir, Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesidir. Aydemir, Sabancı Üniversitesi Tarih programından doktora derecesi, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı bölümünden yüksek lisans derecesi ... [ Devamı » ]
Uygar AYDEMİR / (0216) 400 2222 - Dahili : 2341
Zülfikar ÖZKAN Dr.Öğr. Üyesi Zülfikar ÖZKAN CV
İTBF / Sosyoloji
1951 yılında doğdu. 1972’de Erzurum Eğitim Enstitüsünden mezun oldu.  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisansını, 1980’de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Siyaset Bölümünde yüksek lisansını tamamladı.   & ... [ Devamı » ]
Zülfikar ÖZKAN / (0216) 400 22 22 - Dahili : 2505
Ahmet Emre SARGIN Dr.Öğr. Üyesi Ahmet Emre SARGIN (Yarı Zamanlı) CV
İTBF / Psikoloji
1979 yılında Ankara'’da doğdu. 1997 yılında Adana Anadolu Lisesi’ni bitirdi. 1997-98 yıllarında AFS (American Field Service) bursuyla kültürlerarası değişim öğrencisi olarak bir yıl süre ile Finlandiya’da yaşadı.  2004 yılında Ankara Üniversites ... [ Devamı » ]
Ahmet Emre SARGIN / (0212) 270 12 92
Ahmet YOSMAOĞLU Dr.Öğr. Üyesi Ahmet YOSMAOĞLU (Yarı Zamanlı)  
İTBF / Psikoloji
1975 yılında İstanbul'da doğdu. 1993 yılında Nişantaşı Anadolu Lisesini, 2001 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesini bitirdi. 2009 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda psikiyatri uzmanlık eğitimini t ... [ Devamı » ]
Ahmet YOSMAOĞLU / (0216) 633 0 633
Bergen ÖZÜAYDIN Dr.Öğr. Üyesi Bergen ÖZÜAYDIN (Yarı Zamanlı)  
İTBF / Felsefe-Sosyoloji
İstanbul’da doğdu. 1998 yılında, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nden, 2008 yılında ise Maltepe Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi (Şimdiki adı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Felsefe Burslu Programı’ndan, Psik ... [ Devamı » ]
Bergen ÖZÜAYDIN / (0216) 400 2222
Cihan ERTAN  Dr.Öğr. Üyesi Cihan ERTAN (Yarı Zamanlı)  
İTBF / Sosyoloji
Dr. Öğr. Üyesi Cihan ERTAN Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji anabilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamış ardından doktorasını yine Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji  anabilim dalında tamamlayarak doktor unvanını almış ... [ Devamı » ]
Cihan ERTAN  / (0216) 400 2222
Elif ÇAĞLI KAYNAK Dr.Öğr. Üyesi Elif ÇAĞLI KAYNAK (Yarı Zamanlı)  
İTBF / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Elif Çağlı, 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Lisans mezuniyetini almıştır. Ardından eğitimine 2011 yılında yine İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset B ... [ Devamı » ]
Elif ÇAĞLI KAYNAK / (0216) 400 2222
Kaan ÖZKAN Dr.Öğr. Üyesi Kaan ÖZKAN (Yarı Zamanlı)  
İTBF / Psikoloji / Psikoloji (İngilizce)
Kaan Özkan, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nden lisans mezunu olmuştur. 2002 yılında Kocaeli Üniversitesi Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Özkan, 2013 yılında Ankara Üniversitesi Sis ... [ Devamı » ]
Kaan ÖZKAN / (0216) 400 2222
Güliz Zeynep TARMAN Öğr.Gör. Güliz Zeynep TARMAN CV
ITBF/Psikoloji
1988 yılında İstanbulda doğdu. İtalyan Lisesi’nde tamamladıktan sonra 2013 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. 2011 senesinde değişim öğrencisi olarak Amerika’da Drexel University’de psikoloji eğitimine devam etmiştir. Lis ... [ Devamı » ]
Güliz Zeynep TARMAN / (0216) 400 2222 - Dahili : 2336
Murat OTOĞLU Öğr.Gör. Murat OTOĞLU CV
İTBF / Psikoloji (İngilizce)
Murat Otoğlu lisans ve yüksek lisans eğitimini New York, City College of New York`da (CCNY) Psikoloji üzerine tamamladı. Lisans eğitiminden sonra New York Methodist Hospital, uyku laboratuvarlarında gönüllü görev alıp uyku apnesi tedavisi üzerine yap ... [ Devamı » ]
Murat OTOĞLU / (0216) 400 2222 - Dahili : 2334
Cemre Ece GÖKPINAR Öğr.Gör. Cemre Ece GÖKPINAR (Yarı Zamanlı)  
İTBF / Psikoloji
İstanbul'da doğmuştur. 2006 yılında Özel Eyüboğlu Kolejinden, 2010 yılında ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. Lisans öğrenimi sırasında birçok akademik araştırma ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştır. 2014 y ... [ Devamı » ]
Cemre Ece GÖKPINAR / (0216) 633 0 633
Ergun Eray AKKAYA Öğr.Gör. Ergun Eray AKKAYA (Yarı Zamanlı)  
İTBF / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Ergun Eray AKKAYA Yeditepe Üniversitesi Fizik Bölümü’nde Lisans eğitimini tamamlamış olup, yine Yeditepe Üniversitesi’nde Fizik Bölümü Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisansını tamamlamıştır. AKKAYA doktora eğitimini Yeditepe Üniversitesi’nde Fizik Programı ... [ Devamı » ]
Ergun Eray AKKAYA / (0216) 400 2222
Gökçe VOGT Öğr.Gör. Gökçe VOGT (Yarı Zamanlı) CV
İTBF / Psikoloji
Özel Alman Lisesi’nden sonra, Koç Üniversitesi psikoloji (tam burslu) bölümünü bitirmiştir. Üniversite yıllarında, araştırma asistanı olarak çalışmıştır. Yer aldığı araştırmalar ulusal ve uluslararası kongrelerde poster olarak sunulmuştur. Öğrenimi s ... [ Devamı » ]
Gökçe VOGT / 0216 633 0 633
Hande SİNİRLİOĞLU ERTAŞ  Öğr.Gör. Hande SİNİRLİOĞLU ERTAŞ (Yarı Zamanlı)  
İTBF / Psikoloji
Hande Sinirlioğlu Ertaş, İstanbul’da doğmuştur. Lisans eğitimini 2000 yılının Ocak ayında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden alan Sinirlioğlu Ertaş, 2002 yılında Amerika’da Klinik Psikoloji üzerinde yüksek lisans yaparak yüksek lisans eğitimi ... [ Devamı » ]
Hande SİNİRLİOĞLU ERTAŞ  / (0216) 400 2222
Huri KİRAZ ÖZDOĞAN  Öğr.Gör. Huri KİRAZ ÖZDOĞAN (Yarı Zamanlı)  
İTBF / Sosyoloji
1984 yılında İstanbul’da doğdu. 2003 yılında Saint Joseph Lisesi’nde mezun olduktan sonra kayıt olduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden 2008 yılında mezun oldu. 2011 yılında Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi’nde yük ... [ Devamı » ]
Huri KİRAZ ÖZDOĞAN  / (0216) 400 2222
İnci BİRİNCİOĞLU Öğr.Gör. İnci BİRİNCİOĞLU (Yarı Zamanlı)  
İTBF / Psikoloji
1985 yılında İstanbul’da doğan İnci Birincioğlu, lise eğitimini Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde ve lisans eğitimini Ege Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamladıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Sinirbilimler yüksek lisans progra ... [ Devamı » ]
İnci BİRİNCİOĞLU / (0216) 633 0633
Muhammet Maşuk ŞİMŞEK Öğr.Gör. Muhammet Maşuk ŞİMŞEK (Yarı Zamanlı)  
İTBF / Felsefe
Muhammet Maşuk ŞİMŞEK, Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji ve Felsefe alanlarında lisans eğitimini bitirmiş olup, Cenral European University Felsefe Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamlamıştır. ... [ Devamı » ]
Muhammet Maşuk ŞİMŞEK / (0216) 400 2222
Ali EKMEKÇİ Arş.Gör. Ali EKMEKÇİ CV
İTBF / Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler
1989 yılında İzmir'de doğdu. 2011 yılında lisans eğitimini Ege Üniversitesi İİBF - Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Kültürel İncelemeler Bölümü'nde 'Liberal Birey, Toplum ve Siyaset Anla ... [ Devamı » ]
Ali EKMEKÇİ / (0216) 400 22 22
Bengi ÇAKMAK Arş.Gör. Bengi ÇAKMAK CV
ITBF / Sosyoloji
1991 yılında İstanbul’da doğdu. 2010 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi’ni bitirdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Sosyoloji okudu ve 2015 yılında mezun oldu. 2013 yılından itibaren serbest çevirmenlik yapmaya başladı, akademik makale ve dergi çeviril ... [ Devamı » ]
Bengi ÇAKMAK / (0216) 400 2222 - Dahili : 2343
Berat DAĞ Arş.Gör. Berat DAĞ CV
İTBF / Sosyoloji
Berat DAĞ, Lisans eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden 2010 yılında almıştır. Ardından yine Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı’ndan 2015 yılında aldığı yüksek lisans  derecesini alan DAĞ, 2017 yılınd ... [ Devamı » ]
Berat DAĞ / (0216) 400 2222
Betül ÇELEBİ Arş.Gör. Betül ÇELEBİ CV
ITBF / Psikoloji
1993 yılında Erzurum’da doğdu. 2011 yılında Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra 2016 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında antisosyal kişilik bozukluğu ve toplumun suça sü ... [ Devamı » ]
Betül ÇELEBİ / (0216) 400 2222 - Dahili : 2344
Cemal Cem ANARAT Arş.Gör. Cemal Cem ANARAT CV
İTBF / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
1989 İstanbul doğumlu Cemal Cem Anarat, 2013 yılına Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden mezun olmuştur. 2014 yılında Strasburg Üniversite’sinde Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı2nda Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Anarat, halen ... [ Devamı » ]
Cemal Cem ANARAT / (0216) 400 2222
Hasan ÖZDEMİR Arş.Gör. Hasan ÖZDEMİR CV
İTBF / Psikoloji (İngilizce)
1992 yılında İstanbul’da doğdu. Lise eğitimini İstanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi’nde tamamladıktan sonra 2011 yılında başladığı Medeniyet Üniversitesi’nden 2016 yılında Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında ... [ Devamı » ]
Hasan ÖZDEMİR / (0216) 400 2222 - Dahili : 2337
Hazal AYAS Arş.Gör. Hazal AYAS CV
İTBF / Psikoloji (İngilizce)
1986 yılında İstanbul’da doğdu. Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesi’nden 2004 yılında mezun olmuştur. 2009 yılında Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bitirmiştir. Erasmus programı kapsamında 6 aylık dönem boyunca Universita Degli Studi Di Torin ... [ Devamı » ]
Hazal AYAS / (0216) 400 22 22 - Dahili : 2303
Merve ARLI ÖZEKES Arş.Gör. Merve ARLI ÖZEKES CV
İTBF / Felsefe
Merve Arlı 2012 yılında Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 2013 yılında Ecole Normale Superieur de Lyon Üniversitesinde Felsefe Tarihi alanında Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Halen Universite de Paris 1 Pantheon-Sorbo ... [ Devamı » ]
Merve ARLI ÖZEKES / (0216) 400 2222 - Dahili : 2302
Salih BİLGİN Arş.Gör. Salih BİLGİN CV
İTBF / Tarih
1984 doğumlu Salih Bilgin, 2016 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve çift anadal ile aynı zamanda Tarih Bölümü’nden lisans mezunu olmuştur. Halen İstanbul Şehir Üniversitesi’nde Tarih alanında Yüksek ... [ Devamı » ]
Salih BİLGİN / (0216) 400 2222
Sümeyye AKAR Arş.Gör. Sümeyye AKAR CV
ITBF / Psikoloji
1994 yılında Adana’da doğdu. 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü ve çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında Adana Ekrem Tok ... [ Devamı » ]
Sümeyye AKAR / (0216) 400 2222 - Dahili : 2346
Yelda İBADİ Arş.Gör. Yelda İBADİ CV
İTBF / Psikoloji (İngilizce)
1989 yılında doğdu. 2012’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisansını tamamladı. Lisans eğitimi sırasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Yetişkin Psikiyatrisi ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve E ... [ Devamı » ]
Yelda İBADİ / (0216) 400 22 22 - Dahili : 3911