Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü - Üsküdar Ünv.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce)

Üsküdar Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) alanında evrensel bir vizyonla eğitim veriyoruz.


İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Nedir?

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, dünya politikasının karmaşık ilişki ağını anlamlandırabilen ve güncel gelişmelere hâkim uzmanlar yetiştirmeyi hedefleyen bir akademik birimdir. Bölüm, dünya ve Türkiye meselelerine hâkim, yabancı dil yetkinliği olan, analitik düşünce yapısına sahip, olaylara eleştirel yaklaşabilen, kendini sürekli geliştiren, girişimci, sorgulayıcı, etik değerlere bağlı, iş birliğine ve demokratik katılıma açık bireylerin yetişmesini amaçlar.

Analitik Düşünme Becerilerine önem veriyoruz!

Üsküdar Üniversitesi İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, öğrencilerine dünya ve Türkiye meselelerini yorumlarken, analitik düşünme becerilerinden faydalanan, etik değerler ile sorgulayıcılık ve eleştirelliği bir arada kullanan demokratik katılıma yatkın tavır sergilemeyi öğretir.

 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Hangi Dersler Veriliyor?

İngilizce olarak eğitim verilen Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde bir yıl hazırlık sınıfı eğitimi alınmaktadır. Lisans programı, 8 yarıyıldan oluşmakta ve öğrencilere küresel ilişkileri siyasi, ekonomik ve kültürel açılardan değerlendirme yeteneği kazandırmayı, disiplinler arası bir bakış açısıyla kavramayı amaçlamaktadır.


İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans programının ilk yılında temel dersler ve Üniversite Kültürü dersinin yanı sıra yabancı dil dersleri yer alır. İkinci yılda, teorik derinleşme için alanın temel konularında derslerin yanı sıra Siyasi Tarih, Hukuk, Araştırma Teknikleri, Uluslararası Hukuk gibi dersler ve öğrencilerin çok yönlü gelişimi için Girişimcilik ve Proje Kültürü dersi verilir. Üçüncü yılda ise ülkemizde, coğrafyamızda ve dünyadaki siyasi gelişmeleri anlama ve yorumlama odaklı dersler ağırlık kazanır. Ayrıca, öğretimde çeşitlilik sağlamak için ilgi alanlarına göre bölüm içi ve dışı ders seçenekleri sunulur. Dördüncü yılda ise öğrencilerin ilgi alanlarına göre derinleşmeleri için çeşitli bölüm içi ve dışı ders seçenekleri sunulur. Tüm derslerin İngilizce işlendiği bu bölümde, öğrencilerin meslek yaşamlarına bir adım önde başlamaları hedeflenir.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunları Nerelerde İş Bulabilir?

İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans programından mezun olanlar, Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere uluslararası örgütlerde, Avrupa Birliği kurumlarında, uluslararası özel şirketlerde, medyanın siyaset ve dış politika birimlerinde, bankalarda ve diğer kamu veya özel kurumların dış ilişkiler bölümlerinde çalışma fırsatı bulabilirler.

BölümPuan Türü2023 Kontenjan2022 ÖSYS Taban Puanı2022 ÖSYS Başarı Sırası
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (BURSLU)
EA
5354.52860
162618
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ)
EA
34253.86854
830732


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!