Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü - Üsküdar Ünv.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce)


Üsküdar Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler eğitiminde evrensel bir anlayışına sahibiz 


Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Nedir?

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü, günümüzde yoğunlaşan ilişkiler ağını kavramsal bir çerçeveden yorumlayabilecek ve güncel gelişmeleri takip edebilecek uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölümün ideali; dünya ve Türkiye meselelerine hâkim, yabancı dil bilgisine sahip, analitik düşünce yapısını benimsemiş, eleştirebilen ve çözümleyen, kendisini sürekli yenileyen, girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri benimseyen, ortak çalışmaya ve demokratik katılıma yatkın bireyler yetiştirmektir.

Analitik Düşünme Becerisi Kazandırıyoruz

Üsküdar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü dünya ve Türkiye meselelerine hâkim, yabancı dil bilgisine sahip, analitik düşünce yapısını benimsemiş, eleştirebilen ve çözümleyen, kendisini sürekli yenileyen, girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri benimseyen, ortak çalışmaya ve demokratik katılıma yatkın bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Alınan Dersler Nelerdir?

Eğitim dili İngilizce olan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde bir yıl hazırlık sınıfı eğitimi verilmektedir. Hazırlık sınıfı dışında 8 yarıyıldan oluşan lisans programı, öğrencilere küresel ilişkileri siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan değerlendirmeyi, bu kavramlar arasındaki ilişkiyi disiplinler arası bir bakış açısıyla kavrama becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.


Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans programında ilk sene alanla ilgili temel dersler ve Üniversite Kültürü dersinin yanında yabancı dil dersi yer almaktadır. İkinci yılda alanın temel konularında teorik derinleşmenin sağlanması amacıyla verilen derslere ek olarak Siyasi Tarih, Hukuk, Araştırma Teknikleri, Uluslararası Hukuk dersleri ile öğrencilerin çok yönlü gelişimine yönelik Girişimcilik ve Proje Kültürü dersi de verilmektedir. Üçüncü akademik yılda ise ülkemizde, coğrafyamızda ve dünyadaki siyasi gelişmeleri kavramaya ve yorumlamaya yönelik dersler ağırlık kazanmaktadır. Ayrıca ilgi alanlarına göre bölüm içi ve bölüm dışı ders seçenekleri sunularak öğretimde çeşitlilik sağlanması hedeflenmektedir. Dördüncü yılda ise bölüm içi ve bölüm dışı ders seçenekleri çeşitlenerek öğrencinin ilgi alanlarına göre olgunlaşması sağlanmaktadır. Tüm bu derslerin İngilizce işlendiği %100 İngilizce bölümünde literatürle ilgili yabancı kaynaklardan daha geniş çerçevede yararlanma alışkanlığı kazandırılarak öğrencinin meslek yaşamına bir adım önde başlaması hedeflenmektedir.

 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları Nedir?   

Mezunlar, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, uluslararası örgütlerde, Avrupa Birliği kurumlarında, uluslararası özel şirketlerde, medyanın siyaset ve dış politika birimlerinde, bankalar, diğer kamu ve özel kurumların dış ilişkiler bölümlerinde çalışma olanağı bulabilmektedir.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!