Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu

İTBF FAKÜLTE KURULU

MADDE 9. 

a) Kuruluş ve işleyişi: 

1. Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları, fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri 3, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri 2, dr. öğr. üyelerinin kendi aralarından seçecekleri 1 öğretim üyesinden oluşur.

2. Fakülte kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar.

3. Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.

b) Görevleri: Fakülte kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

1. Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,

2. Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,

3. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.


İTBF FAKÜLTE KURULU

Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN 
Dekan V.

Prof. Dr. K. Nevzat TARHAN 
Prof. Temsilcisi

Prof. Dr. Havva Kök ARSLAN
Prof. Temsilcisi

Prof. Dr. Sırrı AKBABA 
Prof. Temsilcisi

Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI 
Sosyoloji Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Baver DEMİRCAN
Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi

Doç. Dr. Hadiye YILMAZ ODABAŞI 
Doç. Temsilcisi

Prof. Dr. İbrahim ÖZDEMİR
Felsefe Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Nergiz ÖZKURAL KÖROĞLU
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (ING) Bölüm Başkanı

Doç.Dr. İbrahim ARSLAN
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (TR) Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Meltem NARTER
Psikoloji (TR) Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Asil ÖZDOĞRU
Psikoloji (ING) Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Uygar AYDEMİR
Tarih Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Gökser GÖKÇAY  
Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi

Onur ÖZER 
Fak.Sekr./Raportör

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!