Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu

İTBF FAKÜLTE KURULU

MADDE 9. 

a) Kuruluş ve işleyişi: 

1. Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları, fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri 3, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri 2, dr. öğr. üyelerinin kendi aralarından seçecekleri 1 öğretim üyesinden oluşur.

2. Fakülte kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar.

3. Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.

b) Görevleri: Fakülte kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

1. Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,

2. Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,

3. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.


İTBF FAKÜLTE KURULU

Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN
Dekan

Prof. Dr. K. Nevzat TARHAN 
Prof. Temsilcisi

Prof. Dr. İbrahim ŞENAY
Prof. Temsilcisi

Prof. Dr. Hıdır İlyas GÖZ
Prof. Temsilcisi

Prof. Dr. Barış ERDOĞAN
Sosyoloji Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Havva KÖK ARSLAN
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (ING) Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Feride Zeynep GÜDER
Doç. Temsilcisi

Doç. Dr. Üyesi Ömer OSMANOĞLU
Doç. Temsilcisi

Prof. Dr. Çiğdem YAZICI
Felsefe Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Baver DEMİRCAN
Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Merve ÇEBİ
Psikoloji (ING) Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Hazal AYAS
Psikoloji (TR) Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Selin DİNGİLOĞLU
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (TR) Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Uygar AYDEMİR
Tarih Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Nafi YALÇIN
İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkanı

Burcu CEYLAN
Fakülte Sekreteri / Raportör

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!