Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Sosyoloji Bölümü - Hakkında

Sosyoloji Bölümü

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümünde, sosyolojiyle toplumsal gerçekliği anlayıp ve zamanın ruhunu keşfedin.

Sosyoloji Bölümü Nedir?

Sosyoloji, yerel ve küresel düzeyde toplumsal değişim ve dönüşümleri sistematik bir biçimde inceleyerek açıklayan; toplumsal sorunların çözümüne, sosyal, siyasal ve kültürel politikaların üretimine bilimsel katkı sunan, gelecekteki toplumsal yaşamı öngörmeye çalışan bir sosyal bilim dalıdır. Toplumsal gerçeği anlamlandırmak, toplumdaki grup dinamiklerini irdelemek, insanlar arasındaki ilişki ve etkileşimlerin yapısı ve işleyişi ile ilgili kural ve ilkeleri ortaya koymak, sosyal davranışı toplumsal bağlam içerisinde açıklamak sosyolojinin en temel amaçları arasında yer almaktadır. Bu anlamda sosyolojinin araştırma konusu bireylerin toplumla ilişkilerinden, aile, din, eğitim, ekonomi gibi toplumsal kurumların incelenmesine; kırsal ve kentsel yaşamdan, siyasete kadar geniş bir yelpaze sunmaktadır.


Sosyoloji Zamanın Ruhunu Anlamamıza Yardımcı Oluyor

Değişimin çok hızlı ve olayların çok boyutlu olduğu günümüz dünyasında toplumsal sorunların anlaşılması, zorunlu göç, kutuplaşma, kültürel yozlaşma, toplumsal güvensizlik gibi modern sorunlara basmakalıp olmayan yaratıcı çözümlerin geliştirilmesi, sosyolojinin sunduğu bakış açısı ve sosyolojik duyarlılığın ortaya konulması ile mümkündür. Öte yandan, iletişim ve ulaşım teknolojilerinin giderek sınırları kaldırma eğiliminde olduğu dünyamızda farklı kültürler muazzam bir hızla birbirleriyle temas etmektedir. Bu etkileşimlerin meydana getirdiği beklenmedik gelişmeler karşısında sosyolojinin zamanın ruhunu anlamımıza izin veren yaklaşımları büyük bir önem taşımaktadır.

Sosyoloji Bölümünde Alınan Dersler Nelerdir?

Disiplinler arası bütüncül bir bakış açısını esas alan Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü; kendi alanında yetkin kadrosuyla bilimsel araştırmalara, eğitim öğretim faaliyetlerine ve uygulamalı projelere öncelik vermektedir. Sosyoloji Bölümü programı öğrencilerin toplumsal olayları anlama, yorumlama, sorgulama ve çözüm üretme kabiliyetlerini geliştirecek yönde düzenlenmiştir.

Temel sosyoloji derslerinde öğrencilerin sosyolojide kullanılan ana kavramlar ve teorik yaklaşımları özümsemeleri, uygulamalı sosyolojinin çalışma alanları konusunda bilgi edinmeleri ve eleştirel bir bakış geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Toplumsal cinsiyet sosyolojisi, eğitim sosyolojisi, kültür teorileri, sanat sosyolojisi, gündelik yaşam ve sinema, engelli sosyolojisi, siyaset sosyolojisi gibi seçmeli dersler, öğrencilerin güncel sosyolojik konulara odaklanmasını sağlamaktadır. Müfredatta temel sosyoloji derslerinin yanı sıra, felsefe grubu öğretmenliği formasyonu için gerekli olan dersler de seçmeli ders olarak bulunmaktadır. Pedagojik formasyon almak isteyen öğrenciler, sosyoloji müfredatına entegre biçimde formasyon derslerini alabilirler.

Teorik ve Uygulamalı Dersler Bir Arada Sunuluyor

Sosyoloji Bölümü, sosyolojik analizin temel kuramsal konularını ve araştırma yöntemlerini kapsayan bir eğitimin yanı sıra öğrencilerin vizyonunu genişleten bir perspektif sunmaktadır. Araştırma yöntemlerinin öğretiminde, kuramsal düzeyle birlikte pratik saha deneyimleri eş zamanlı olarak yer almaktadır. Öğrenciler öğrenim hayatları içerisinde anket uygulaması, yüz yüze görüşmeler, katılımcı ve katılımcı olmayan gözlem gibi farklı uygulama metotlarını somut projeler üzerinden deneyimlemektedir. Bu açıdan dünyanın en dinamik metropollerinden biri olan İstanbul’un çok çeşitli kültürel, siyasi ve ekonomik yapıya sahip olması ve önemli düşünce ve araştırma merkezlerinin bir arada barındırması önemli bir imkân halini almaktadır.

Sosyoloji Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları Nedir?   

Sosyoloji Bölümü mezunları sahip oldukları disiplinler arası bilgi donanımları ile özel sektör, sivil toplum kuruluşları, devlet kurumları başta olmak üzere geniş bir yelpazede iş olanağı bulabilmektedir.

Mezunlar; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum örgütleri, yayıncılık ve iletişim sektörü, belediyeler ve araştırma şirketlerinde sosyolog kadrosuyla yönetici, uzman, danışman ve araştırmacı pozisyonlarında görev alarak projeler geliştirmektedir. Sosyoloji Bölümü mezunları, pedagojik formasyon alarak kamu ve özel kuruluşlarda öğretmenlik yapabilirler. Ayrıca, eğitimlerine yüksek lisans ve doktora programlarında devam ederek akademik kariyer yapabilirler.

BölümPuan Türü2023 Kontenjan2022 ÖSYS Taban Puanı2022 ÖSYS Başarı Sırası
SOSYOLOJİ (BURSLU)
EA
5336.49128
223286
SOSYOLOJİ (%50 İNDİRİMLİ)
EA
34247.96334
902890


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!