Arş.Gör. Yelda İBADİ

İTBF / Psikoloji (İngilizce)

yelda.ibadiuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 3911

ORCID: 0000-0002-1448-0936

Citation : 36 | h-index : 2 | i10-index : 1

: 1
: 0

Araştırma Alanları

Deneysel Psikoloji, Psikopatoloji, Öğrenme Psikolojisi, Davranış analizi, Şizofreni çalışmaları

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3

Kısa Özgeçmiş

1989 yılında doğdu. 2012’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisansını tamamladı. Lisans eğitimi sırasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Yetişkin Psikiyatrisi ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi kliniğinde stajlar yapmıştır. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Programında Yüksek Lisans Eğitimi'ne devam etmektedir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 1

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 3

İdari Faaliyetler

 1. Ana Bilim Dalı Koordinatörlüğü / Coordinator of Department, Nörobilim Ana Bilim Dalı Koordinatörü, (2024 - Devam ediyor.)
 2. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 81-90 Öğrenci Danışmanlığı, (2024 - Devam ediyor.)
 3. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 31-40 Öğrenci Danışmanlığı, (2024 - Devam ediyor.)
 4. Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2022 - Devam ediyor.)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu, (2022 - Devam ediyor.)
 7. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)
 8. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)
 9. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Engelli Öğrenci Birimi Komisyonu, (2022 - Devam ediyor.)
 10. Raportör, Koordinatörlük / Komisyon Raportörlüğü, (2022 - Devam ediyor.)
 11. Ü.Ü. Süreli Yayın / Dizgi, Grafik Tasarım ve Redaksiyon, Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayın, (2021 - Devam ediyor.)
 12. Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2020 - 2022)
 13. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Sınav Programı Hazırlama Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 14. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Nörogörüntüleme Çalışma Grubu, (2018 - Devam ediyor.)
 15. Kurul Üyeliği / Board Member, Deney Hayvanları Etik Kurulu Üyeliği, (2015 - Devam ediyor.)
 16. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Bologna Komisyonu, (2012 - Devam ediyor.)

Bilimsel Üyelikler

 1. Üsküdar Üniversitesi Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi Bildiri Jüri Üyeliği 2022

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Mezuniyet Projesi II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Deneysel Psikoloji, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 3. Deneysel Psikoloji, (Lisans / 2022-2023 Güz)