Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Mert AKCANBAŞ

İTBF / Psikoloji / AİLEMER Müdürü

mert.akcanbasuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2333

ORCID ID: 0000-0003-1811-2732

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

1963 İstanbul doğumlu Mert Akcanbaş, 1985 yılında Louisiana State University’de Ekonomi Lisans eğitimi almıştır. Aynı Üniversitede Quantitative Analysis alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Akcanbaş, 1999 yılında yine Louisiana State University’de Psikoloji alanında Doktora eğitimini tamamlayarak Doktor unvanını almıştır.

Devamı

Yönetilen Lisansüstü Tezleri


 • 40 yaş Altı Erişkinlerde Şafak Vakti Uyanmanın Duygusal Zeka ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerine Etkisi, 2020.
 • Türkiye'deki İtfaiyecilerin Karşılaştıkları Travmatik Vakalarda Geliştirdikleri Depresyon Ve Anksiyete Düzeyinin Başa Çıkma Stratejileriyle İlişkisi, 2020.
 • Normal Kilolu Ve Obez İnsanlarda Aile Yaşam Doyumunun Yeme Bağımlılığı Ve Duygusal Yemeyle Olan İlişkisi, 2020.
 • Türkiye'deki İtfaiyecilerin Algıladıkları Stres Düzeyinin Uyku ve Yeme Bozuklukları İle İlişkisi, 2020.
 • Türkiye'deki İtfaiyecilerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu İncelemesi, 2020.
 • Lise öğrencilerinde sosyal onay ihtiyacı ve kaygı düzeyleri arasındaki ilişki, 2019.
 • Sosyal hizmet alanında çalışan profesyonellerin ikincil travmatik stres düzeylerinin incelenmesi, 2019.
 • Özel gereksinimli çocuk sahibi anne ve babaların depresyon ve kaygı düzeyleri, 2019.
 • Finans alanlarındaki personellerin kişilik örgütlenmelerinin iş performansları ile ilişkisi, 2018.
 • Algılanan ana baba tutumlarının duygusal empati üzerindeki etkisinin incelenmesi, 2018.
 • Futboldaki cinsiyetçi söylem ve davranışların kadın taraftarlar üzerinde yarattığı sosyal kaygı ve erkek taraftarların toplumsal cinsiyet algısı düzeyi, 2018.
 • Eşlerin duygusal zekalarının psikolojik iyi oluşları üzerine etkisi, 2018.
 • Ergenlerde sosyal görünüş kaygısının benlik saygısı ve otomatik düşünceler üzerine etkisi, 2018.
 • Psikoloji yüksek lisans ögrencilerinin özyeterlilik algıları ile benlik saygılarının değerlendirilmesi, 2018.
 • Yetişkinlerin ölüm tutumlarının travma sonrası büyümeye etkileri: '15 Temmuz travması örneği', 2018.
 • 1999 gölcük depremini çocukluğunda yaşamış kişilerin kaygı, depresyon ve TSSB düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 1
Kimyasal Kastrasyon Yönteminin Etik Analizi
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2019)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü


Kitap Adı Yıl
Çöküşe Giden Yol 2018
Sana Tek Bir Şey Söyleyebilecek Olsaydım 2017
Başkalarının Hayatı 2017
Evsiz 2017
Enstrümantal 2017
300'ler Komitesi 2017
Hitler’in Unutulan Çocukları 2017
Onlar Nasıl Yazdı 2016
Rothschild Hanedanlığı 2016
İyi Psikopatın Yaşam Kılavuzu 2016
Geronimo 2011
Hilal Ve Demir Haç 2011
Afet ve Kurban Psikolojisi 2010
Hamas'ın Oğlu 2010

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 2
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
TBB Meslek Hastalıkları Sempozyumu 12 / 2018
ICPESS Venice 2018 12 / 2018

İdari Faaliyetler


İdari Görev Kategorisi İdari Görev Yıl
Ana Bilim Başkanı Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı 2020
Ana Bilim Başkanı Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı 2019
Merkez Müdürü AİLEMER 2019
Merkez Müdürü AİLEMER 2018

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dersin Adı Dersin Türü
2019-2020 GÜZ Economic Psychology Lisans
2019-2020 GÜZ Disaster and Trauma Psychology Lisans
2019-2020 GÜZ Ekonomik Psikoloji Lisans
2019-2020 GÜZ Afet ve Travma Psikolojisi Lisans
2019-2020 GÜZ Afet ve Travma Psikolojisi Lisans
2019-2020 GÜZ Aile Danışmanlığında Mesleki Etik Lisansustu
2018-2019 BAHAR Ethics in Psychology Lisans
2018-2019 BAHAR Social Responsibility Lisans
2018-2019 BAHAR Psikolojide Etik Lisans
2018-2019 BAHAR Psikolojide Etik Lisans
2018-2019 BAHAR Sosyal Sorumluluk Lisans
2018-2019 BAHAR Sosyal Sorumluluk Lisans
2017-2018 BAHAR Ethics in Psychology Lisans
2017-2018 BAHAR Social Responsibility Lisans
2017-2018 BAHAR Psikolojide Etik Lisans
2017-2018 BAHAR Psikolojide Etik Lisans
2017-2018 BAHAR Sosyal Sorumluluk Lisans
2017-2018 BAHAR Sosyal Sorumluluk Lisans
2017-2018 BAHAR Psikiyatrik Bozukluklarda Yaklaşım Modelleri Lisans
2018-2019 GÜZ Organizational Psychology Lisans
2018-2019 GÜZ Disaster and Trauma Psychology Lisans
2018-2019 GÜZ Örgütsel Psikoloji Lisans
2018-2019 GÜZ Örgütsel Psikoloji Lisans
2018-2019 GÜZ Afet ve Travma Psikolojisi Lisans
2018-2019 GÜZ Afet ve Travma Psikolojisi Lisans

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index