Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Mert AKCANBAŞ

İTBF / Psikoloji / AİLEMER Müdürü

mert.akcanbasuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2333

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

1963 İstanbul doğumlu Mert Akcanbaş, 1985 yılında Louisiana State University’de Ekonomi Lisans eğitimi almıştır. Aynı Üniversitede Quantitative Analysis alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Akcanbaş, 1999 yılında yine Louisiana State University’de Psikoloji alanında Doktora eğitimini tamamlayarak Doktor unvanını almıştır.

Devamı

Yönetilen Lisansüstü Tezleri


 • Lise öğrencilerinde sosyal onay ihtiyacı ve kaygı düzeyleri arasındaki ilişki, 2019.
 • Finans alanlarındaki personellerin kişilik örgütlenmelerinin iş performansları ile ilişkisi, 2018.
 • Algılanan ana baba tutumlarının duygusal empati üzerindeki etkisinin incelenmesi, 2018.
 • Futboldaki cinsiyetçi söylem ve davranışların kadın taraftarlar üzerinde yarattığı sosyal kaygı ve erkek taraftarların toplumsal cinsiyet algısı düzeyi, 2018.
 • Eşlerin duygusal zekalarının psikolojik iyi oluşları üzerine etkisi, 2018.
 • Ergenlerde sosyal görünüş kaygısının benlik saygısı ve otomatik düşünceler üzerine etkisi, 2018.
 • Psikoloji yüksek lisans ögrencilerinin özyeterlilik algıları ile benlik saygılarının değerlendirilmesi, 2018.
 • Yetişkinlerin ölüm tutumlarının travma sonrası büyümeye etkileri: '15 Temmuz travması örneği', 2018.
 • 1999 gölcük depremini çocukluğunda yaşamış kişilerin kaygı, depresyon ve TSSB düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 1
Kimyasal Kastrasyon Yönteminin Etik Analizi

(2019)

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 2
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
TBB Meslek Hastalıkları Sempozyumu 12 / 2018
ICPESS Venice 2018 12 / 2018

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Dersin Türü
2017-2018 Bahar Psikiyatrik Bozukluklarda Yaklaşım Modelleri Lisans
2017-2018 Bahar Sosyal Sorumluluk Lisans
2017-2018 Bahar Sosyal Sorumluluk Lisans
2017-2018 Bahar Psikolojide Etik Lisans
2017-2018 Bahar Psikolojide Etik Lisans
2017-2018 Bahar Social Responsibility Lisans
2017-2018 Bahar Ethics in Psychology Lisans
2018-2019 Güz Afet ve Travma Psikolojisi Lisans
2018-2019 Güz Afet ve Travma Psikolojisi Lisans
2018-2019 Güz Örgütsel Psikoloji Lisans
2018-2019 Güz Örgütsel Psikoloji Lisans
2018-2019 Güz Disaster and Trauma Psychology Lisans
2018-2019 Güz Organizational Psychology Lisans

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index