Dr.Öğr. Üyesi Mert AKCANBAŞ

İTBF / Psikoloji / AİLEMER Müdürü / SOBE / Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı Başkanı

mert.akcanbasuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2333

ORCID ID: 0000-0003-1811-2732

Kısa Özgeçmiş

1963 İstanbul doğumlu Mert Akcanbaş, 1985 yılında Louisiana State University’de Ekonomi Lisans eğitimi almıştır. Aynı Üniversitede Quantitative Analysis alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Akcanbaş, 1999 yılında yine Louisiana State University’de Psikoloji alanında Doktora eğitimini tamamlayarak Doktor unvanını almıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • 40 yaş Altı Erişkinlerde Şafak Vakti Uyanmanın Duygusal Zeka ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerine Etkisi, 2020.
 • Türkiye'deki İtfaiyecilerin Karşılaştıkları Travmatik Vakalarda Geliştirdikleri Depresyon Ve Anksiyete Düzeyinin Başa Çıkma Stratejileriyle İlişkisi, 2020.
 • Normal Kilolu Ve Obez İnsanlarda Aile Yaşam Doyumunun Yeme Bağımlılığı Ve Duygusal Yemeyle Olan İlişkisi, 2020.
 • Türkiye'deki İtfaiyecilerin Algıladıkları Stres Düzeyinin Uyku ve Yeme Bozuklukları İle İlişkisi, 2020.
 • Türkiye'deki İtfaiyecilerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu İncelemesi, 2020.
 • Lise öğrencilerinde sosyal onay ihtiyacı ve kaygı düzeyleri arasındaki ilişki, 2019.
 • Sosyal hizmet alanında çalışan profesyonellerin ikincil travmatik stres düzeylerinin incelenmesi, 2019.
 • Özel gereksinimli çocuk sahibi anne ve babaların depresyon ve kaygı düzeyleri, 2019.
 • Finans alanlarındaki personellerin kişilik örgütlenmelerinin iş performansları ile ilişkisi, 2018.
 • Algılanan ana baba tutumlarının duygusal empati üzerindeki etkisinin incelenmesi, 2018.
 • Futboldaki cinsiyetçi söylem ve davranışların kadın taraftarlar üzerinde yarattığı sosyal kaygı ve erkek taraftarların toplumsal cinsiyet algısı düzeyi, 2018.
 • Eşlerin duygusal zekalarının psikolojik iyi oluşları üzerine etkisi, 2018.
 • Ergenlerde sosyal görünüş kaygısının benlik saygısı ve otomatik düşünceler üzerine etkisi, 2018.
 • Psikoloji yüksek lisans ögrencilerinin özyeterlilik algıları ile benlik saygılarının değerlendirilmesi, 2018.
 • Yetişkinlerin ölüm tutumlarının travma sonrası büyümeye etkileri: '15 Temmuz travması örneği', 2018.
 • 1999 gölcük depremini çocukluğunda yaşamış kişilerin kaygı, depresyon ve TSSB düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 1

Kimyasal Kastrasyon Yönteminin Etik Analizi

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2019)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Major Determinants of Post Traumatic Stress After Terros, 2020.
 • Çöküşe Giden Yol, 2018.
 • Sana Tek Bir Şey Söyleyebilecek Olsaydım, 2017.
 • Başkalarının Hayatı, 2017.
 • Evsiz, 2017.
 • Enstrümantal, 2017.
 • 300'ler Komitesi, 2017.
 • Hitler’in Unutulan Çocukları, 2017.
 • Onlar Nasıl Yazdı, 2016.
 • Rothschild Hanedanlığı, 2016.
 • İyi Psikopatın Yaşam Kılavuzu, 2016.
 • Geronimo, 2011.
 • Hilal Ve Demir Haç, 2011.
 • Afet ve Kurban Psikolojisi, 2010.
 • Hamas'ın Oğlu, 2010.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • TBB Meslek Hastalıkları Sempozyumu, 2018.
 • ICPESS, International Congress on Politic, Economic and Social Studies, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Merkez Müdürü, AİLEMER, (2020 - Devam ediyor.)
 • Ana Bilim Başkanı, Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı, (2019 - Devam ediyor.)
 • Merkez Müdürü, AİLEMER, (2018 - 2019)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Economic Psychology, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Disaster and Trauma Psychology, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Ekonomik Psikoloji, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Afet ve Travma Psikolojisi, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Afet ve Travma Psikolojisi, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Aile Danışmanlığında Mesleki Etik, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Ethics in Psychology, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Social Responsibility, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Psikolojide Etik, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Psikolojide Etik, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sosyal Sorumluluk, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sosyal Sorumluluk, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index