Dr.Öğr. Üyesi Dilek Meltem TAŞDEMİR ERİNÇ

Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / İTBF / Psikoloji / Psikiyatri Uzmanı

dilekmeltem.tasdemirerincuskudar.edu.tr

(0216) 633 0 633

Kısa Özgeçmiş

1971  yılında Lice 'de   doğdu. 1988  de  İzmit lisesinden  mezun  oldu. Tıp  fakültesini   Trakya  Üniversitesi Tıp  Fakültesinde  1996 yılında tamamladı. Konya  ve Tekirdağ'da pratisyen  hekim,  tam  zamanlı işyeri hekimi olarak  çalıştı.  İstanbul   Eğitim ve  Araştırma Hastanesi'nde  Enfeksiyon  Hastalıkları  ve  Klinik  Mikrobiyoloji   asistanı  olarak  çalıştı. Psikiyatri uzmanlık  eğitimini  Bakırköy  Ruh ve  Sinir  Hastalıkları  Hastanesi'nde  tamamladı. Devlet hizmet  yükümlülüğünü   Gaziantep Dr. Ersin  Arslan  Devlet  Hastanesinde psikiyatri uzmanı olarak  tamamladı. Tıpta Uzmanlık Tezini '' Şizofreni Hastalarında Sanrı İçeriklerinin Yaşam Olayları ve Klinik Değişkenlerle İlişkisi'' üzerine   yapmıştır.     Kendi  arzusu  ile kamu  görevinden  ayrıldı.
Yayınları:   Bilateral pedal edema associated with olanzapine treatment./The Journal of Neurobehavioral Sciences/2015;2(1):42-44.Psikiyatri alanında halen devam eden bilimsel çalışmaları mevcuttur.

Devamı