Öğr.Gör. Ebubekir AL

İTBF / Tarih

ebubekir.aluskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Kısa Özgeçmiş

2013'de Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun olmuştur. Pedagojik Formasyon sertifikasına sahiptir. 2019'da Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı'nda III. Ahmed devri sünnet şenliği üzerine "1720 Sûr-ı Hümâyûn Hazırlıkları ve Organizasyonu" isimli yüksek lisans tezini vermiştir. 3,5 sene İBB bünyesindeki İSMEK'te (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları) Osmanlı Türkçesi eğitmenliği yapmıştır. Mimarlık ve restorasyon firmalarına tarihî eserlerin ihyası konusunda danışmanlık ve raportörlük yapmaktadır. Üniversitemizde Osmanlı Türkçesi ve Osmanlı Paleografyası derslerini vermektedir. Araştırma alanları: Osmanlı Türkçesi, 18. yüzyıl Osmanlı tarihi, Osmanlı savaş tarihi, Tanzimat öncesi Osmanlı müesseseleri, Osmanlı mimarisi.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Osmanlı Tarihi III / 1876-1918, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Osmanlı Paleografyası II, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Osmanlı Türkçesine Giriş II, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Tanzimat Öncesi Osmanlı Merkez ve Eyalet Teşkilatı, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Osmanlı Tarihi II / 1774-1876, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Osmanlı Paleografyası I, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Osmanlı Türkçesine Giriş I, (Lisans / 2021-2022 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index