Arş.Gör. Ali EKMEKÇİ

İTBF / Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler

ali.ekmekciuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5802-5524

Kısa Özgeçmiş

1989 yılında İzmir'de doğdu. 2011 yılında lisans eğitimini Ege Üniversitesi İİBF - Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Kültürel İncelemeler programında 'Liberal Birey, Toplum ve Siyaset Anlayışlarının Eleştirisi Olarak Komuniteryen Düşüncenin Temel Argümanları' başlıklı tezi üzerine çalışarak tamamlamıştır. Doktora eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi – Siyasal ve Toplumsal Düşünceler programında sürdürmektedir. Akademik ilgi alanları esas olarak Siyaset Felsefesi ve Çağdaş Siyaset Kuramlarıdır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 1

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 6. Ulusal Çağdaş Siyaset Felsefesi Sempozyumu, 2021.
 • 17th Pavia Graduate Conference in Political Philosophy, 2019.
 • Siyasi İlimler Türk Derneği XVI. Lisansüstü Konferansı 2018, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Erasmus ve Dış İlişkiler Komisyonu, (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akademik Çalışmalar ve Süreçler Komisyonu, (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - 2021)
 • Ü.Ü. Süreli Yayın / Dizgi, Grafik Tasarım ve Redaksiyon, Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayın, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Ders Programı Hazırlama Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, BÜYÜDÜM ÇOCUK OLDUM KULÜBÜ, (2019 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Politik Psikoloji Araştırma Çalışma Grubu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Muafiyet Komisyonu, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index