Doç.Dr. Asil ÖZDOĞRU

İTBF / Dekan Yardımcısı / Psikoloji (İngilizce)

asil.ozdogruuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2310

ORCID ID: 0000-0002-4273-9394

Citation : 1305 | h-index : 15 | i10-index : 17


Kısa Özgeçmiş

Asil Özdoğru lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile Psikoloji çift anadal programında tamamladı. Yüksek lisans ve doktorasını New York Eyalet Üniversitesi Albany’de araştırma görevlisi olarak eğitim psikolojisi alanında yaptı. New York Eyaleti’nde çeşitli kamu kurumu ve özel kuruluşlarda araştırma ve değerlendirme uzmanı olarak çalıştı ve farklı üniversitelerde eğitim, psikoloji ve araştırma alanlarında dersler verdi. Eserleri arasında kitap, kitap bölümü ve makalelerin yanı sıra Türkiye ve diğer ülkelerdeki bilimsel etkinliklerde sunulmuş birçok bildiri bulunmaktadır. Akademik ilgi alanları arasında çocuk gelişimi, yetişkinlerde öğrenme ve uygulamalı psikoloji konuları yer almaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Ergenlerin Suç Eğilimi ile Sosyodemografik Özellikleri ve Anne Baba Tutumları Arasındaki İlişki: Zonguldak Örneği, 2021.
 • HALK EĞİTİM MERKEZİ KURS KATILIMCILARININ SERBEST ZAMAN DOYUMLARI, AKIŞ DENEYİMİ VE İYİ OLUŞLARININ İNCELENMESİ, 2021.
 • Öğretimin Kavranması ve Zihin Kuramı Becerilerinin Otizm Spektrum Bozukluğu Olan ve Normal Gelişim Gösteren Çocuklarda Karşılaştırılması, 2021.
 • Öğretmenlerin karakter eğitimi yetkinlik inançlarının okul öncesi dönem çocuklarının değerleri ile ilişkisi, 2021.
 • Otizm spektrum bozukluğu olan altı yaşındaki çocukların problem davranışları ile anne baba tutumları arasındaki ilişki, 2021.
 • Çocuk yaşta evlenmiş bireylerin genç yetişkin dönemindeki çift uyumları ve aile bütünlükleri, 2021.
 • Beş oturumluk bir psikososyal destek programının mülteci ve Türk ortaokul öğrencileri üzerindeki etkisi: Sultanbeyli örneği, 2020.
 • Uçak Bakım Çalışanlarında Örgütsel Narsisizmin Haset ve Gıpta ile İlişkisi, 2020.
 • Türkiye'deki ilk kuşak Azerbaycanlı göçmenlerde kültürleşme, 2020.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 10

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 7

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Çocuk ve gençlerin yaşamında bir gelişim bağlamı olarak okul dışı zaman, 2021.

Projeler > Projeler

 • Türk Kızılay Çocuk Programlarının Değerlendirilmesi, 2021.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • PSACON21: Psychological Science Accelerator 2021 Conference, 2021.
 • 22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2021.
 • 22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2021.
 • 22nd International Psychological Counseling and Guidance Congress, 2021.
 • 32. International Congress of Psychology, 2021.
 • 32. International Congress of Psychology, 2021.
 • 24. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, 2021.
 • 56. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2020.
 • VI.Turkcess Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2020.
 • V. ULUSLARARASI EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2020.
 • V. ULUSLARARASI TURKCESS EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER, 2020.
 • 16th European Congress of Psychology, 2019.

İdari Faaliyetler

 • Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center, İHAMER Müdür Yardımcısı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Psikoloji (İngilizce), (2019 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Disiplin Komisyonu, (2019 - 2020)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, ARGEYEP Yürütme Kurulu Üyeliği, (2018 - 2019)
 • Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center, ÜDEMER Müdür Yardımcısı, (2017 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA KULÜBÜ, (2015 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, PSİKOLOJİ KULÜBÜ, (2014 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Psikoloji (İngilizce) Bölüm Başkan Yardımcısı, (2013 - 2019)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2013 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği, (2013 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Independent Research I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Guidance and Psychological Counseling, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Developmental Psychology I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Introduction to Psychology I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Gelişim Psikolojisi, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Nörobilimde Etik, Metot ve Modeller, (Doktora / 2019-2020 Güz)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Aile Gelişim Psikoloji, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Current Topics in Psychology, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Applied Statistics, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Developmental Psychology II, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Introduction to Psychology II, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Psikolojide İstatistik, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Psikolojiye Giriş, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Psikoloji Kavram ve Yaklaşımları, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Uygulamalı İstatistik, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index