Doç.Dr. Asil ÖZDOĞRU

İTBF / Dekan Yardımcısı / Psikoloji (İngilizce)

asil.ozdogruuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2310

ORCID ID: 0000-0002-4273-9394

Citation : 1862 | h-index : 19 | i10-index : 25


Araştırma Alanları

Eğitim psikolojisi, gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi, uygulamalı psikoloji, takım bilimi

Kısa Özgeçmiş

Asil Özdoğru lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile Psikoloji çift anadal programında tamamladı. Yüksek lisans ve doktorasını New York Eyalet Üniversitesi Albany’de araştırma görevlisi olarak eğitim psikolojisi alanında yaptı. New York Eyaleti’nde çeşitli kamu kurumu ve özel kuruluşlarda araştırma ve değerlendirme uzmanı olarak çalıştı ve farklı üniversitelerde eğitim, psikoloji ve araştırma alanlarında dersler verdi. Eserleri arasında kitap, kitap bölümü ve makalelerin yanı sıra Türkiye ve diğer ülkelerdeki bilimsel etkinliklerde sunulmuş birçok bildiri bulunmaktadır. Akademik ilgi alanları arasında çocuk gelişimi, yetişkinlerde öğrenme ve uygulamalı psikoloji konuları yer almaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Üç Boyutlu Azim Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması, 2022.
 • İstismar Mağduru Çocuğu Olan Annelerin Ebeveynlik Tutumları ve Travma Sonrası Gelişimleri, 2022.
 • Altı ve Yedi Yaşındaki Çocuklarda Fonolojik Farkındalık ile Teknoloji Kullanımı ve Ebeveyn Tutumu Arasındaki İlişki, 2022.
 • Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnanç, Yansıtıcı Düşünme ve Çevrimiçi Öğrenme Tutumları Arasındaki İlişkiler, 2022.
 • Altı Oturumluk Bir Duygu Düzenleme Eğitimi Uygulamasının 60-72 Aylık Çocukların Duygu Düzenleme ve Sosyal Becerileri Üzerindeki Etkisi, 2022.
 • Ergenlerin Suç Eğilimi ile Sosyodemografik Özellikleri ve Anne Baba Tutumları Arasındaki İlişki: Zonguldak Örneği, 2021.
 • Halk Eğitim Merkezi Kurs Katılımcılarının Serbest Zaman Doyumları, Akış Deneyimi ve İyi Oluşlarının İncelenmesi, 2021.
 • Öğretimin Kavranması ve Zihin Kuramı Becerilerinin Otizm Spektrum Bozukluğu Olan ve Normal Gelişim Gösteren Çocuklarda Karşılaştırılması, 2021.
 • Öğretmenlerin karakter eğitimi yetkinlik inançlarının okul öncesi dönem çocuklarının değerleri ile ilişkisi, 2021.
 • Otizm spektrum bozukluğu olan altı yaşındaki çocukların problem davranışları ile anne baba tutumları arasındaki ilişki, 2021.
 • Çocuk yaşta evlenmiş bireylerin genç yetişkin dönemindeki çift uyumları ve aile bütünlükleri, 2021.
 • Beş oturumluk bir psikososyal destek programının mülteci ve Türk ortaokul öğrencileri üzerindeki etkisi: Sultanbeyli örneği, 2020.
 • Uçak Bakım Çalışanlarında Örgütsel Narsisizmin Haset ve Gıpta ile İlişkisi, 2020.
 • Türkiye'deki ilk kuşak Azerbaycanlı göçmenlerde kültürleşme, 2020.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 13

Robert F. McMorris (1934–2020).

American Psychologist (2021)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 9

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Developmental Systems Theory, 2022.
 • Revisiting Effective Instructional Strategies for Twenty-First-Century Learners, 2022.
 • Improving the Quality of the Early Childhood Care and Education Workforce in Turkey, 2022.
 • Çocuk ve gençlerin yaşamında bir gelişim bağlamı olarak okul dışı zaman, 2021.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 • Mutluluk ve İyi Oluş Dergisi, ISSN:2822-4523, 2022.

Projeler > Projeler

 • Developing an Integrated Smart Talent Management System and a Digital Incubator for the Inclusion of Forced Migrants into Labor Market, 2023.
 • Türk Kızılay Çocuk Programlarının Değerlendirilmesi, 2021.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2022.
 • 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2022.
 • 17th European Congress of Psychology, 2022.
 • 17th European Congress of Psychology, 2022.
 • 4. Uluslararası Pozitif Psikoloji Kongresi, 2022.
 • 4. Uluslararası Pozitif Psikoloji Kongresi, 2022.
 • Eğitimde Mükemmeliyet Araştırmaları Kongresi, 2021.
 • PSACON21: Psychological Science Accelerator 2021 Conference, 2021.
 • 22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2021.
 • 22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2021.
 • 22nd International Psychological Counseling and Guidance Congress, 2021.
 • 32. International Congress of Psychology, 2021.
 • 32. International Congress of Psychology, 2021.
 • 24. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, 2021.
 • 56. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2020.
 • VI.Turkcess Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2020.
 • V. ULUSLARARASI EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2020.
 • V. ULUSLARARASI TURKCESS EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER, 2020.
 • 16th European Congress of Psychology, 2019.

İdari Faaliyetler

 • Dekan Yardımcısı / Vice Dean, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Kalite Komisyonu Başkanı (Fakülte), (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte/MYO Web Sayfası Geliştirme Komisyonu, (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkan Yardımcısı / Vice-Chairman of Commission, Uluslararası Öğreciler Akademik Komisyonu, (2022 - Devam ediyor.)
 • Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center, İHAMER Müdür Yardımcısı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Psikoloji (İngilizce), (2019 - 2022)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - 2022)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Disiplin Komisyonu, (2019 - 2020)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, ARGEYEP Yürütme Kurulu Üyeliği, (2018 - 2019)
 • Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center, ÜDEMER Müdür Yardımcısı, (2017 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA KULÜBÜ, (2015 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, PSİKOLOJİ KULÜBÜ, (2014 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Psikoloji (İngilizce) Bölüm Başkan Yardımcısı, (2013 - 2019)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği, (2013 - 2021)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2013 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Developmental Psychology I (Yaz Okulu), (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Selective Topics in Forensic Psychology, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Psychotherapeutic Interview Techniques, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Developmental Psychology II, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Introduction to Psychology II, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Uygulamalı Psikolojide Güncel Konular (Spor,Sağlık ve Adli Psikoloji), (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Psychology of Creativity, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Measurement and Assessment in Psychology, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Developmental Psychology I, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Research Methods, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Introduction to Psychology I, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Gelişim Psikolojisinde Aile, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 4 17

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index