Dr.Öğr. Üyesi Fatma TURAN

İTBF / Psikoloji / Pozitif Psikoloji Koordinatörü

fatma.turanuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 4007

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9982-4792

Citation : 2 | h-index : 1 | i10-index : 0


Araştırma Alanları

Klinik Psikoloji, Pozitif Psikoloji, Duygu Psikolojisi, Nörobilim, Bibliyoterapi, Çocuk İhmal ve İstismarı

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 4 5 10 12 16 17

Kısa Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Turan İstanbul’da doğdu. 2001 yılında Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünden mezun oldu ve 2003 yılında Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Biyoloji Öğretmenliği yüksek lisans programını tamamladı. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji yüksek lisans programını 2014 yılında, program ve enstitüler birincisi olarak tamamladı. 2016 yılında Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Nörobilim yüksek lisans programından kendi döneminin birincisi olarak mezun oldu. 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Döneminde İtalya Padua Üniversitesi Nörobilim Bölümü Nöropsikoloji Laboratuvarı Prof. Carlo SEMENZA’nın yanında araştırmacı olarak yer almıştır. 2021 yılında Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora programından mezun olmuştur.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. Beyaz Yakalı Çalışanlarda Psikolojik İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Mizah Tarzları Açısından İncelenmesi, 2023.
 2. Yemeğin Gizli Rolü: Bireyin İyi Oluşuna Katkısı ve Yeme Davranışının Psikososyal Çerçeveden İncelenmesi, 2023.
 3. Kimlik Algısı ve Ayrılık Anksiyetesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2023.
 4. Satış ve pazarlama alanında çalışanların psikolojik sağlamlık düzeylerinin, iş tatmini ve stres düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2023.
 5. Yetişkinlerde Maneviyatın Psikolojik İyi Oluş Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, 2023.
 6. Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Okuduğunu Anlama Performanslarının ve Bilişsel Becerilerinin İncelenmesi, 2022.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 1

Positive Psychology Course: A Way to Improve Well - Being

Journal of Education and Future (2019)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 4

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Mutluluk Bilimi-Gençler İçin Pozitif Psikoloji Uygulamaları-Yardımcı Ders Kitabı, 2022.
 2. Mutluluk Bilimi, 2022.
 3. Genç Erişkinlerde Yüzlerden Duyguları Tanımlama Testinin Geliştirilmesi, 2021.
 4. Türk Toplumundaki Bireylerin Yüzlerinden Duygu Tanıma Testi Hazırlanması, 2020.

Projeler > Projeler

 1. Gönüllülük Elçileri-Sessiz İyilikler Platformu, 2023.
 2. Gönüllülük Elçileri-Sessiz İyilikler Platformu, 2023.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. 4.Ulusal Nörobilim ve Tıp Kongresi 2. Beyin Festivali, 2023.
 2. 4.Ulusal Nörobilim ve Tıp Kongresi, 2023.
 3. 5.UPPK, 2023.
 4. 5.UPPK, 2023.
 5. 4.Uluslararası Pozitif Psikoloji Kongresi, 2022.
 6. IMCOFE’17: III.INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA-BARCELONA., 2017.
 7. 11. Uluslararası Kognitif Nörobilim Kongresi, 2014.

İdari Faaliyetler

 1. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2023 - Devam ediyor.)
 2. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 100 -150 Öğrenci Danışmanlığı, (2022 - Devam ediyor.)
 3. Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editör Yardımcılığı (Co-editor), Uluslararası Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editör Yardımcılığı, (2022 - Devam ediyor.)
 4. Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editör Yardımcılığı (Co-editor), Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editör Yardımcılığı, (2022 - Devam ediyor.)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Dijital Eğitim Komisyonu, (2022 - Devam ediyor.)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)
 7. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, PSİKOLOJİ KULÜBÜ, (2022 - Devam ediyor.)
 8. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, POZİTİF PSİKOLOJİ KULÜBÜ, (2021 - Devam ediyor.)
 9. Koordinatör / Coordinator, Ortak Dersler Koordinatörlüğü, (2021 - Devam ediyor.)
 10. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Çalışma Yaşamında Psiko-Sosyal Yaklaşımlar Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 11. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 12. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Pozitif Psikoloji Çalışma Grubu / Positive Psychiology Research Group, (2019 - Devam ediyor.)
 13. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, POZİTİF PSİKOLOJİ KULÜBÜ, (2018 - 2019)
 14. Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2016 - 2021)
 15. Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2016 - Devam ediyor.)
 16. Kurul Üyeliği / Board Member, Merkez Yönetim Kurul Üyeliği, (2014 - Devam ediyor.)
 17. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, MÜZİK KULÜBÜ, (2014 - 2015)
 18. Program Başkanlığı / Head of Program, Elektronörofizyoloji, (2013 - 2022)
 19. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2013 - Devam ediyor.)

Bilimsel Üyelikler

 1. Türk Psikologlar Derneği 2021
 2. PND (Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği) Üyesi 2017
 3. TANPA (Türk Amerikan Nöropsikiyatri Derneği) Üyesi 2015
 4. ULAKBİM 2015

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Mezuniyet Projesi II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Adli Psikolojide Seçme Konular, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Motivasyon ve Duygu, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Beyin ve Davranış, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Beyin ve Davranış, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Psikoloji Kavram ve Yaklaşımları, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 7. Psikolojiye Giriş II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 8. Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 9. Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 10. Psikolojinin Nörobiyolojik Temelleri, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 11. Mezuniyet Projesi I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 12. Deneysel Psikoloji, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 13. Deneysel Psikoloji, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 14. Psikolojide Biyolojik Temeller, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 15. Psikolojide Biyolojik Temeller, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 16. Biblioterapi, (Lisans / 2022-2023 Güz)