Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Doç.Dr. Ayhan VERGİLİ

İTBF / Sosyoloji

ayhan.vergiliuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

1970’te Sivas ili Suşehri ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1989^da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde başladığı lisans eğitimini 1993 yılında tamamladı. 2000’de “Baykan Sezer’in Sosyolojisi” başlıklı tezini sunarak İstanbul Üniversitesi’nde sosyoloji yüksek lisansını tamamladı. 2011’de İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde; “Türkiye’de Modern Tıbbın Kurumsallaşması ve Cumhuriyet Dönemi Sağlık Politikaları” başlıklı doktora çalışmasını tamamladı. 23/01/2019 tarihinde sosyolojisi bilim alanında doçent unvanı almıştır.

1994’de Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak göreve başladı. 2006’ya kadar Konya, Sinop ve İstanbul’da liselerde Felsefe Gurubu Dersleri Öğretmenliği yaptı. 2006^da MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcılığına, 2009’da Bakanlık Müfettişliğine atandı. 2014’de MEB Teşkilat Kanunda yapılan düzenleme ile Maarif Müfettişliği görevine atandı. Halen bu görevine İstanbul’da devam etmektedir. Üsküdar Üniversitesi İTBF Sosyoloji Bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak 2016’dan itibaren “Türk Sosyoloji Tarihi”, “Demografi ve Nüfus Dinamikleri” ve “Sanayi Sosyolojisi” derslerini vermiştir. Halen “Sanayi Sosyolojisi” ve “Eğitim Sosyolojisi” derslerini vermeye devam etmektedir.

Çeşitli akademik dergilerde bilgi ve bilim sosyolojisi ile kültür sosyolojisi konularında makaleleri yayınlanmıştır. İlk kitabı Hilmi Ziya Ülken Kitabı, 1. baskısı 2006, 2. baskısı 2013, 3. baskısı ise 2016 yılında yayımlanmıştır. Prof. Dr. Aykut Kazancıgil ve Prof. Dr. H.Hüsrev Hatemi ile birlikte hazırladığı Bilim Tarihi ve Kültür Yazıları, adlı kitap ise 2013’de yayınlanmıştır.