Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Hakkında

İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ

Öğretim Dili: İngilizce                       İngilizce Hazırlık: Zorunlu*       Puan Türü: Dil

Amacımız

İngilizce, günümüzde küreselleşen dünyamızın ortak dili haline gelmiştir. Üsküdar Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Lisans Programının amacı, Türkçeyi ve İngilizceyi çok iyi düzeyde bilen, her iki dilin kültür ve kurumlarına hakim, çeviri için gerekli bilgi birikimi, araştırma becerisi ve teknik yeterliliğe sahip, Çeviribilim alanında hem uygulama hem de kuramsal anlamda donanımlı yazılı ve sözlü çevirmenler yetiştirmektir.

İlgilendiğimiz Konular

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Programı ile öğrenciler yüksek seviyede İngilizce hakimiyetine ek olarak sunulan geniş dil dersi seçenekleri (Örneğin; Fransızca, Almanca, Arapça, Farsça, Grekçe, Latince, Osmanlı Türkçesi) sayesinde yeni bir dil öğrenerek yetkinliklerini arttırabilme fırsatı da bulacaklardır.


Öğrencilerin Üsküdar Üniversitesi Mütercim ve Tercümanlık programından tıp, hukuk, ekonomi, felsefe, sosyoloji, tarih ve edebiyat gibi farklı alanlarda İngilizce – Türkçe ve Türkçe – İngilizce işitsel,  görsel ve basılı metinlerden yazılı ve sözlü çeviri yapabilecek düzeyde mezun olmaları hedeflenmektedir. Bu nedenle programda Özel Alan Çeviri, Tarih Metinleri Çevirisi, Tıp Metinleri Çevirisi, Eşzamanlı Çeviri gibi sözlü ve yazılı çeviri derslerinin yanı sıra  psikoloji, edebiyat, felsefe, sosyoloji, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, tarih gibi üniversitenin farklı bölümlerinden alan dersleri yer alır. Bu şekilde öğrencilerin çeviri becerilerinin yanında çeviri yapacakları alanlarla ilgili bilgi ve terminoloji birikimlerini geliştirmeleri sağlanır.  


Programımızın amacı, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik çalışmalar ve akademi-sektör işbirliği yoluyla çeviribilim alanına katkıda bulunmaktır. Bu maksatla öğrencilerimizin mesleki donanımı sağlamaları için alana yönelik teorik ve pratik bilgilerini geliştirmeleri, teknoloji ve iletişim alanında yeterlilik kazanmaları ve kültürlerarası araştırmacı yönlerinin geliştirilmesine yönelik bir program tasarlanmıştır.

Çalışma Alanları ve Kariyer Olanakları 

Mezunlarımız başta pek çok bakanlık, elçilik ve konsolosluklar, kamu banka ve medya organları olmak üzere çok sayıda farklı kamu kurumunda çalışabilir. Özel sektörde ise çeviri ofisleri, dil araştırma kurumları, spor kulüpleri, yayınevleri ve medya alanında istihdam olanağına sahiptirler.

* İngilizce Hazırlık Programından muaf olmak isteyen öğrenciler İngilizce Yeterlilik Sınavına girebileceklerdir.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!