Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Ana İlkeler

KALİTE PROGRAMI - ANA İLKELER


  • Fakültenin Misyonu ve Hedeflerinin planlanması.
  • Fakültenin Misyon ve Hedeflerini gerçekleştirmek üzere Yönetim ve Organizasyon süreçlerinin uygulanması.
  • Fakültenin Misyon ve Hedeflerine ulaştığına dair güvencelerin oluşturulması ve kontrolü. 
  • Fakültenin gelişim ve rekabet avantajını korumak için sürekli iyileştirmeye dayalı önlemler.

Amacımız; fakültemizin sürekli gelişimini sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde etkinliğini artırmak, öğrenci ve akademik-idari personelin memnuniyet ve performansını yükseltmektir. Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanmış olan Kalite Süreç Programımız, YÖK Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri ile uyumludur. (Bkz. https://yokak.gov.tr/)

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!