Dr.Öğr. Üyesi Erhan BEKTAŞ

RBB / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi / İTBF / Tarih

erhan.bektasuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5038

ORCID ID: 0000-0001-7808-2825

Kısa Özgeçmiş

Erhan Bektaş Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Bektaş, 2019 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi programından doktora ve 2015 senesinde aynı bölümden yüksek lisans derecesini almıştır. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümünde 2013 senesinde tamamlamıştır. Doktora tezi “Geç Osmanlı İmparatorluğu'nda Ulema (1880-1920): Profesyonel Ulema Kimliğinin Oluşumu” başlığını taşımaktadır. 2013- 2016 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politikalar Forumu’nda araştırmacı olarak çalışmıştır. Bektaş’ın verdiği dersler arasında “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” ve “Osmanlı Türkçesi” gibi dersler bulunmaktadır.  Akademik araştırma alanları Modern Türk Tarihi, Geç Osmanlı Tarihi, Orta Doğu Tarihi ve Osmanlı Entelektüel Tarihi’dir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 1

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 4

OTTOMAN SETTLEMENT POLICY IN IRAQ: NEGOTIATION AND COERCION

History Studies (2019)

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

  • Türkiye’nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye Sempozyumu, 2019.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

  • Osmanlı Paleografyası I, (Lisans / 2019-2020 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index