Prof.Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI

İTBF / SOBE / Sosyoloji

ebulfez.suleymanliuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2504

ORCID: 0000-0003-1894-5232

Citation : 444 | h-index : 10 | i10-index : 10


Araştırma Alanları

Eğitim Sosyolojisi, Göç Sosyolojisi, Aile Sosyolojisi, Kimlik Sosyolojisi, Gençlik Sosyolojisi

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

1 4 8 10 11

Kısa Özgeçmiş

1975 yılında Azerbaycan'ın Ucar ilçesinde doğmuş, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra 1991 yılında Azerbaycan'dan ülkemize gelen ilk öğrenci grubunun içinde yer alarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde lisans eğitimine başlamıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. DİJİTAL ÇAĞDA KÜLTÜREL SERMAYENİN KUŞAKLARARASI AKTARIMINDA Z KUŞAĞI – YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ, 2024.
 2. Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Almış Bireylerin Tipik Gelişim Gösteren Kardeşlerine Karşı Annelerinin Tutumlarının İncelenmesi: Balıkesir Örneği, 2024.
 3. KORUYUCU AİLELERİN, KORUYUCU AİLE OLMA MOTİVASYONLARI ALTINDA YATAN SEBEPLER VE SOSYAL DESTEK ALGILARININ İNCELENMESİ, 2023.
 4. “Evlilik Biçimi ve Sosyo-demografik Özellikler Bağlamında Evlilik Doyumun İncelenmesi: İran Erdebil Örneği”, 2023.
 5. ULUS ÖTESİ EVLİLİKLERDE DOĞAN ÇOCUKLARIN YAŞADIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR İNCELEME: FETHİYE ÖRNEĞİ, 2023.
 6. Evli Bireylerin Bilinçli Farkındalık Düzeyleri İle Evlilik Uyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2022.
 7. Aile Sorunlarının Önlenmesinde Sosyal Belediyeciliğin Rolü: Başiskele Belediyesi Örneği, 2022.
 8. Zihinsel Ve Bedensel Engelli Ailelerinin Yaşadığı Problemler Ve Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi: İstanbul/Ümraniye Örneği, 2021.
 9. Algılanan Eş Desteğinin İş Performansı İle İlişkisi, 2021.
 10. KUYUBAŞLARINDA YAŞAYAN SURİYELİ AİLELERİN TOPLUMSAL UYUM SORUNLARI VE SOSYAL HİZMETLERE ERİŞİMİ: MARDİN KIZILTEPE ÖRNEĞİ, 2021.
 11. AİLE YAPISINDAKİ DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜN CİNSELLİK ALGISI ÜZERİNE ETKİSİ: İSTANBUL-ÇORUM KARŞILAŞTIRMASI, 2021.
 12. ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARINI ÖNLEMEDE KAMU-SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ İŞBİRLİĞİ: Erzurum Örneği, 2021.
 13. TEK EBEVEYNLİ AİLELERİN KARŞILAŞTIĞI SOSYO-EKONOMİK SORUNLARININ VE GEREKSİNMELERİNİN İNCELENMESİ: ÜSKÜDAR ÖRNEĞİ, 2020.
 14. TÜRK VE SURİYE UYRUKLU VATANDAŞLARIN ERKEN YAŞTA YAPILAN EVLİLİKLERİNİN SOSYO- KÜLTÜREL FAKTÖRLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ, 2020.
 15. 3-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Ebeveynlerin Mahremiyet Eğitimine Dair Bilgilerinin İncelenmesi, 2019.
 16. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE TIBBİ SOSYAL ÇALIŞMA (İSTANBUL ÖRNEĞİ), 2019.
 17. Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitim Hayatına Uyum Sürecinin Değerlendirilmesi, 2019.
 18. SOKAKTA ÇALIŞTIRILAN SURİYELİ ÇOCUKLAR VE AİLELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KOCAELİ GEBZE İLÇESİ ÖRNEĞİ, 2019.
 19. MÜLTECİLERE ÇALIŞAN SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR:İSTANBUL ÖRNEĞİ, 2019.
 20. Türkiye’deki Ulus-Ötesi Evlilikler Ve Yabancı Gelinlerin Sosyo-Psikolojik Tahlili, 2018.
 21. Üniversite Öğrencisi Annelerin Aile İçi İlişkilerinin Sosyo-Kültürel Değişkenler Açısından İncelenmesi, 2018.
 22. 6-12 Yaş Arası Öğrencilerin Sosyal Uyum Sorunu Ve Okul Sosyal Hizmeti: Sancaktape Örneği, 2018.
 23. Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinden Hizmet Alan Hastaların Sosyodemografik Özellikleri ile Tanı Grupları Arasındaki İlişki (Küçükçekmece TRSM ve Esenyurt TRSM), 2018.
 24. SURİYELİ MÜLTECİ GÖÇÜ BAĞLAMINDA RİSK GRUPLARI: ÇALIŞAN ÇOCUKLAR, 2017.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 3

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 29

Digital Transformation Processes of Universities in Türkiye and Kazakhstan

Azerbaijan Journal of Educational Studies (2024)

Evaluation of the family in the context of the helicopter parent profile example of Turkey

International Symposium “FAMILY AND CONTINUITY OF GENERATIONS” (2022)

"The Isolation Created By Digitalization In Education"

Azərbaycan məktəbi - Azerbaijan Journal of Educational Studies (2022)

THE ISOLATION CREATED BY DIGITALIZATION İN EDUCATION

Azerbaijan Journal of Educational Studies (2022)

Loneliness in the pandemic: Country overview

Izvestiya of Saratov University. Sociology. Politology, 2022, vol. 22, iss. 1 (2021)

Social Political and Cultural Economic Aspects of Relations in Turkic Speaking Space

International scientific and practical conference "Social and humanitarian science in the XXI century: current problems and prospects for their solutions (2021)

DYNAMICS OF SOCIO POLITICAL AND CULTURAL ECONOMIC RELATIONS IN THE TURKISH SPACE

PROCEEDINGS of the International scientific and practical conference « Social and humanitarian science in the XXI century: current problems and prospects for their solutions (2021)

AN ANALYSIS ON THE INTERSECTION BETWEEN LONELINESS AND THE COVID-19 PANDEMIC

INTERNATIONAL RELATIONS AND THE DIALOGUE OF CULTURES (2021)

The Phenomenon Of Loneliness In The Pandemic Period

COLLECTION OF THE MATERIALS the international scientific and practical online conference on «EURASIAN PSYCHOLOGICAL SCIENCE AND PRACTICE: INTERDISCIPLINARY TRENDS» , dedicated to the 30th anniversary of the opening of the specialty «Psychology» April 13 (2021)

Sosyologca

Sosyologca (2019)

Türk Dünyasında Kimlik Arayışları ve İbn Haldun

İbn Haldun Çalışmaları Dergisi (2019)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Aile ve Yalnızlık, 2024.
 2. Fundamental Problems of Turkic Republics in the Context of Intercultural Conflict and Nationalization Process, 2024.
 3. Modern Şehir Kimliğinin Geleneksel Mesleklere Yansımaları: İstanbul Kapalıçarşı Örneğiİ, 2023.
 4. Eurasia in the Post-pandemic Political and Socioeconomic Prospects, 2023.
 5. Bağımsızlık Döneminde Azerbaycan Milli Kimliğinin Teşekkülü, 2023.
 6. Türkiye Dijitalleşme ve Yalnızlık Araştırması Sonuçları, 2022.
 7. BİLGİ TOPLUMUNA UYUM SÜRECİNDE TÜRK CUMHURİYETLERİNİN EĞİTİM VE BİLİMPOLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 2022.
 8. III. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu Kİtabı, 2022.
 9. Pandemi ve Yalnızlık, 2021.
 10. Aile Kurumu, 2021.
 11. Dünyada Göç Yönetimi ve Türkiye'nin Göçmenleri Göçü Nasıl Yönetmeli ?, 2020.
 12. Democracy Culture in the Central Asian Republics after the Independence: The Impacts of Socio-Economic and Political Transformation, 2020.
 13. Social Dynamics of Modern Russian and Turkish Societies, 2018.
 14. Milletleşme Sürecinde Azerbaycan Türkleri, 2006.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 1. Sociology of Science and Technology, ISSN:2079-0910, 2017.
 2. Azərbaycan Məktəbi, ISSN:0134-3289, 2019.
 3. Pandemi ve Yalnızlık II. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu Kitabı Bildiriler, Makaleler, Denemeler, ISSN:, 2021.
 4. International Relations and Dialogue of Cultures Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, ISSN:2304-9480, 2021.
 5. The New Research of Tuva, ISSN:2079-8482, 2023.

Projeler > Projeler

 1. Türk Barometresi: Türk Devletlerinde Kimlik ve Kültür Etkileşimi Araştırması, 2023.
 2. Türk Barometre 2023: Türk Devletlerinde Kimlik ve Kültür Etkileşimi, 2023.
 3. Türk Kızılay Çocuk Programlarının Değerlendirilmesi, 2021.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. Merchant Class and Entrepreneurial Traditions in Kazakhstan, 2024.
 2. International Scientific and Practical Conference - "Merchant Class and Entrepreneurial Traditions in Kazakhstan", 2024.
 3. International Scientific and Practical Conference Merchant Class and Entrepreneurial Traditions in Kazakhstan, 2024.
 4. MUTUALLY BENEFICIAL INTEGRATION OF THE TURKISH STATES - A GUARANTEE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT” international scientific-practical conference, 2024.
 5. THE ROLE OF UNIV ERSITIES IN ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS” international scientific-practical conference, 2023.
 6. 7. ULUSLARARASI BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM VE YENİLİKÇİ BİLİMLER KONGRESİ, 2023.
 7. EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ’NÜNKURULUŞUNUN 30. YILI ANISINA ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2023.
 8. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU 2-3 ARALIK 2022 İZMİR, 2022.
 9. EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ’NÜN KURULUŞUNUN 30. YILI ANISINA ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2022.
 10. “Yeni Özbekistan: Özbekistan’ın Toplumsal Süreçlerine Sosyolojik Yaklaşım”, 2022.
 11. 3. Eğitim Araştırmaları Kongresi (FSMVU-EAK2022), 2022.
 12. Şehir Kimliği ve Sosyal Bütünleşme, 2022.
 13. Düzce Şehir Kimliği ve Sosyal Bütünleşme Sempozyumu, 2022.
 14. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Ayrımcılıkla Mücadel İstişare Komisyon Toplantısı, 2022.
 15. Dijitalleşme ve Yalnızlık, 2022.
 16. Prospects for ensuring the ratio of education and upbringing in the Eurasian space, 2022.
 17. 30 Yılında hocalı Katliamı ve Düşündürdükleri, 2022.
 18. VІІІ International scientific-practical conference «ACTUAL PROBLEMS IN THE SYSTEM OF EDUCATION: GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTION – PRE-UNIVERSITY TRAINING – HIGHER EDUCATION INSTITUTION», 2022.
 19. Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri, 2021.
 20. III.Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu, 2021.
 21. Elbaşı, Türk Entegrasyonunun Kurucusu, 2021.
 22. TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU AYRIMCILIKLA MÜCADELE İSTİŞARE KOMİSYONU TOPLANTISI, 2021.
 23. SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE SOSYAL ÇALIŞMANIN OLASI KATKILARI, 2021.
 24. XXI yüzyılda İnsan ve Toplum Bilimleri: Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 2021.
 25. 22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2021.
 26. 22nd International Psychological Counseling and Guidance Congress, 2021.
 27. 7. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi, 2021.
 28. Birinci Uluslararası İntihar Sempozyumu, 2021.
 29. “Avrasya Psikoloji Bilimi ve Deneyimi: Disiplinlerarası Eğilimler”, 2021.
 30. 2nd International Social Innovation Congress (ISIC), 2020.
 31. VI.Turkcess Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2020.
 32. V. ULUSLARARASI TURKCESS EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER, 2020.
 33. "Avrasya ve Sosyo-Ekonomik Değişim " temalı VII. Türk Dünyası sosyologlar Kongresine, 2020.
 34. Küresel Göç ve Psiko-Sosyal Sağlık Güvenliği, 2019.
 35. Uluslararası Küresel Göç ve Psiko-Sosyal Sağlık Güvenliği Konferansı, 2019.
 36. Uluslararası Sosyal İnovasyon Kongresi, 2019.
 37. Uluslararası Coğrafyanın Güncel Sorunları, 2019.
 38. İnternational Altay Communities Symposium-VII, 2019.
 39. ULUSLARARASI V. TURKCESS EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2019.
 40. Beşeri Bilimlerin Güncel Sorunları: Folklor, Edebiyat, Etnografi, Tarih, Arkeografi Konferansı, Ufa (Rusya), 2019.
 41. Dünya Medeniyeti İçinde Türklerde ve Başka Topluluklarda Aile ve Akrabalık İlişkileri, 2018.
 42. TESAM III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ Yerelden Küresele:TÜRKİYE - TÜRK DÜNYASI İLİŞKİLERİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI, 2018.
 43. I. ULUSLARARASI GÖÇ VE MÜLTECİ KONGRESİ, 2017.

İdari Faaliyetler

 1. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Sosyoloji, (2020 - Devam ediyor.)
 2. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, İHAMER, (2020 - Devam ediyor.)
 3. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 4. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Sosyoloji, (2014 - 2020)
 5. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, SOSYOLOJİ KULÜBÜ, (2015 - Devam ediyor.)

Ödüller

 1. Türkiye-Kazakistan eğitim, bilim ve kültür ilişkilerinin geliştirilmesine katkılarından ve Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı Prof. Dr. Abulfez Süleymanov “Alaş Orda Devletinin 100. Yılı” özel madalyasıyla ödüllendirildi., (Kazakistan İlimler Akademisi Velihanov Tarih Enstitüsü ve Kazakistan Akjol Demokrat Partisi), 2018.
 2. Türk Dünyası Bilim İnsanları Arasında İşbirliğine Katkılarından Dolayı Başkuristan Cumhutiyeti 100.Yıl Özel Madalyası, (Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu)), 2020.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Toplumsal Değişme Süreçlerinde Aile, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Mezuniyet Projesi II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Demografi ve Nüfus Dinamikleri, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Kurumlar Sosyolojisi, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Gündelik Yaşam Sosyolojisi, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 6. Mezuniyet Projesi I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 7. İnsan Hakları ve Eşitlik, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 8. Türk Sosyoloji Tarihi, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 9. İbn-i Haldun'da Sosyolojik Düşünce, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 10. Aile Sosyolojisi, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 11. Sosyolojide Temel Kavramlar ve Sorunlar, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 12. Sosyolojiye Giriş I, (Lisans / 2022-2023 Güz)