Prof.Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI

İTBF / Sosyoloji - Bölüm Başkanı / SOBE / Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı

ebulfez.suleymanliuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2504

ORCID ID: 0000-0003-1894-5232

Citation : 234 | h-index : 8 | i10-index : 6


Kısa Özgeçmiş

1975 yılında Azerbaycan'ın Ucar ilçesinde doğmuş, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra 1991 yılında Azerbaycan'dan ülkemize gelen ilk öğrenci grubunun içinde yer alarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde lisans eğitimine başlamıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Algılanan Eş Desteğinin İş Performansı İle İlişkisi, 2021.
 • KUYUBAŞLARINDA YAŞAYAN SURİYELİ AİLELERİN TOPLUMSAL UYUM SORUNLARI VE SOSYAL HİZMETLERE ERİŞİMİ: MARDİN KIZILTEPE ÖRNEĞİ, 2021.
 • AİLE YAPISINDAKİ DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜN CİNSELLİK ALGISI ÜZERİNE ETKİSİ: İSTANBUL-ÇORUM KARŞILAŞTIRMASI, 2021.
 • ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARINI ÖNLEMEDE KAMU-SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ İŞBİRLİĞİ: Erzurum Örneği, 2021.
 • TEK EBEVEYNLİ AİLELERİN KARŞILAŞTIĞI SOSYO-EKONOMİK SORUNLARININ VE GEREKSİNMELERİNİN İNCELENMESİ: ÜSKÜDAR ÖRNEĞİ, 2020.
 • TÜRK VE SURİYE UYRUKLU VATANDAŞLARIN ERKEN YAŞTA YAPILAN EVLİLİKLERİNİN SOSYO- KÜLTÜREL FAKTÖRLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ, 2020.
 • 3-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Ebeveynlerin Mahremiyet Eğitimine Dair Bilgilerinin İncelenmesi, 2019.
 • EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE TIBBİ SOSYAL ÇALIŞMA (İSTANBUL ÖRNEĞİ), 2019.
 • Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitim Hayatına Uyum Sürecinin Değerlendirilmesi, 2019.
 • SOKAKTA ÇALIŞTIRILAN SURİYELİ ÇOCUKLAR VE AİLELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KOCAELİ GEBZE İLÇESİ ÖRNEĞİ, 2019.
 • MÜLTECİLERE ÇALIŞAN SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR:İSTANBUL ÖRNEĞİ, 2019.
 • Üniversite Öğrencisi Annelerin Aile İçi İlişkilerinin Sosyo-Kültürel Değişkenler Açısından İncelenmesi, 2018.
 • Türkiye’deki Ulus-Ötesi Evlilikler Ve Yabancı Gelinlerin Sosyo-Psikolojik Tahlili, 2018.
 • 6-12 Yaş Arası Öğrencilerin Sosyal Uyum Sorunu Ve Okul Sosyal Hizmeti: Sancaktape Örneği, 2018.
 • Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinden Hizmet Alan Hastaların Sosyodemografik Özellikleri ile Tanı Grupları Arasındaki İlişki (Küçükçekmece TRSM ve Esenyurt TRSM), 2018.
 • SURİYELİ MÜLTECİ GÖÇÜ BAĞLAMINDA RİSK GRUPLARI: ÇALIŞAN ÇOCUKLAR, 2017.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 3

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 11

The Phenomenon Of Loneliness In The Pandemic Period

COLLECTION OF THE MATERIALS the international scientific and practical online conference on «EURASIAN PSYCHOLOGICAL SCIENCE AND PRACTICE: INTERDISCIPLINARY TRENDS» , dedicated to the 30th anniversary of the opening of the specialty «Psychology» April 13 (2021)

Sosyologca

Sosyologca (2019)

Türk Dünyasında Kimlik Arayışları ve İbn Haldun

İbn Haldun Çalışmaları Dergisi (2019)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Aile Kurumu, 2021.
 • Dünyada Göç Yönetimi ve Türkiye'nin Göçmenleri Göçü Nasıl Yönetmeli ?, 2020.
 • Democracy Culture in the Central Asian Republics after the Independence: The Impacts of Socio-Economic and Political Transformation, 2020.
 • Social Dynamics of Modern Russian and Turkish Societies, 2018.
 • Milletleşme Sürecinde Azerbaycan Türkleri, 2006.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 • Sociology of Science and Technology, ISSN:2079-0910, 2017.
 • Azərbaycan Məktəbi, ISSN:0134-3289, 2019.
 • International Relations and Dialogue of Cultures Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, ISSN:2304-9480, 2021.

Projeler > Projeler

 • Türk Kızılay Çocuk Programlarının Değerlendirilmesi, 2021.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 7. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi, 2021.
 • Birinci Uluslararası İntihar Sempozyumu, 2021.
 • “Avrasya Psikoloji Bilimi ve Deneyimi: Disiplinlerarası Eğilimler”, 2021.
 • 2nd International Social Innovation Congress (ISIC), 2020.
 • VI.Turkcess Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2020.
 • V. ULUSLARARASI TURKCESS EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER, 2020.
 • "Avrasya ve Sosyo-Ekonomik Değişim " temalı VII. Türk Dünyası sosyologlar Kongresine, 2020.
 • Küresel Göç ve Psiko-Sosyal Sağlık Güvenliği, 2019.
 • Uluslararası Küresel Göç ve Psiko-Sosyal Sağlık Güvenliği Konferansı, 2019.
 • Uluslararası Sosyal İnovasyon Kongresi, 2019.
 • Uluslararası Coğrafyanın Güncel Sorunları, 2019.
 • İnternational Altay Communities Symposium-VII, 2019.
 • ULUSLARARASI V. TURKCESS EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2019.
 • Beşeri Bilimlerin Güncel Sorunları: Folklor, Edebiyat, Etnografi, Tarih, Arkeografi Konferansı, Ufa (Rusya), 2019.
 • Dünya Medeniyeti İçinde Türklerde ve Başka Topluluklarda Aile ve Akrabalık İlişkileri, 2018.
 • TESAM III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ Yerelden Küresele:TÜRKİYE - TÜRK DÜNYASI İLİŞKİLERİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI, 2018.
 • I. ULUSLARARASI GÖÇ VE MÜLTECİ KONGRESİ, 2017.

İdari Faaliyetler

 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Sosyoloji, (2020 - Devam ediyor.)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, İHAMER, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Sosyoloji, (2014 - 2020)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, SOSYOLOJİ KULÜBÜ, (2015 - Devam ediyor.)

Ödüller

 • Türk Dünyası Bilim İnsanları Arasında İşbirliğine Katkılarından Dolayı Başkuristan Cumhutiyeti 100.Yıl Özel Madalyası, (Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu)), 2020.
 • Türkiye-Kazakistan eğitim, bilim ve kültür ilişkilerinin geliştirilmesine katkılarından ve Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı Prof. Dr. Abulfez Süleymanov “Alaş Orda Devletinin 100. Yılı” özel madalyasıyla ödüllendirildi., (Kazakistan İlimler Akademisi Velihanov Tarih Enstitüsü ve Kazakistan Akjol Demokrat Partisi), 2018.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Uluslararası Göç ve Çok Kültürlülük, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Toplumsal Değişme, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Toplumsal Değişme, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İbn-i Haldun'da Sosyolojik Düşünce, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Sosyolojide Araştırma Yöntemleri, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Sosyolojide Temel Kavramlar ve Sorunlar, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Sosyolojiye Giriş-I, (Lisans / 2019-2020 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index