Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Prof.Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI

İTBF / Sosyoloji - Bölüm Başkanı

ebulfez.suleymanliuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2504

ORCID ID: 0000-0003-1894-5232

Citation : 156 | h-index : 6 | i10-index : 4

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

1975 yılında Azerbaycan'ın Ucar ilçesinde doğmuş, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra 1991 yılında Azerbaycan'dan ülkemize gelen ilk öğrenci grubunun içinde yer alarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde lisans eğitimine başlamıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


Yönetilen Lisansüstü Tezleri


 • 3-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Ebeveynlerin Mahremiyet Eğitimine Dair Bilgilerinin İncelenmesi, 2019.
 • EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE TIBBİ SOSYAL ÇALIŞMA (İSTANBUL ÖRNEĞİ), 2019.
 • Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitim Hayatına Uyum Sürecinin Değerlendirilmesi, 2019.
 • SOKAKTA ÇALIŞTIRILAN SURİYELİ ÇOCUKLAR VE AİLELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KOCAELİ GEBZE İLÇESİ ÖRNEĞİ, 2019.
 • MÜLTECİLERE ÇALIŞAN SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR:İSTANBUL ÖRNEĞİ, 2019.
 • Üniversite Öğrencisi Annelerin Aile İçi İlişkilerinin Sosyo-Kültürel Değişkenler Açısından İncelenmesi, 2018.
 • Türkiye’deki Ulus-Ötesi Evlilikler Ve Yabancı Gelinlerin Sosyo-Psikolojik Tahlili, 2018.
 • 6-12 Yaş Arası Öğrencilerin Sosyal Uyum Sorunu Ve Okul Sosyal Hizmeti: Sancaktape Örneği, 2018.
 • Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinden Hizmet Alan Hastaların Sosyodemografik Özellikleri ile Tanı Grupları Arasındaki İlişki (Küçükçekmece TRSM ve Esenyurt TRSM), 2018.
 • SURİYELİ MÜLTECİ GÖÇÜ BAĞLAMINDA RİSK GRUPLARI: ÇALIŞAN ÇOCUKLAR, 2017.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *)

Toplam: 2
Sosyologca
Sosyologca (2019)
SSCB ve Sonrası Dönemde Avrasya Bölgesinde İbn Haldun ve Düşünceleri Üzerine Yapılan Çalışmalar
Journal of Economy Culture and Society (2019)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 2
Türk Dünyasında Kimlik Arayışları ve İbn Haldun
İbn Haldun Çalışmaları Dergisi (2019)
Türkiye’de Okul Sosyal Hizmeti Uygulama Alanının Değerlendirilmesi: Yeni Açılımlar ve Öngörüler
AZERBAIJAN JOURNAL OF EDUCATIONAl STUDİES (2018)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü


Kitap Adı Yıl
Social Dynamics of Modern Russian and Turkish Societies 2018

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 11
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
Küresel Göç ve Psiko-Sosyal Sağlık Güvenliği 11 / 2019
Uluslararası Küresel Göç ve Psiko-Sosyal Sağlık Güvenliği Konferansı 11 / 2019
Uluslararası Sosyal İnovasyon Kongresi 10 / 2019
Uluslararası Coğrafyanın Güncel Sorunları 09 / 2019
Amanzholov Doğu Kazakistan Devlet Üniversitesi’nin Uluslararası Akademik Hareketlilik programı 09 / 2019
İnternational Altay Communities Symposium-VII 08 / 2019
ULUSLARARASI V. TURKCESS EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 06 / 2019
Beşeri Bilimlerin Güncel Sorunları: Folklor, Edebiyat, Etnografi, Tarih, Arkeografi Konferansı, Ufa (Rusya) 05 / 2019
Dünya Medeniyeti İçinde Türklerde ve Başka Topluluklarda Aile ve Akrabalık İlişkileri 11 / 2018
TESAM III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ Yerelden Küresele:TÜRKİYE - TÜRK DÜNYASI İLİŞKİLERİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI 10 / 2018
I. ULUSLARARASI GÖÇ VE MÜLTECİ KONGRESİ 11 / 2017

İdari Faaliyetler


İdari Görev Kategorisi İdari Görev Yıl
Bölüm Başkanlığı Sosyoloji 2019
Bölüm Başkanlığı Sosyoloji 2018
Bölüm Başkanlığı Sosyoloji 2017
Bölüm Başkanlığı Sosyoloji 2016
Bölüm Başkanlığı Sosyoloji 2015
Bölüm Başkanlığı Sosyoloji 2014

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dersin Adı Dersin Türü
2019-2020 GÜZ Uluslararası Göç ve Çok Kültürlülük Lisansustu
2019-2020 GÜZ Toplumsal Değişme Lisans
2019-2020 GÜZ Toplumsal Değişme Lisans
2019-2020 GÜZ İbn-i Haldun'da Sosyolojik Düşünce Lisans
2019-2020 GÜZ Sosyolojide Araştırma Yöntemleri Lisans
2019-2020 GÜZ Sosyolojide Temel Kavramlar ve Sorunlar Lisans
2019-2020 GÜZ Sosyolojiye Giriş-I Lisans

Ödüller & Üyelikler


Türkiye-Kazakistan eğitim, bilim ve kültür ilişkilerinin geliştirilmesine katkılarından ve Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı Prof. Dr. Abulfez Süleymanov “Alaş Orda Devletinin 100. Yılı” özel madalyasıyla ödüllendirildi.
Kazakistan İlimler Akademisi Velihanov Tarih Enstitüsü ve Kazakistan Akjol Demokrat Partisi

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index